Reformational Philosophy

Titles and prices

TITLES AND PRICES

 

If you are interested in a title or if you own (an) books (series) that you want to sell through us, please contact us using the form below you can book through us.

 

  

Currently we have for sale:

 


De wijsbegeerte der wetsidee

Wijsbegeerte der Wetsidee

 

Dr. H. Dooyeweerd

drie (gave) delen

1935 – H.J. Paris, Amsterdam

€ 80,-

De wijsbegeerte der wetsidee

Wijsbegeerte der Wetsidee

 

Dr. H. Dooyeweerd

deel II en III

1935 – H.J. Paris, Amsterdam (eerste druk)

€ 40,-

De wijsbegeerte der wetsidee

Hoofdlijnen der logica

 

Dr. D.H.Th. Vollenhoven

1948 – J.H. Kok NV, Kampen

€ 15,-

De wijsbegeerte der wetsidee

Perspectief

 

Onder redactie van o.a. W.K. van Dijk, J. Stellingwerff, Th. de Boer, J.D. Dengerink

1961 – J.H. Kok NV, Kampen

€ 10,-

De wijsbegeerte der wetsidee

De crisis in de humanistische staatsleer in het licht eener calvinistische kosmologie en kennistheorie

 

Dr. H. Dooyeweerd

1931 – W. ten Have, Amsterdam

€ 30,-


I would like to buy books!