Reformational Philosophy

2e rij

De crisis in de humanistische staatsleer in het licht eener calvinistische kosmologie en kennistheorie

€ 30,-

Dr. H. Dooyeweerd

1931 – W. ten Have, Amsterdam