Reformational Philosophy

Titles and prices

TITLES AND PRICES

 

If you are interested in a title or if you own (an) books (series) that you want to sell through us, please contact us using the form below you can book through us.

 

    

  Currently we have for sale:

   


  De wijsbegeerte der wetsidee

  Wijsbegeerte der Wetsidee

   

  Dr. H. Dooyeweerd

  drie (gave) delen

  1935 – H.J. Paris, Amsterdam

  € 80,-

  De wijsbegeerte der wetsidee

  Wijsbegeerte der Wetsidee

   

  Dr. H. Dooyeweerd

  deel II en III

  1935 – H.J. Paris, Amsterdam (eerste druk)

  € 40,-

  De wijsbegeerte der wetsidee

  Hoofdlijnen der logica

   

  Dr. D.H.Th. Vollenhoven

  1948 – J.H. Kok NV, Kampen

  € 15,-

  De wijsbegeerte der wetsidee

  Perspectief

   

  Onder redactie van o.a. W.K. van Dijk, J. Stellingwerff, Th. de Boer, J.D. Dengerink

  1961 – J.H. Kok NV, Kampen

  € 10,-

  De wijsbegeerte der wetsidee

  De crisis in de humanistische staatsleer in het licht eener calvinistische kosmologie en kennistheorie

   

  Dr. H. Dooyeweerd

  1931 – W. ten Have, Amsterdam

  € 30,-


  I would like to buy books!