Reformational Philosophy

Online catalogue 6

Author

Year

Title

Publication

Type

ISBN

Walsh, Brian John 1979 Futurity and Creation. Explorations in the Eschatological Theology of Wolfhart Pannenberg. Toronto, Ontario: 1979, Institute for Christian Studies. III + 144 pp. Scriptie 088958012X
Walsh, Brian John; Middleton, J. Richard 1984 The Transforming Vision. Shaping a Christian World View. Downers Grove, Illinois: 1984, InterVarsity Press. 214 pp. Boek 0877849730
Walt, B.J. van der 1971 Man in philosophical dimension. s.l.: 1971, Universiteit van Fort Hare. Studium Generale 1971: Man in scientific perspective. = Die mens – ‘n wetenskaplike verkenning. 50 pp. Folio- of A4-document
Walt, B.J. van der 1976 Volwassenheid: kontoere van ‘n standpunt. Potchefstroom: 1976, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 11 pp. Brochure 0869902873
Walt, B.J. van der 1977 Hink op twee gedagtes. Die houding van die vroeë Christendom teenoor die antieke denke en kultuur in die eerste eeue na Christus. Potchefstroom: 1977, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 20 pp. Brochure 086990325X
Walt, B.J. van der 1978 Heartbeat. Taking the pulse of our Christian theological and philosophical heritage. Potchefstroom: 1978, Potchefstroom University for CHE. 307 pp. Boek 0869904620
Walt, B.J. van der 1978 Horizon. Surveying a route for contemporary Christian thought. Potchefstroom: 1978, Potchefstroom University for CHE. 297 pp. Boek 0869904639
Walt, B.J. van der 1979 Die denkdekor van die Reformasie. Met spesiale verwysing na Calvyn. Potchefstroom: 1979, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 51 pp. Brochure 0869905163
Walt, B.J. van der 1979 From Noyon to Geneva. A pilgrimage in the steps of John Calvin (1509-1564). Potchefstroom: 1979, Potchefstroom University for CHE. 71 pp. Brochure 0869904825
Walt, B.J. van der 1980 Reformasie of revolusie? Potchefstroom: 1980, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 31 pp. Brochure 0869905910
Walt, B.J. van der 1981 Anatomy of Reformation. Flashes and fragments of a Reformed Cosmoscope. Potchefstroom: 1981, Potchefstroom University for CHE. 542 pp. Boek 0869906070
Walt, B.J. van der 1981 Die vierde weg. Potchefstroom: 1981, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 28 pp. Brochure 0869906100
Walt, B.J. van der 1981 Why the State? Bible Study on Matthew 22, Romans 13 and Revelation 13. Potchefstroom: 1981/1987, Potchefstroom University for CHE. 21/47 pp. Brochure 0869906410
Walt, B.J. van der 1982 Visie en Wetenskap. Studiemateriaal vir Wetenskapsleer A. Potchefstroom: 1982, Pro Rege. Hersiene uitgawe. 314 pp. Boek 0908392869
Walt, B.J. van der 1983 Die staat in die lig van die Bybel. Potchefstroom: 1983, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 46 pp. Brochure 0869907255
Walt, B.J. van der 1984 Die vierde weg. Modelle vir die Christen se betrokkenheid in die wêreld. Potchefstroom: 1984, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. Intreerede Potchefstroomse Universiteit vir CHO (Potchefstroom, 14 november 1980). Tweede druk. 47 pp. Inaugurele rede 0869906127
Walt, B.J. van der 1984 Ulrich Zwingli: sy boodskap vir Suid-Afrika vandag. Potchefstroom: 1984, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 35 pp. Brochure 0869907611
Walt, B.J. van der 1985 Johannes Hus. ‘n Reformator in eie reg. Potchefstroom: 1985, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. II + 30 pp. Brochure 0869907972
Walt, B.J. van der 1985 Vrou en huwelik: in die Middeleeue, by Calvyn en by ons. Potchefstroom: 1985, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 59 pp. Brochure 0869907948
Walt, B.J. van der 1986 Christen en kultuur. Gister en vandag. Potchefstroom: 1986, Pro Rege. Derde druk. IV + 446 pp. Boek 0908392702
Walt, B.J. van der 1987 Bybelse verrassings oor die vrou. Potchefstroom: 1986/1987, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 39 pp. Brochure 0869908898
Walt, B.J. van der 1988 Mens- en Christenwees in Afrika. Kommunalisme, Sosialisme en Kommunisme in stryd om ‘n mensbeeld vir Afrika. Potchefstroom: 1988, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 67 pp. Boek 0869909665
Walt, B.J. van der 1988 The Bible as Eye Opener on the Position of Women. Potchefstroom: 1988, Potchefstroom University for CHE. 53 pp. Brochure 0869909746
Walt, B.J. van der 1989 Antheunis Janse van Biggekerke (1890-1960). Môrester van ‘n twintigste-eeuse reformasie. Potchefstroom: 1989, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 40 pp. Brochure 0869909894
Walt, B.J. van der 1989 Owerheid en onderdaan in Suid-Afrika in 1989. Potchefstroom: 1989, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 25 pp. Brochure 0869909908
Walt, B.J. van der 1989 Reformasie op die viersprong. Potchefstroom: 1989, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 33 pp. Brochure 1868220206
Walt, B.J. van der 1990 Antheunis Janse van Biggekerke (1890-1960). Môrester van ‘n twintigste-eeuse reformasie. Potchefstroom: 1990, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. Tweede druk. 40 pp. Brochure 0869909894
Walt, B.J. van der 1990 Being human. A gift and a duty. On the way to a Christian view of man for Africa. Potchefstroom: 1990, Potchefstroom University for CHE. 89 pp. Boek 0869909967
Walt, B.J. van der 1990 Om mens te wees. Gawe en opgawe. Onderweg na ‘n Christelike mensvisie vir Afrika. Potchefstroom: 1990, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. IV + 89 pp. Boek 0869909975
Walt, B.J. van der 1990 On Being Human and Being a Christian in Africa. Communalism, Socialism and Communism in a Struggle for an African Anthropology. Potchefstroom: 1990, Potchefstroom University for CHE. Tweede druk. 65 pp. Brochure 0869909673
Walt, B.J. van der 1991 A Christian Worldview and Christian Higher Education for Africa. Potchefstroom: 1991, B.J. van der Walt. Limited circulation (for discussion and approval prior to publication by the IRS). II + 124 pp. Boek
Walt, B.J. van der 1991 Anatomy of Reformation. Flashes and fragments of a reformational worldview. Potchefstroom: 1991, Potchefstroom University for CHE. Tweede, herziene en uitgebreide druk. III + 581 pp. Boek 1868220362
Walt, B.J. van der 1994 The liberating message. A Christian worldview for Africa. Potchefstroom: 1994, Potchefstroom University for CHE. V + 625 pp. Boek 1868221407
Walt, B.J. van der 1995 Die hand in eie boesem. ‘n Besinning oor Afrikaneridentiteit. Potchefstroom: 1995, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 80 pp. Boek 1868222160
Walt, B.J. van der 1997 Afrocentric or Eurocentric? Our task in multicultural South Africa. Potchefstroom: 1997, Potchefstroom University for CHE. 190 pp. Boek 186822256X
Walt, B.J. van der 1997 Being Human in a Christian perspective. Potchefstroom: 1997, Potchefstroom University for CHE. 83 pp. Boek 1868222578
Walt, B.J. van der 1997 n Skuldbelydenis oor apartheid. Potchefstroom: 1997, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 30 pp. Brochure 1868222918
Walt, B.J. van der 1999 Kultuur, lewensvisie en ontwikkeling. ‘n Ontmaskering van die gode van onderontwikkelde Afrika en die oorontwikkelde Weste. Potchefstroom: 1999, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 284 pp. Boek 1868223655
Walt, B.J. van der 2001 Transformed by the renewing of your mind. Shaping a Biblical worldview and a Christian perspective on worldview. Potchefstroom: 2001, Institute for Contemporary Christianity in Africa (ICCA). V + 198 pp. Boek 1868223825
Walt, B.J. van der 2002 Westerse, meganistiese horlosietyd versus die organiese, natuurlike tydsidee van tradisionele Afrika. Hoe kan die konflik opgelos word? In die Skriflig (In Luce Verbi), vol. 36 (2002), nr. 2, pp. 293-308. Overdruk. Tijdschriftartikel
Walt, B.J. van der 2003 Morality in Africa: yesterday and today. The reasons for the contemporary crisis. In die Skriflig (In Luce Verbi), vol. 37 (2003), nr. 1, pp. 51-71. Overdruk. Tijdschriftartikel
Walt, B.J. van der 2003 Understanding and rebuilding Africa. From desperation today to expectation for tomorrow. Potchefstroom: 2003, Institute for Contemporary Christianity in Africa (ICCA). XI + 553 pp. Boek 1868224198
Walt, B.J. van der 2004 Globalisering: die nuwe gees van die 21ste eeu? In die Skriflig (In Luce Verbi), vol. 38 (2004), nr. 2, pp. 263-289. Overdruk. Tijdschriftartikel
Walt, B.J. van der 2004 Ontwikkeling – die illusie van die twintigste eeu? In die Skriflig (In Luce Verbi), vol. 38 (2004), nr. 2, pp. 235-262. Overdruk. Tijdschriftartikel
Walt, B.J. van der 2005 Kerk en samelewing. ‘n Christelik-filosofiese besinning. = Church and society. a Christian-philosophical reflection. Koers. Bulletin vir Christelike Wetenskap = Koers. Bulletin for Christian Scholarship, vol. 70 (2005), nr. 2, pp. 227-265. Tijdschriftartikel
Walt, B.J. van der 2006 When African and Western cultures meet. From confrontation to appreciation. Potchefstroom: 2006, Institute for Contemporary Christianity in Africa (ICCA). VII + 317 pp. Boek 1868225100
Walt, B.J. van der 2007 Transforming power. Challenging contemporary secular society. Potchefstroom: 2007, Institute for Contemporary Christianity in Africa (ICCA). XII + 441 pp. Boek 9781868225118
Walt, B.J. van der 2008 The eye is the lamp of the body. Worldviews and their impact. Potchefstroom: 2008, Institute for Contemporary Christianity in Africa (ICCA). III + 304 pp. Boek 9781868225552
Walt, B.J. van der 2010 At home in God’s world. A transforming paradigm for being human and for social involvement. Potchefstroom: 2010, Institute for Contemporary Christianity in Africa (ICCA). IX + 557 pp. Boek 9781868225705
Walt, B.J. van der 2011 Anatomy of Reformation. Flashes and fragments of a Reformed Cosmoscope. Potchefstroom: 2011, Institute for Contemporary Christianity in Africa (ICCA). Vierde, herziene druk. III + 582 pp. Boek 1868220362
Walt, B.J. van der 1992 Christelike wetenskapsbeoefening onderweg. Potchefstroom: 1992, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 47 pp. Brochure 1868221172
Walt, B.J. van der 1993 God praat met ons. Nuwe perspektiewe of God se openbaring. Potchefstroom: 1993, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 36 pp. Brochure 1868221334
Walt, B.J. van der 1995 Christelike perspektiewe op die samelewing. Potchefstroom: 1995, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 34 pp. Brochure 1868222128
Walt, B.J. van der 1995 Evangelieverkondiging en/of sosiale betrokkenheid? ‘n Reformatoriese alternatief. Potchefstroom: 1995, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 30 pp. Brochure 1868221970
Walt, B.J. van der 1996 Respomsibility, conversion, confession, forgiveness, restitution and reconcilation. Six of God’s requirements for a new South Africa. Potchefstroom: 1996, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 30 pp. Brochure 1868222276
Walt, B.J. van der 2002 The liberating message. A Christian worldview for Africa. Potchefstroom: 2002, Institute for Contemporary Christianity in Africa (ICCA). Vijfde druk. V + 625 pp. Boek 1868221407
Walt, B.J. van der (e.a.) 1976 Christian Higher Education. The Contemporary Challenge. Potchefstroom: 1976, Institute for the Advancement of Calvinism. 418 pp. Boek 0869903209
Walt, B.J. van der (e.a.) 1982 Calvinus Reformator. His contribution to Theology, Church and Society. Potchefstroom: 1982, Potchefstroom University for CHE. VIII + 323 pp. Boek 0869906860
Walt, B.J. van der (e.a.) 1982 Venster op die huwelik. Openhartige vrae oor seksualiteit en die liefde. Potchefstroom: 1990, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. Vierde druk. 262 pp. Boek 086990664X
Walt, B.J. van der (e.a.) 1983 Geestelik weerbaar of weerloos? Potchefstroom: 1983, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. Derde druk. 102 pp. Boek 0869904248
Walt, B.J. van der (e.a.) 1983 IRS: 1962-1982. Potchefstroom: 1983, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 52 pp. Brochure 0869907115
Walt, B.J. van der (e.a.) 1983 Maarten Luther, 1483-1983. Potchefstroom: 1983, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. III + 145 pp. Boek 0869907476
Walt, B.J. van der (e.a.) 1983 Venster op die kerk. 20 lidmate oor die reformasie van die kerk in die jare 80. Potchefstroom: 1983, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. Tweede druk. 248 pp. Boek 0869905783
Walt, B.J. van der (e.a.) 1984 Ideologiese stryd in Suider-Afrika! Vlug vir die afgode! Potchefstroom: 1984, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 159 pp. Boek 0869907778
Walt, B.J. van der (e.a.) 1984 Our Reformational Tradition. A rich heritage and lasting vocation. Potchefstroom: 1984, Potchefstroom University for CHE. II + 552 pp. Boek 0869907662
Walt, B.J. van der (e.a.) 1985 Die uitdaging van die Neo-Marxisme op die gebied van die Wetenskap. Potchefstroom: 1985, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. Tweede druk. 193 pp. Boek 0869906461
Walt, B.J. van der (e.a.) 1985 Rondom die teekan. Gesprekke oor konsekwente, positiewe Christelike lewenswandel op die kampus. Potchefstroom: 1985, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. II + 144 pp. Boek 0869908057
Walt, B.J. van der (e.a.) 1986 John Calvin’s Institutes. His opus magnum. Potchefstroom: 1986, Potchefstroom University for CHE. III + 528 pp. Boek 0869908839
Walt, B.J. van der (e.a.) 1986 Sodat my huis vol kan word. Reformatoriese perspektiewe op ons evangelisasieroeping vandag. Potchefstroom: 1986, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. IV + 209 pp. Boek 086990874X
Walt, B.J. van der (e.a.) 1987 Educational Challenges in Southern Africa in a Christian-Reformational Perspective. Potchefstroom: 1987, Potchefstroom University for CHE. IV + 375 pp. Boek 0869909606
Walt, B.J. van der (e.a.) 1987 Venster op die universiteit. Potchefstroom: 1987, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. V + 195 pp. Boek 0869909622
Walt, B.J. van der (e.a.) 1987 Venster op die vrou. Reformatoriese perspektiewe. Potchefstroom: 1987, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. III + 258 pp. Boek 0869909614
Walt, B.J. van der (e.a.) 1989 Kommentaar op “Kerk en Samelewing”. Potchefstroom: 1989, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. III + 115 pp. Boek 0869909886
Walt, B.J. van der (e.a.) 1989 Visie en Missie. IRS 25 jaar (1962-1987). Die reformatories-evangeliese lewensvisie en die toekomstige missie van Christelike hoër onderwysinrigtings in wêreldperspektief. = Vision and Mission. IRS 25 years (1962-1987). The reformational-evangelical vision of life and the future mission of Christian higher educational institutions in world perspective. Potchefstroom: 1989, Potchefstroom University for CHE. 147 pp. Boek 0869909940
Walt, B.J. van der (e.a.) 1990 Venster op die sakewêreld. Perspektiewe op bedryfsetiek. Potchefstroom: 1990, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 288 pp. Boek 0869909963
Walt, B.J. van der (e.a.) 1990 Venster op mag en geweld. Christelike perspektiewe. = Reflections on power and violence. Christian perspectives. Potchefstroom: 1990, Potchefstroom University for CHE. II + 303 pp. Boek 1868220443
Walt, B.J. van der (e.a.) 1991 Die idee van reformasie. Gister en vandag. = The idea of reform. Yesterday and today. Potchefstroom: 1991, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. VI + 526 pp. Boek 1868220664
Walt, B.J. van der (e.a.) 1991 Kultuurverskeidenheid in Afrika. Verleentheid of geleentheid? = Cultural diversity in Africa. Emabarrassment or opportunity? Potchefstroom: 1991, Potchefstroom University for CHE. II + 261 pp. Boek 1868220540
Walt, B.J. van der (e.a.) 1992 Christian Education in the African Context. Grand Rapids/Potchefstroom: 1992, IAPCHE/Potchefstroom University for CHE. IV + 200 pp. Boek
Walt, B.J. van der (e.a.) 1992 Venster op sport. Christelike perspektiewe. Potchefstroom: 1992, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 343 pp. Boek 1868221113
Walt, B.J. van der (e.a.) 1993 Window on Business Ethics. A challenge to Christians. = Venster op Bestuursetiek. ‘n Uitdaging vir Christensakelui. Potchefstroom: 1993, Potchefstroom University for CHE. IV + 221 pp. Boek 1868221326
Walt, B.J. van der (e.a.) 1994 Venster op die Kunste. Christlike perspektiewe. = A Window on the Arts. Christian perspectives. Potchefstroom: 1994, Potchefstroom University for CHE. X + 492 pp. Boek 1868221520
Walt, B.J. van der (e.a.) 1995 Confessing Christ in doing politics. Essays on Christian political thought and action. Potchefstroom: 1995, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. II + 621 pp. Boek
Walt, B.J. van der (e.a.) 1997 Signposts of God’s liberating Kingdom. Perspective for the 21st Century. Volume 1. Potchefstroom: 1997, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. IV + 377 pp. Boek
Walt, B.J. van der (e.a.) 1998 Signposts of God’s liberating Kingdom. Perspective for the 21st Century. Volume 2. Potchefstroom: 1998, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. IV + 443 pp. Boek
Walt, B.J. van der (e.a.) 2000 Cultures and Christianity A.D. 2000. s.l.: 2000, Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte. Redaer. XIX + 116 pp. Folio- of A4-document
Walt, B.J. van der (red.) 1980 Die inslag van die calvinisme in Suid-Afrika. Deel 1: Histories en prinsipieel. Potchefstroom: 1980, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. X + 271 pp. Boek 086990499X
Walt, B.J. van der (red.) 1980 Die inslag van die calvinisme in Suid-Afrika. Deel 2: Godsdienstig en teologies. Potchefstroom: 1980, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. X + 592 pp. Boek 0869905007
Walt, B.J. van der (red.) 1980 Die inslag van die calvinisme in Suid-Afrika. Deel 3: Wetenskaplik en opvoedkundig. Potchefstroom: 1980, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. X + 289 pp. Boek 0869905015
Walt, B.J. van der (red.) 1980 Die inslag van die calvinisme in Suid-Afrika. Deel 4: Maatskaplik en staatkundig. Potchefstroom: 1980, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. X + 405 pp. Boek 0869905023
Walt, B.J. van der (red.) 1998 The precious gift of love. Potchefstroom: 1998, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 39 pp. Brochure 1868223108
Walt, B.J. van der; Bishop, Steve 2011 Like the first gleam of dawn. Reformational studies. A Bennie van der Walt Reader. Potchefstroom: 2011, Institute for Contemporary Christianity in Africa (ICCA). VI + 588 pp. Boek 9781868226078
Walt, B.J. van der; Bussema, K. 1997 Geloofsgroei. Perspectives on developmental psychology. Potchefstroom: 1997, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 37 pp. Brochure 1868222837
Walt, B.J. van der; Cornelis, W.A.S.; Samuel, V. 1998 Korrupsie. = Corruption. Potchefstroom: 1998, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 20 pp. Brochure 1868223051
Walt, B.J. van der; Fowler, S.; Venter, J.J. 1990 Die “New Age”-Beweging. = The “New-Age” Movement. Potchefstroom: 1990, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 79 pp. Brochure 1868220559
Walt, B.J. van der; Graaff, A. de; Schrotenboer, P.G.; Olthuis, J.A., Spykman, G.; Hart, H. 1995 Hope for the family. Potchefstroom: 1995, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 54 pp. Brochure 1868222195
Walt, B.J. van der; Hoogstad, H.; Combrink, A.L. (red.) 2010 Wetenskap in die lig van die Môrester. = Scholarship in the light of the Morning Star. Festschrift: B.J. (Bennie) van der Walt. Koers, jrg. 75 (2010), nr. 1. Feestbundel. XC + 292 pp. Tijdschrift
Walt, B.J. van der; Naudé, C.F.B. 1996 Christianity and democracy in South Africa. A vision for the future. Potchefstroom: 1996, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 37 pp. Brochure 186822242X
Walt, B.J. van der; Nest, D.G. van der 1991 Proefdiernavorsing. Mag ‘n Christen daaraan deelneem? Potchefstroom: 1991, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 43 pp. Brochure 1868220788
Walt, B.J. van der; Swanepoel, Rita 1996 Christianity and Democracy in South Africa. Christian responsibility for political reflection and service. Potchefstroom: 1996, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 297 pp. Boek
Walt, B.J. van der; Venter, J.J. 1995 Moet die staat sy subsidie aan religieus georiënteerde diensinstellings onttrek? Enkele flitsgedagtes oor die voortbestaan van Christelike onderwysinstellings in Suid-Afrika. Potchefstroom: 1995, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 15 pp. Brochure 1868222217
Walt, B.J. van der; Venter, J.J. 1998 Godsdiens en samelewing. = Religion and society. A review of the Truth and Reconciliation Commission Hearings. East London, 17-19 November 1997. Potchefstroom: 1998, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 44 pp. Brochure 1868223035
Walt, B.J. van der; Walt, T. van der 1996 Die waarheids- en versoeningskommissie. Potchefstroom: 1996, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 27 pp. Brochure 1868222373
Walt, I.J. van der 1975 Aspekte van die Afrikanisasie van die kerk gedurende die twintigste eeu. Potchefstroom: 1975, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 34 pp. Brochure 0869902199
Walt, J.J.A. van der 1970 Die invloed van musiek op die mens. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 12 pp. Brochure 0869901281
Walt, J.L. van der 1993 Die christelike opvoedingsleer (normatieve pedagogiek) as ‘n vorm van wetenskap (i.c. agogiek), en die konfessionele hermeneutiek wat dit ten grondslag lê. Op’tVoedPad (Verenigingsorgaan van de Vereniging van Christenpedagogen en Beroepsopvoeders), jrg. 2 (1993), nr. 1, pp. 1-11. Tijdschriftartikel
Walt, J.L. van der; Dekker, Elise I.; Walt, I.D. van der 1983 Die opvoedingsgebeure. ‘n Skrifmatige perspektief. Potchefstroom: 1983, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. VIII + 273 pp. Boek 086990700X
Walt, J.L. van der; Rens, J.A.; Vreken, N.J. 2005 Waardes in die opvoeding en onderwys: ‘n Babelse verwarring. = Values in education and teaching: a Babylonian confusion. Koers. Bulletin vir Christelike Wetenskap = Koers. Bulletin for Christian Scholarship, vol. 70 (2005), nr. 2, pp. 189-205. Tijdschriftartikel
Walt, J.L. van der; Steyn, H.J.; Kirstein, C.F. 2005 Metodologiese waarnemings by die meting van die beleefde lewensbeskoulike identiteit van ‘n onderwysinstelling. = Some methodological observations during a process of measuring the “experienced” life-conceptual identity of an educational institution. Koers. Bulletin vir Christelike Wetenskap = Koers. Bulletin for Christian Scholarship, vol. 70 (2005), nr. 2, pp. 207-225. Tijdschriftartikel
Walt, J.L. van der; Toit, S.C. du 1992 J. Chr. Coetzee. Reformatoriese Opvoedkundige. Potchefstroom: 1992, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 39 pp. Brochure 1868221199
Walt, Jansie van der 1985 Calvin and his times. Potchefstroom: 1985, Potchefstroom University for CHE. 154 pp. Boek 0866908634
Walt, P.D. van der 1971 Die moderne spraakverwarring of die generasiegaping ten opsigte van die taal. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 6 pp. Brochure
Walt, P.D. van der 1973 Normatiwiteit teenoor neutraliteit in die kuns. Potchefstroom: 1973, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 12 pp. Brochure 0869901567
Walt, S.P. van der 1953 Die wysbegeerte van Dr. Herman Bavinck. Potchefstroom: 1953, Pro Rege. Proefskrif Universiteit van Suid-Afrika. 196 pp. Proefschrift
Walt, S.P. van der 1969 Die probleem van totale afskaffing. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 14 pp. Brochure
Walt, S.P. van der 1969 Huweliksnood. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 13 pp. Brochure
Walt, T. van der 1978 Liberalisme en die nuwe Weste. Potchefstroom: 1978, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 10 pp. Brochure 0869904485
Walt, T. van der 1986 Bible Studies on the Kingdom of God. Potchefstroom: 1986, Potchefstroom University for CHE. 31 pp. Brochure 0869908715
Walt. J.L. van der 1979 Die etiek van die onderwys. Potchefstroom: 1979, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 19 pp. Brochure 0869905155
Walt. J.L. van der 1984 Die verhouding tussen gesag en vryheid as hedendaagse probleem. Potchefstroom: 1984, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 27 pp. Brochure 0869907484
Walt. J.L. van der; Brummelen, H.W. van; Opperman, C. (e.a.) 1997 Christelike skole vir Suid-Afrika. Potchefstroom: 1997, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 46 pp. Brochure 1868222853
Waterink, J. 1923 Plaats en methode van de ambtelijke vakken. Zutphen: 1923, J.B. van de Brink/Nauta & Co. Academisch proefschrift VU. 282 pp. Proefschrift
Waterink, J. 1933 Inleiding tot de theoretische paedagogiek. Deel II: De geschiedenis der paedagogiek (eerste stuk). Zutphen: 1933, G.J.A. Ruys. 213 pp. Boek
Waterink, J. 1945 Wij Calvinisten…. nú. Franeker: 1945, Wever. 93 pp. Boek
Waterink, J. 19?? Inleiding tot de theoretische paedagogiek. Amsterdam: s.a., Theja. 19 pp. Folio- of A4-document
Weber, H.J. 1970 Internasionale ekonomiese afhanklikheid van Suid-Afrika. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 16 pp. Brochure
Weigand, Hans (red.) 2001 Na-apers en zondebokken. Over waarheid en leugen in de roman. Zoetermeer: 2001, Boekencentrum [Internationaal Christelijk Studiecentrum]. 92 pp. Boek 9023909690
Weigand, Hans (red.) 2005 Het volle leven. Levenskunst en levensloop in de moderne samenleving. Zoetermeer: 2005, Boekencentrum [Internationaal Christelijk Studiecentrum]. 109 pp. Boek 9023917987
Well, Michiel D.J. van (red.) 2008 Deus et machina. De verwevenheid van technologie en religie. Den Haag: 2008, STT (Stichting Toekomstbeeld der Techniek). 468 pp. Boek 9789080961357
Werkman, Paul; Woude, Rolf van der 2003 De sociale strijd kan echter niet ontloopen worden. Een plaatsbepaling van de christelijk-sociale beweging en mogelijkheden voor een geschiedschrijving. Amsterdam: 2003, VU/Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden). 48 pp. Boek 9072319192
Wessels, F.J.H. 1957 Die Owerheidstaak. Deel I. Bloemfontein: 1957, s.n. Akademiese Proefskrif Universiteit van die Oranje-Vrystaat. 388 pp. Proefschrift
Wessels, F.J.H. 1957 Die Owerheidstaak. Deel II. Bloemfontein: 1957, s.n. Akademiese Proefskrif Universiteit van die Oranje-Vrystaat. 420 pp. (pp. 389-808). Proefschrift
Wessels, F.J.H. (red.) 1975 Op al sy akkers. Gedenkskrif aangebied aan prof. H.J. Strauss. Bloemfontein: 1975, Sacum Beperk. 195 pp. Boek 0949994375
Westerkamp, Dick 1983 Werkelijkheidsvisie en Theologie. Een vergelijking tussen Kant en Dooyeweerd. Groningen: 1983, Rijksuniversiteit Groningen. Doctoraalscriptie Theologie o.l.v. H.G. Hubbeling en J.D. Dengerink. 56 pp. Scriptie
Westerman, E.J.; Laar, T. van; Jochemsen, H. 1995 De foetus als donor? Amsterdam: 1995, Buijten & Schipperheijn [Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut]. 70 pp. Boek 9060648803
Westhuizen, N.J. van der 1979 Die inburgering van die Suid-Afrikaanse weermag in die burgerlike beroeps- en gemeenskapslewe na voltooiing van militêre opleiding. Potchefstroom: 1979, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 16 pp. Brochure 0869905287
Wet Kruger, J.J. de 1976 Christelike kersfeesviering. Potchefstroom: 1976, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 6 pp. Brochure 0869903470
Wiechers, M. 1967 Die internasionale geskil oor Suidwes-Afrika. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 8 pp. Brochure
Wielenga, B. 1920 In de school der wijsbegeerte. Amsterdam: 1920, Holland. 311 pp. Boek
Wielenga, D.K. 19?? De civitate dei. Leerboek voor het godsdienstonderwijs in de hogere klassen van gymnasium, lyceum en hogere burgerschool. Deel 1. Kampen: s.a., J.H. Kok. 160 pp. Boek
Wieringa, W.J.; Os, M. van (red.) 1980 Wetenschap en Rekenschap 1880-1980. Een eeuw wetenschapsbeoefening en wetenschapsbeschouwing aan de Vrije Universiteit. Kampen: 1980, J.H. Kok [VU]. 593 pp. Boek 9024201551
Wigboldus, J.S. 1971 Ontwikkelingen van de stratificatietheorie in geschiedsociologisch perspectief. Tijdschrift voor Geschiedenis, jrg. 84 (1971), pp. 179-214. Overdruk. Tijdschriftartikel
Wigmans, C. 1976 De invloed van Ph. Kohnstamm op de ontwikkeling van pedagogiek en onderwijskunde. Een voorstudie. Groningen: 1976, Instituut voor Onderwijskunde. Doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Groningen o.l.v. prof. dr. L. van Gelder, dr. J.D. Imelman en prof. dr. J.D. Dengerink. 88 pp. Scriptie
Wigmans, C. 1978 Samen verantwoordelijk voor de Christelijke school. Amsterdam/Maarssen: 1978, Internationaal Christelijk Studiecentrum/Centrum voor Reformatorische Wijsbegeerte. 17 + 7 pp. Folio- of A4-document
Wijnbeek, D.H.P. 1981 Vrymesselary in die Lig van die Skrif. Potchefstroom: 1981, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 11 pp. Brochure 0869906194
Wijnbeek, D.H.P.; Mienie, C.; Smit, M.; Hermann, M.N. 1998 Landbou. ‘n Christelike perspektief. Potchefstroom: 1998, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 35 pp. Brochure 1868223280
Wilcke-van der Linden, Mieke (e.a.) 1999 Vrouw en kerk. Barneveld: 1999, De Vuurbaak [Gereformeerd Sociaal en Economisch verband]. 176 pp. Boek 9055601772
Willemsen, Harry (red.) 1992 Woordenboek Filosofie. Assen: 1992, Van Gorcum. XI + 509 pp. Boek 9023226631
Willke, John C. (e.a.) 1998 Assisted Suicide & Euthanasia. Past & Present. Cincinnati: 1998, Hayes. II + 149 pp. Boek 0910728224
Winckel, W.F.A. 1919 Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper. Amsterdam: s.a., Ten Have. XV + 326 pp. Boek
Windelband, W. 1922 Die Geschichte der neueren Philosophie in ihrem Zusammenhange mit der allgemeinen Kultur und den besonderen Wissenschaften. Band I: Von der Renaissance bis Kant. Leipzig: 1922, Breitkopf & Härtel. Zevende en achtste druk. X + 602 pp. Boek
Windelband, W. 1922 Die Geschichte der neueren Philosophie in ihrem Zusammenhange mit der allgemeinen Kultur und den besonderen Wissenschaften. Band II: Die Blütezeit der deutschen Philosophie. Von Kant bis Hegel und Herbart. Leipzig: 1922, Breitkopf & Härtel. Zevende en achtste druk. VI + 429 pp. Boek
Windelband, W. (red.) 1907 Die Philosophie im Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts. Festschrift für Kuno Fischer. Heidelberg: 1907, C. Winter. Tweede, herziene en vermeerderde druk. IX + 554 pp. Boek
Windelband, Wilhelm 1919 Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. Tübingen: 1919, J.C.B. Mohr. Achtste druk. VIII + 591 pp. Boek
Winedt, Marlon Domingo 1988 The Transcendental Christian Philosophy of Herman Dooyeweerd. A Discriptive and Critical Analysis of Its Transcendental Ego. Tilburg: 1988, Katholieke Universiteit Brabant. Doctoraal Scriptie Wijsbegeerte o.l.v. dr. A. Leijen. 46 pp. Scriptie
Winter, J.A. 1988 Doordringend recht. De invloed van het Gemeenschapsrecht op de nationale rechtsorde. Zwolle: 1988, Tjeenk Willink [Calvinistische Juristen Vereniging]. 57 pp. Brochure 9027129010
Wiskerke, J.R. 1978 De strijd om de sleutel der kennis. Een bundel opstellen over theologie en filosofie. Groningen: 1978, De Vuurbaak. 318 pp. Boek 9060153480
Wisse, G. 1910 Christelijke Wereldbeschouwing en Moderne Arbeidersbeweging. Kampen: 1910, J.H. Kok. 70 pp. Boek
Witkam, W.G.M. (e.a.) 1990 Reageerbuisbevruchting. Verantwoord? Amsterdam: 1990, Buijten & Schipperheijn [Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut]. 136 pp. Boek 9060647335
Woerd, Bert van der (red.) 1980 Plaatsbepaling in de techniek. Delft: 1980, Vereniging van Gereformeerde Studenten te Delft (VGSD). Speciale uitgave van ‘t Pookje. 103 pp. Folio- of A4-document
Woldring, H.E.S. 1971 Het struktuurbegrip in de sociologie van H. Dooyeweerd. Een systematische en kentheoretische uiteenzetting. Amsterdam: 1971, Filosofisch Instituut VU. Doctoraalscriptie o.l.v. prof. dr. ir. H. van Riessen. 40 pp. Scriptie
Woldring, H.E.S. 1976 Tussen handelingsvrijheid en gedragsbeheersing. Een sociaal-filosofische studie over de vrijheid tot en de beheersing van het sociaal handelen in de sociologische teorie. Assen/Amsterdam: 1976, Van Gorcum. Academisch proefschrift VU. VIII + 215 pp. Boek 9023213505
Woldring, H.E.S. 1977 Karl Mannheim: filosoof – socioloog – politikoloog – agoloog. De ontwikkelingsgang van zijn denken. Deel 1: De jonge Mannheim (1893-1924). Motieven en contouren van zijn filosofie. Amsterdam: s.a., VU. Onderzoeksrapport. Preprint. 89 pp. Folio- of A4-document
Woldring, H.E.S. 1985 Ethiek en kernbewapening. In het spanningsveld van de verantwoordelijkheidsethiek. Amsterdam: 1985, VU Uitgeverij. 176 pp. Boek 9062561454
Woldring, H.E.S. 1987 Als alles politiek is… Politieke mondigheid en “grootmondigheid” van de kerk. Kampen: 1987, J.H. Kok. 93 pp. Boek 9024208254
Woldring, H.E.S. 1987 Mensenrechten en Vrede. Deventer: 1987, Van Loghum Slaterus. Intreerede VU (Amsterdam, 12 juni 1987). 56 pp. Inaugurele rede 9036800412
Woldring, H.E.S. 1996 De christen-democratie. Een kritisch onderzoek naar haar politieke filosofie. Utrecht: 1996, Spectrum. 424 pp. Boek 9027451966
Woldring, H.E.S. 2001 Kernbegrippen in de politieke filosofie. Een herwaardering. Bussum: 2001, Coutinho. 164 pp. Boek 9062832423
Woldring, H.E.S. 2013 Een handvol filosofen. Geschiedenis van de filosofiebeoefening aan de Vrije Universiteit in Amsterdam van 1880 tot 2012. Hilversum: 2013, Verloren. 539 pp. Boek 9789087043308
Woldring, H.E.S. (e.a.) 2008 Thomas More en de toekomst van Europa. Budel: 2008, Damon. Afscheidsrede VU (Amsterdam, 26 september 2008). 116 pp. Boek 9789055739097
Woldring, H.E.S.; Kuiper, D.Th. 1980 Reformatorische maatschappijkritiek. Ontwikkelingen op het gebied van sociale filosofie en sociologie in de kring van het Nederlandse protestantisme van de 19e eeuw tot heden. Kampen: 1980, J.H. Kok. 467 pp. Boek 9024218497
Wolfe, David L. 1982 Epistemology. The Justification of Belief. Downers Grove, Illinois: 1982, InterVarsity Press. 92 pp. Boek 0877843406
Wolters, Albert M. 1971 An essay on the idea of Problemgeschichte. Amsterdam: 1970, Filosofisch Instituut VU. Doctoraalscriptie o.l.v. prof. dr. M.C. Smit. Ook aanwezig: tweede druk (1971). 69 pp. Scriptie
Wolters, Albert M. 1972 Plotinus “On Eros”. A Detailed Exegetical Study of Enneads III,5. Amsterdam: 1972, Filosofisch Instituut VU. Academisch proefschrift VU. XXXII + 112 pp. Proefschrift
Wolters, Albert M. 1973 The Foundational Command: “Subdue the Earth!”. Toronto, Ontario: 1973, Institute for Christian Studies. 11 pp. Folio- of A4-document
Wolters, Albert M. 1975 Our Place in the Philosophical Tradition. Toronto, Ontario: 1975, Institute for Christian Studies. 16 pp. Brochure 0889580022
Wolters, Albert M. 1978 Facing the Perplexing History of Philosophy. Toronto, Ontario: 1978, Institute for Christian Studies (Association for the Advancement of Christian Scholarship). 17 pp. Folio- of A4-document
Wolters, Albert M. 1979 On Vollenhoven’s Problem-Historical Method. Toronto, Ontario: 1975, Institute for Christian Studies. 55 pp. Folio- of A4-document
Wolters, Albert M. 1988 Schepping zonder grens. Bouwstenen voor een bijbelse wereldbeschouwing. Amsterdam: 1988, Buijten & Schipperheijn [Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte]. 128 pp. Boek 9060646843
Wolters, Albert M. 1992 Die skepping herwin. Bybelse grondslae vir ‘n Reformatoriese lewensbeskouing. Potchefstroom: 1992, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. IV + 98 pp. Boek 1868220958
Wolters, Albert M. 1996 Creation Regained. Biblical Basics for a Reformational Worldview. Carlisle: 1996, Paternoster Press. 98 pp. Boek 0853647542
Wolterstorff, N.P. 1975 Commitment and Theory. Potchefstroom: 1975, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 17 pp. Brochure 0869902393
Wolterstorff, N.P. 1976 Curriculum. By what standard? Grand Rapids, Michigan: s.a., National Union of Christian Schools. 14 pp. Brochure
Wolterstorff, N.P. 1980 Art in Action. Toward a Christian Aesthetic. Grand Rapids, Michigan: 1980, Eerdmans. X + 240 pp. Boek
Wolterstorff, N.P. 1980 Educating for Responsible Action. Grand Rapids, Michigan: 1980, Eerdmans [Christian Schools International]. X + 150 pp. Boek 0802818579
Wolterstorff, N.P. 1983 Until Justice and Peace Embrace. The Kuyper Lectures for 1981 delivered at the Free University of Amsterdam. Kampen: 1983, J.H. Kok. X + 197 pp. Boek 9024225507
Wolterstorff, N.P. 1984 Reason within the Bounds of Religion. Grand Rapids, Michigan: 1984, Eerdmans. Tweede druk. 161 pp. Boek 0802816436
Wolterstorff, N.P. 1988 The Project of a Christian University in a Postmodern Culture. Amsterdam: 1988, VU Boekhandel. Intreerede VU (Amsterdam, 29 april 1988). 25 pp. Inaugurele rede 9062566898
Wolterstorff, N.P. 1989 Lament for a Son. London: 1989, Hodder and Stoughton [Spire]. 111 pp. Boek 0340512067
Wolterstorff, N.P. 1993 De rede binnen de grenzen van de religie. Geloof, wetenschap en praktijk. Amsterdam: 1993, Buijten & Schipperheijn [Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte]. 122 pp. Boek 9060648161
Wolterstorff, N.P. 1995 Divine Discourse. Philosophical Reflections on the Claim that God Speaks. Cambridge: 1995/1998, Cambridge University Press. X + 326 pp. Boek 0521475570
Wolterstorff, N.P. 1996 Van zekerheid naar trouw. Christen-zijn en de wetenschap in een postmoderne cultuur. Zoetermeer: 1996, Boekencentrum. 128 pp. Boek 9023918606
Wolterstorff, N.P. 1998 Philosophical reflections on the significance of The Pascal Centre. The Pascal Centre Notebook, vol. 6 (1998/1999), pp. 6-8. Tijdschriftartikel
Wolterstorff, N.P. (e.a.) 1970 Christian Liberal Arts Education. Report of the Calvin College Curriculum Study Committee. Grand Rapids, Michigan: 1970, Eerdmans [Calvin College]. 103 pp. Boek
Wolterstorff, N.P. (red.) 1980 The Responsibility of Christian Institutions of Higher Education to Justice in the International Economic Order. Grand Rapids, Michigan: 1980, Trustees of Calvin College. VI + 303 pp. Boek
Woltjer, H.R. 1925 Over de beteekenis der natuurwetten. Amsterdam: 1925, Kirchner. Wetenschappelijke samenkomst op 2 juli 1925, pp. 45-63. Brochure
Woltjer, J. 1907 De zekerheid der wetenschap. Amsterdam: 1907, J.W.A. van Schaïk. 38 pp. Brochure
Woltjer, J. 1931 Verzamelde redevoeringen en verhandelingen. Amsterdam: 1931, De Standaard. 257 pp. Boek
Woltjer, J. 1973 Beschouwingen inzake de Wetsidee. Leersum: 1973, s.n. 2 pp. Folio- of A4-document
Woudenberg, R. van 1990 De transcendentale grondlegging van de ethiek van Karl-Otto Apel. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, jrg. 82 (1990), nr. 1, pp. 26-44. Tijdschriftartikel
Woudenberg, R. van 1991 Transcendentale reflecties. Een onderzoek naar transcendentale argumenten in de contemporaine filosofie, met bijzondere aandacht voor de transcendentale pragmatiek van Karl-Otto Apel. Amsterdam: 1991, VU Uitgeverij. Academisch proefschrift VU. 264 pp. Boek 9053830057
Woudenberg, R. van 1992 H. Dooyeweerd. Kritisch Denkerslexicon (Houten: april 1992, Bohn – Stafleu – Van Loghum). Overdruk. 18 pp. Brochure
Woudenberg, R. van 1993 Filosofische gedachten over Godsgeloof. Kampen: 1993, Kok. 150 pp. Boek 9024269261
Woudenberg, R. van 2002 Filosofie van taal en tekst. Budel: 2002, Damon. 176 pp. Boek 9055732508
Woudenberg, R. van 2002 Ontwerp en toeval in de wereld. Amstelveen: 2002, De Zaak Haes. Intreerede VU (Amsterdam, 15 februari 2002). 47 pp. Inaugurele rede 9080518085
Woudenberg, R. van 2004 Gelovend denken. Inleiding tot een christelijke filosofie. Kampen/Amsterdam: 2004, Kok/Buijten & Schipperheijn [Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte]. Tweede druk. Ook aanwezig: eerste druk (1992). 232 pp. Boek 905881162X
Woudenberg, R. van 2009 Gelovend denken. Inleiding tot een christelijke filosofie. Luisterboek. Amsterdam: 2009, Buijten & Schipperheijn [Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte]. 11 cd’s. CD 9789058813961
Woudenberg, R. van (e.a.) 1996 Kennis en werkelijkheid. Tweede inleiding tot een christelijke filosofie. Amsterdam/Kampen: 1996, Buijten & Schipperheijn/Kok. 376 pp. Boek 9060649117
Woudenberg, R. van; Cusveller, B.S. (red.) 1998 De kentheorie van Alvin Plantinga. Zoetermeer: 1998, Boekencentrum. 150 pp. Boek 9023918649
Woudenberg, R. van; Grisnich, Beschier; Vliet, Eveline van 1993 Studiehandleiding bij: dr. R. van Woudenberg, Gelovend denken, inleiding tot een christelijke filosofie. Amsterdam: 1993, Buijten & Schipperheijn [IFES-Nederland/Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte/Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte]. 48 pp. Boek 906064820X
Wyk, Cilna van 1977 Die Afrikanervrou en beroepsarbeid. ‘n Praktiese beskouing. Potchefstroom: 1977, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 11 pp. Brochure 0869903160
Wyk, J.H. van 1970 Die oorlogsvraagstuk – ‘n oriëntasie. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 21 pp. Brochure 0869900242
Wyk, J.H. van 1970 Fenomenologiese pedagogiek. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 15 pp. Brochure 0869901362
Wyk, J.H. van 1972 Wat sê die heksepoot? Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 6 pp. Brochure 0869900218
Wyk, J.H. van 1975 Suicidologie. ‘n Etiese en pastorale gesprek oor selfmoord. Potchefstroom: 1975, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 11 pp. Brochure 0869902180
Wyk, J.H. van 1980 Die etiek van kans. ‘n Teologies-etiese besinning oor veral dobbelary, lotery en kansspeletjies. Potchefstroom: 1980, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 13 pp. Brochure 0869905759
Wyk, J.H. van; Verschoor, J. 1990 Vigs. Potchefstroom: 1990, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 29 pp. Brochure 1868220265
Wyk, J.J.P. van 1973 Die probleem van omgewingsbesoedeling. Potchefstroom: 1973, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 13 pp. Brochure 0869901222
Wyk, L.A. van 1977 Handelsboikotte. Invloed en moontlike reaksie deur die Republiek van Suid-Afrika. Potchefstroom: 1977, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 9 pp. Brochure 0869903187
Yallop, Collin; McLaren, Peter L. 1974 Australians black and white. A Christian view. Geelong: 1974, Hilltop Press. 52 pp. Brochure
Yandell, Keith E. 1984 Christianity and Philosophy. Leicester/Grand Rapids: 1984, InterVarsity Press/Eerdmans. XI + 288 pp. Boek 0802819648
Zee, A. van der 1987 Van Gaya tot Fangorn. Eindhoven: 1987, Technische Universiteit Eindhoven. Afstudeerverslag Bouwkunde o.l.v. prof. dr. ir. E. Schuurman. 112 pp. Scriptie
Zicht (titel); Hagg, Axel (e.a.) 1982 Zicht op Delft. Delft: 1982, Vereniging van Gereformeerde Studenten te Delft (VGSD). 120 pp. Boek
Zigterman, Kent 1977 Dooyeweerd’s theory of individuality structure as an alternative to a substance position, especially that of Aristotle. Toronto, Ontario: 1977, Institute for Christian Studies [Association for the Advancement of Christian Scholarship]. 141 pp. Scriptie 0889580073
Zijlstra, A. 1984 Is een computer niet goed wijs? Wijsgerige verkenningen over mens, computer en kunstmatige intelligentie. Amsterdam: 1984, Filosofisch Instituut VU. Scriptie cultuurfilosofie o.l.v. prof. dr. ir. E. Schuurman. VIII + 153 pp. Scriptie
Zijlstra, A. 2004 Goede zaken, snelle tijden. Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de IT. Bedrijfsethiek en mondialisering. Amersfoort: 2004, Instituut voor CultuurEthiek. Rapport, opgesteld o.l.v. prof. dr. ir. Henk Jochemsen. 179 pp. Boek 9076167079
Zijlstra, A.; Doornenbal, R.J.A. (red.) 1994 Christelijke filosofie in Beweging. Amsterdam: s.a., Buijten & Schipperheijn. 136 pp. Boek 906064848X
Zijlstra, J. 1956 Economische orde en economische politiek. Een bundel opstellen. Leiden: 1956, H.E. Stenfert Kroese. VII + 143 pp. Boek
Zijlstra, O.K. 1974 Leven als strijd. Leven als spel. Over de filosofie van José Ortega y Gasset. Amsterdam: 1974, VU. Werkstuk Levensfilosofie o.l.v. prof. dr. ir. H. van Riessen. 19 pp. Folio- of A4-document
Zijlstra, O.K. 1975 Kultuurloos leven, levenloze kultuur. Nietzsche en Ortega y Gasset over krisis en verval. Amsterdam: 1975, Filosofisch Instituut VU. Doctoraalscriptie filosofie o.l.v. prof. dr. ir. H. van Riessen. 46 pp. Scriptie
Zijlstra, O.K. 1982 Authenticiteit en Vervreemding. Filosofie en Cultuurkritiek van José Ortega y Gasset. Amsterdam: 1982, VU Boekhandel/Uitgeverij. Academisch proefschrift VU. XII + 234 pp. Proefschrift 9062562124
Zijlstra, O.K. (red.) 19?? Teksten Wijsgerige Antropologie. Amsterdam: s.a., VU. Reader. 98 pp. Folio- of A4-document
Zuidema, S.U. 1936 De philosophie van Occam in zijn Commentaar op de Sententiën. Hilversum: 1936, Schipper. Academisch proefschrift VU. 533 pp. Proefschrift
Zuidema, S.U. 1936 De philosophie van Occam in zijn Commentaar op de Sententiën. Supplement (citaten). Hilversum: 1936, Schipper. Academisch proefschrift VU. 399 pp. Proefschrift
Zuidema, S.U. 1938 Het openbaar onderwijs en het “modern humanisme”. s.l.: 1938, Christelijke Onderwijzers Vereniging in Nederlandsch-Indië. 112 pp. Boek
Zuidema, S.U. 1946 De Indische kwestie. Franeker: s.a., Wever. 70 pp. Boek
Zuidema, S.U. 1947 Karakter van de Moderne Existentie-Philosophie. Publicaties Reünisten-organisatie van N.D.D.D., nr. 18 (1948). 24 pp. Brochure
Zuidema, S.U. 1948 De mensch als historie. Franeker: s.a., Wever. Intreerede VU (Amsterdam, 9 juni 1948). 33 pp. Inaugurele rede
Zuidema, S.U. 1948 Nacht zonder dageraad. Naar aanleiding van het atheistisch en nihilistisch existentialisme van Jean-Paul Sartre. Franeker: s.a., Wever. Intreerede Rijksuniversiteit Utrecht (Utrecht, 12 mei 1948). 38 pp. Inaugurele rede
Zuidema, S.U. 1948 Ons Christelijk Geloof. Franeker: s.a., Wever. 119 pp. Boek
Zuidema, S.U. 1949 Gereformeerd levensbesef. s.l.: 1949, Vereniging “De Gereformeerde Mannenbond”. 20 pp. Brochure
Zuidema, S.U. 1949 Waakt in het geloof, in het gebed, in het geweten, in het denken, in de practijk, in het volksleven. Franeker: s.a., Wever. 91 pp. Boek
Zuidema, S.U. 1950 Beginselpolitiek nu! s.l.: s.a., Anti-Revolutionaire Propaganda-Commissie Friesland. Derde druk. 47 pp. Brochure
Zuidema, S.U. 1951 De Christen en de politiek. s-Gravenhage: s.a., Anti-Revolutionaire Partijstichting. 62 pp. Boek
Zuidema, S.U. 1951 Ons Gebed. Franeker: 1951, Wever. 185 pp. Boek
Zuidema, S.U. 1951 Taak en grenzen van onze diaconale arbeid. Diaconaal Correspondentieblad, jrg. 48 (1951), nr. 11, pp. 161-167. Overdruk. Tijdschriftartikel
Zuidema, S.U. 1952 Navolging van Christus. Franeker: s.a., Wever. 42 pp. Boek
Zuidema, S.U. 1952 Van geloof tot geloof. Franeker: s.a., Wever. 184 pp. Boek
Zuidema, S.U. 1953 Beginsel en ideaal. s-Gravenhage: s.a., Anti-Revolutionaire Partijstichting. 48 pp. Brochure
Zuidema, S.U. 1953 Conception réformée de la vie. La revue réformée, vol. 4 (1953), nr. 14, pp. 10-26. Tijdschriftartikel
Zuidema, S.U. 1957 Communisme in ontbinding. Wageningen: s.a., Zomer & Keuning. 208 pp. Boek
Zuidema, S.U. 1958 De maatschappij en haar noden. Amsterdam: 1958, J.C. Pellicaan [Verbond Patrimonium]. 28 pp. Brochure
Zuidema, S.U. 1963 Konfrontatie met Karl Barth. Amsterdam: 1963, Buijten & Schipperheijn. 207 pp. Boek
Zuidema, S.U. 1964 Antirevolutionaire politiek in de welvaartsstaat en de welvaartsstaat in de antirevolutionaire politiek. AR-Staatkunde, jrg. 34 (1964), nr. 7/8, pp. 188-196. Tijdschriftartikel
Zuidema, S.U. 1964 Op de tweesprong. De Gereformeerde Kerk en de Wereldraad van Kerken. Franeker: 1964, Wever. 120 pp. Boek
Zuidema, S.U. 1964 Van Bultmann naar Fuchs. Een studie over de studeerkamer van de predikant. Franeker: s.a., Wever. 94 pp. Boek
Zuidema, S.U. 1965 De Christus der Schriften en oecumenische theologie. Amsterdam: 1965, Buijten & Schipperheijn. 158 pp. Boek
Zuidema, S.U. 1967 De medemenselijkheid van de mondige mens in onze tijd. Patrimonium (Christelijk Sociaal Orgaan), jrg. 78 (1967), pp. 369-382. Tijdschriftartikel
Zuidema, S.U. 1967 Hiernamaals en hiernumaals. De medemenselijkheid van de mondige mens in onze tijd. Amsterdam: 1967, Buijten & Schipperheijn. 55 pp. Brochure
Zuidema, S.U. 1970 De (on-)geloofwaardigheid van onze ekonomische orde. Amsterdam: 1970, Buijten & Schipperheijn. 31 pp. Brochure
Zuidema, S.U. 1970 De revolutionaire maatschappijkritiek van Herbert Marcuse. Amsterdam: 1970, Buijten & Schipperheijn. 205 pp. Boek 906064512X
Zuidema, S.U. 1972 Communication and Confrontation. A Philosophical Appraisal and Critique of Modern Society and Contemporary Thought. Assen/Kampen: 1972, Van Gorcum/J.H. Kok. Feestbundel. X + 432 pp. Boek 9023209184
Zuidema, S.U. (e.a.) 1953 Denkers van deze tijd. Deel I: Kierkegaard, Nietzsche, Barth, Niebuhr, Sartre, Bultmann. Franeker: s.a., Wever. 328 pp. Boek
Zuidema, S.U. (e.a.) 1957 Denkers van deze tijd. Deel III: Marx, Schumpeter, Sorel, Keynes, Röpke. Franeker: s.a., Wever. 260 pp. Boek
Zuidema, S.U. (e.a.) 1954 Denkers van deze tijd. Deel II: Heidegger, Dostojewski, Jaspers, Toynbee. Franeker: s.a., Wever. 213 pp. Boek
Zuidema, S.U. (red.) 1951 Wetenschappelijke bijdragen door leerlingen van dr. D.H.Th. Vollenhoven aangeboden ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleraarschap aan de Vrije Universiteit. Franeker: 1951, Wever. 244 pp. Boek
Zuidema, S.U. (red.) 1959 Baanbrekers van het Humanisme. Franeker: s.a., Wever. 222 pp. Boek
Zuidervaart, L.P. 1981 Refractions. Truth in Adorno’s aesthetic theory. Toronto, Ontario: 1981, University of Toronto Press. Academisch proefschrift VU. X + 227 pp. Proefschrift 0969093500
Zuidervaart, L.P.; Luttikhuizen, Henry (red.) 1995 Pledges of Jubilee. Essays on the Arts and Culture, in Honor of Calvin G. Seerveld. Grand Rapids, Michigan: 1995, Eerdmans. XIV + 354 pp. Boek 0802837921
Zuthem, H.J. van 1968 Gezag en zeggenschap. Vragen over de toekomst van het christelijk sociaal denken. Kampen: 1968, J.H. Kok. 200 pp. Boek
Zuthem, H.J. van 1969 De geloofwaardigheid van onze economische orde. Kampen: 1969, J.H. Kok. Intreerede Technische Hogeschool Delft (Delft, 18 juni 1969). 27 pp. Inaugurele rede
Zwaag, K. van der 1999 Onverkort of gekortwiekt? Artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de spanning tussen overheid en religie. Een systematisch-historische interpretatie van een “omstreden” geloofsartikel. Heerenveen: 1999, Groen. Academisch proefschrift VU (fragment). 32 pp. Proefschrift 9050309658
Zwaag, K. van der; Troost, A. 1991 “De westerse afgod van het eerste uur is de wetenschap geweest.” Interview met Dooyeweerd-leerling, Professor Troost. Bijbel & Wetenschap, jrg. 16 (1991), nr. 150, pp. 289-291. Tijdschriftartikel
Zwet, C. van der 1978 Het existentialisme. Scheveningen: s.a., Christelijk Paedagogisch Studiecentrum. Fundamentele cursus Psychologie/Paedagogiek. 29 pp. Brochure
Zylstra, B.; Vanderstelt, J.C. 1996 Rediscovery of the Church (II). Potchefstroom: 1996, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 48 pp. Brochure 1868222381
Zylstra, Bernard 1960 Challenge and Response. Brantford, Ontario: 1960, Christian Labour Association of Canada. 24 pp. Brochure
Zylstra, Bernard 1969 Hegel, Marcuse, and the New Left. Toronto, Ontario: 1969, Institute for Christian Studies. 12 pp. Folio- of A4-document
Zylstra, Bernard 1970 From Pluralism to Collectivism. The development of Harold Laski’s political thought. Assen: 1970, Van Gorcum. Academische proefschrift VU. Tweede druk. 236 pp. Proefschrift 9023201396
Zylstra, Carl E. 1996 Living the Vision. Sioux Center, Iowa: 1996, Dordt College. 25 pp. Brochure
Zylstra, Dirk 1966 A Study in Sexology. With Particular Reference to Otto Weininger. Amsterdam: 1966, VU. Scriptie o.l.v. prof. dr. ir. H. van Riessen. 68 + 5 pp. Scriptie
Aspekten van reformatorische wijsbegeerte. = Aspecten van reformatorische wijsbegeerte. = Aspecten van christelijke filosofie. jrg. 7 (1987), nr. 1 – jrg. 33 (2013), nr. 2. Tijdschrift 09213031
Beweging. Reformatorisch, wijsgerig, informatief. jrg. 37 (1973), nr. 1 – jrg. 74 (2010), nr. 4. Tijdschrift 01671766
Bijbel & Wetenschap (Tijdschrift van de Evangelische Hogeschool). jrg. 24 (1999), nr. 215/216; jrg. 25 (2000), nr. 217. Tijdschrift
Bulletin of the International Council for the Promotion of Christian Higher Education. nr. 1 (Summer 1983); nr. 3 (Summer 1986). Tijdschrift
Bulletin van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir die bevordering van Christelike Wetenskap. vol. 1 (1965) – vol. 2 (1965); vol. 4 (1966) – vol. 11 (1967); vol. 13 (1968) – vol. 53 (1977). Tijdschrift
Circular of the International Conferences for Christian Higher Education. vol. 1 (May 1976) – vol. 28 (December 1982). Tijdschrift
Contact. Newsletter of the International Association for the Promotion of Christian Higher Education. vol. 1 (1988/1989), nr. 1; vol. 11 (1999/2000), nr. 1; vol. 12 (2000/2001), nr. 1; vol. 13 (2001/2002), nr. 1; vol. 16 (2004/2005), nr. 3. Tijdschrift 15219631
Correspondentiebladen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte. jrg. 1 (1936), nr. 1 – jrg. 36 (1972), nr. 3. Tijdschrift
Filosofie (Tweemaandelijks tijdschrift van de Stichting Informatie Filosofie). jrg. 4 (1994), nr. 5 – nr. 6; jrg. 7 (1997), nr. 3 – nr. 6; jrg. 8 (1998), nr. 2 – nr. 3, nr. 5; jrg. 11 (2001), nr. 5; jrg. 12 (2002), nr. 1; jrg. 16 (2006), nr. 1. Tijdschrift 09259449
Filosofie Magazine. jrg. 5 (1996), nr. 2, nr. 10; jrg. 6 (1997), nr. 2. Tijdschrift 09281789
Handelingen van de Vereniging voor Wijsbegeerte des Rechts. vol. XXXIV (1949) – vol. LV (1971). Brochure
IBC-Studiestukke. = IRS-studiestukke. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO [Instituut vir Bevordering van Calvinisme/Instituut vir Reformatoriese Studie]. Serie F1:1-60, 62-95, 99-150, 152-155, 160, 162-163, 164, 168, 171, 174, 184, 193, 197-199, 205/206, 212, 214, 228/229, 245, 249, 254, 257, 262, 264-268, 273/274, 277-282, 284-285, 288, 290-293, 295-302, 316, 319-320, 322-323, 325-328, 330-331, 334-345, 347-348, 350-351, 353-355, 357-358, 361-372. Brochure
ICS Newsletter. vol. 11 (1994), nr. 1 – nr. 2. Tijdschrift
Informatie Bulletin. jrg. 4 (1984), nr. 1 – jrg. 6 (1986), nr. 4. Tijdschrift
International Reformed Bulletin. vol. 3 (1960), nr. 6; vol. 5 (1962), nr. 9 – vol. 7 (1964), nr. 18; vol. 8 (1965), nr. 20 – vol. 15 (1972), nr. 48; vol. 16 (1973), nr. 54 – nr. 55; vol. 17 (1974), nr. 58 – vol. 24 (1981), nr. 80. Tijdschrift
Koers. Maandblad vir calvinistiese denke. vol. 24 (1956/1957), nr. 1; vol. 28 (1960/1961), nr. 10; vol. 31 (1963/1964), nr. 7 – nr. 9, nr. 12; vol. 36 (1968/1969), nr. 1, nr. 6; vol. 41 (1976), nr. 2; vol. 60 (1995), nr. 3 – nr. 4. Tijdschrift
LEV (Tijdschrift uitgegeven door stichting L’Abri – Nederland). jrg. 2 (1998), nr. 2 – nr. 3. Tijdschrift
Lucerna (Gereformeerd Interfacultair Tijdschrift). jrg. 4 (1963/1964), nr. 4 – nr. 5; jrg. 5 (1964/1965), nr. 2; jrg. 8 (1969), nr. 1 – nr. 4. Tijdschrift
Mededeelingen van de Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte. = Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte. jrg. 1 (1936), nr. 1 – jrg. 37 (1972), nr. 4. Tijdschrift
Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie (Orgaan van de Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht). jrg. 1 (1972), nr. 1 – jrg. 14 (1985), nr. 3. Tijdschrift
Nieuwsbrief voor de kringen. jrg. 1 (1991), nr. 1 – jrg. 4 (1994), nr. 1. Tijdschrift
Orientation. International Circular of the Potchefstroom University for Christian Higher Education. vol. 29 (1983) – vol. 35 (1984); vol. 37 (1985) – vol. 38 (1985); vol. 41 (1986); vol. 45 (1987) – vol. 62 (1991); vol. 67 (1993) – vol. 74 (1994). Tijdschrift
Perspective. Newsletter of the Institute for Christian Studies. vol. 18 (1984), nr. 5; vol. 19 (1985), nr. 5; vol. 28 (1994), nr. 1 – vol. 29 (1995), nr. 1. Tijdschrift 03848922
Perspectives on Science and Christian Faith (Journal of the American Scientific Affiliation). vol. 53 (2001), nr. 2, nr. 4; vol. 54 (2002), nr. 1 – vol. 58 (2006), nr. 3. Tijdschrift 08922675
Philosophia Reformata. jrg. 1 (1936) – … Tijdschrift 00318035
Psyche & Geloof (Tijdschrift van de Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten). jrg. 7 (1996), nr. 4; jrg. 13 (2002), nr. 1 – nr. 3. Tijdschrift
Reformational Forum. vol. 1 (1983), nr. 1 – vol. 3 (1985), nr. 2. Tijdschrift
Roeping en Riglyne. Kwartaalblad/Termynblad van de Vereniging vir Christelike Hoër Onderwys. jrg. 22 (1974), nr. 2 – nr. 4; jrg. 24 (1976), nr. 2; jrg. 25 (1977), nr. 1 -nr. 3; jrg. 26 (1978), nr. 1; jrg. 27 (1979), nr. 3 – jrg. 30 (1982), nr. 4; jrg. 31 (1983), nr. 2; jrg. 45 (1997), nr. 3; jrg. 46 (1998), nr. 3; jrg. 47 (1999), nr. 1, nr. 3; jrg. 48 (2000), nr. 2; jrg. 53 (2005), nr. 1; jrg. 56 (2008), nr. 1 – jrg. 58 (2010), nr. 1; jrg. 58 (2010), nr. 3 – jrg. 59 (2011), nr. 2. Tijdschrift 10298754
Rondom het Woord. Theologische Etherleergang van de NCRV [Tweemaandelijks bulletin der theologische radiocolleges]. jrg. 4 (1962), nr. 1 – nr. 6; jrg. 5 (1963), nr. 4 – nr. 6; jrg. 6 (1964), nr. 2 – jrg. 9 (1967), nr. 3; jrg. 10 (1968), nr. 1 – jrg. 11 (1969), nr. 3; jrg. 12 (1970), nr. 1, nr. 4; jrg. 13 (1971), nr. 3; jrg. 14 (1972), nr. 2 – nr. 3; jrg. 18 (1976), nr. 4 – jrg. 19 (1977), nr. 1. Tijdschrift
Signaal. Periodiek voor leerlingen van hogere burgerscholen, lycea en gymnasia, uitgaande van de Calvinistische Studenten Beweging. jrg. 4 (1952/1953), nr. 4; jrg. 5 (1953/1954), nr. 2 – nr. 4. Tijdschrift
Sola Fide. Blad voor calvinistische studenten (Periodiek, uitgaande van de Calvinistische Studenten Beweging). jrg. 2 (1948/1949), nr. 1 – nr. 4; jrg. 3 (1949/1950), nr. 1 – nr. 2; jrg. 4 (1950/1951), nr. 4; jrg. 5 (1951/1952), nr. 1 – nr. 2, nr. 4 – nr. 5; jrg. 6 (1952/1953), nr. 2 – nr. 3; jrg. 7 (1953/1954), nr. 3 – nr. 4; jrg. 8 (1954/1955), nr. 1 – nr. 2, nr. 4; jrg. 9 (1955/1956), nr. 1 – nr. 2, nr. 5 – nr. 6; jrg. 10 (1956/1957), nr. 1, nr. 3; jrg. 11 (1957/1958), nr. 1 – nr. 6; jrg. 12 (1958/1959), nr. 1 – nr. 6; jrg. 13 (1959/1960), nr. 1 – nr. 2, nr. 4; jrg. 14 (1960/1961), nr. 2; jrg. 15 (1961/1962), nr. 1 – nr. 2, nr. 4 – nr. 5; jrg. 16 (1962/1963), nr. 2 – nr. 4; jrg. 17 (1963/1964), nr. 1 – nr. 3; jrg. 18 (1964/1965), nr. 3, nr. 5; jrg. 19 (1965/1966), nr. 1. Tijdschrift
Soϕie. jrg. 1 (2011) – … Tijdschrift 22114408
The Calvin Forum. vol. 14 (1948/1949), nr. 10 – nr. 12; vol. 15 (1949/1950), nr. 3. Tijdschrift
The Mind Field (News and Nourishment for the Christian Mind). vol. 1 (1978), nr. 1 – vol. 5 (1982), nr. 2. Tijdschrift
Transparant (Orgaan van de Vereniging van Christen-Historici). jrg. 3 (1992), nr. 1; jrg. 5 (1994), nr. 2 Tijdschrift
Tydskrif vir Christelike Wetenskap. = Journal for Christian Scholarship. vol. 1 (1965), nr. 1 – vol. 8 (1972), nr. 4; vol. 43 (2007), nr. 1 – nr. 2. Tijdschrift 10131116
Woord en Wereld. Maandblad van de gereformeerde gezindte (Orgaan van de Vereniging tot Herstel van de Kerkelijke eenheid der Gereformeerde belijders). jrg. 2 (1965), nr. 4; jrg. 3 (1966), nr. 1, nr. 4 – nr. 5, nr. 7 – nr. 8; jrg. 4 (1967), nr. 1, nr. 6. Tijdschrift