Reformational Philosophy

Jan Hoogland

Jan Hoogland

Contact

Discipline

 • The Normative Practitioner Approach
 • Philosophy of Education
 • Philosophy of Care
 • Philosophy of Professionalism
 • Philosophy of civil society organizations

Other activities

 • Assistant professor at the Free University in Amsterdam
 • Editor in chief of Sophie (www.sophieonline.nl)

University

Publications

 • Riessen, R. van, Hoogland, J. (red.) (2020). Multiculturele gerechtigheid. Een christelijk-wijsgerige visie in discussie. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.
 • De praktijk van goed onderwijs. Over het hoe en waarom van goed onderwijs. In: Hermans, Chr. (red.) (2020). Waar is het onderwijs goed voor? Anders denken over onderwijs. Eindhoven: Damon, 202-229.
 • Het probleem van professionals en amateurs. In: Sophie 10, no. 1 (januari 2020).
 • Hoogland, J. (2019). Positioning the Normative Practice Approach. In: Vries, M.J. de, Jochemsen, H.J. (ed.). The Normative Nature of Social Practices and Ethics in Professional Environments. Hershey: IGI Global (ISBN 9781522580065 (hardcover); ISBN 9781522580072 (ebook), 31-54.
 • Secularisatie: een geslaagd experiment? In: Steden, R. van, Putten, R. van (red.) (2019). Pragmatisch verzet tegen cultuurpessimisme. In gesprek met het oeuvre van Hans Boutellier. Den Haag: Boom Bestuurskunde, 59-74.
 • Christelijke reflecties op de tegenstellingen van onze tijd. In: In: Sophie 9, no. 6 (december 2019), 16-21.
 • Hoogland, J. (red.) (2017). Tevreden met goed onderwijs? Over de beperkte maakbaarheid van onderwijs. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.
 • Broer, N. A., Hoogland, J.,, van der Stoep, J. (2017). Christian Higher Education in a Changing Context: Shifting From Pillars to Practices. Christian Higher Education, 16(1-2), 55-66. doi:10.1080/15363759.2017.1250525.
 • Verkerk, M.J. & Hoogland, J. & Stoep, J. van der & Vries, M.J. de (2016). Philosophy of Technology. An Introduction for Technology and Business Students. Routledge (ISBN 9781138904392).
 • Buijs, G.J. & Hoogland, J. (red.) (2016). Ontzuilde bezieling. Transformatie van burgers en maatschappelijke organisaties. Den Haag: Boom Lemma (ISBN 978-94-6236-538-4).
 • Quartel, J. & Hoogland, J. (2015). Levenskunst voor iedereen. Utrecht: Kok (ISBN 978-90-435-2289-2).
 • Steden, R. van & Hoogland, J. (Eds.) (2013). In vertrouwen leven. Tegendraadse beschouwingen over veiligheid. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn
 • Hoogland, J., Verkerk, M.J. (2010). Prediker voor managers – Levenswijsheid voor bestuurders en professionals, Kampen: Ten Have (ISBN 978 90 259 6116 9), 176p..
 • Verkerk, M.J., Hoogland, J., Stoep, J. van der, Vries, M.J. de (2007). Denken, ontwerpen, maken – Basisboek techniekfilosofie, Amsterdam: Boom, 2007.