Reformational Philosophy

1e rij

Wijsbegeerte der Wetsidee

€ 80,-

Dr. H. Dooyeweerd

1935 - H.J. Paris, Amsterdam drie (gave) delen

Wijsbegeerte der Wetsidee

€ 40,-

Dr. H. Dooyeweerd

1935 – H.J. Paris, Amsterdam 1e druk, deel II en III

Hoofdlijnen der logica

€ 15,-

Dr. D.H.Th. Vollenhoven 1948 – J.H. Kok NV, Kampen

1948 – J.H. Kok NV, Kampen  

Perspectief

€ 10,-

W.K. van Dijk, J. Stellingwerff, Th. de Boer, J.D. Dengerink

1961 – J.H. Kok NV, Kampen