Reformational Philosophy

Online catalogue 5

Author

Year

Title

Publication

Type

ISBN

Smit, M.C. 1979 Cultuur en heil. Potchefstroom: 1979, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 24 pp. Brochure 0869905201
Smit, M.C. 1981 Encyclopedie van de geschiedeniswetenschap. Amsterdam: 1981, VU. Syllabus. Derde, uitgebreide druk. 82 pp. Dictaat
Smit, M.C.; Dyke, Harry van 1987 Writings on God and History. Volume 1: Selected Studies (1951-1980). Jordon Station, Ontario: 1987, Wedge. 316 pp. Boek 0889060185
Smit, M.C.; Klapwijk, J. 1987 De eerste en tweede geschiedenis. Nagelaten geschriften van Meijer C. Smit. Amsterdam: 1987, Buijten & Schipperheijn [Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte]. 239 pp. Boek 9060645286
Smit, T.C. (e.a.) 1976 Gesprek met die toekoms. Futurologiese verkenninge. Potchefstroom: 1976, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 93 pp. Boek 0869902792
Smitskamp, H. 1945 Wat heeft Groen van Prinsterer ons vandaag te zeggen? s-Gravenhage: 1945, Daamen. 140 pp. Boek
Smitskamp, H. (e.a.) 1949 Interfacultaire colleges aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Cursus 1948-1949. Amsterdam: s.a., VU. 96 pp. Boek
Snoek, P.A. 1974 Een vergelijking van de Middeleeuwen en de huidige tijd t.a.v. het denken en de technische ontwikkeling. Eindhoven: 1974, Technische Hogeschool. Verslag van een stage filosofie o.l.v. prof. dr. ir. E. Schuurman. 28 pp. Scriptie
Snyman, Johan 1982 Aspekte van ‘n etiek by die Neo-Marxisme van die Frankfurter Schule. Potchefstroom: 1982, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. Tweede druk. II + 53 pp. Brochure 0869905465
Snyman, P.G. 1966 Calvinistiese kultuurbeskouing. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 10 pp. Brochure
Snyman, P.G. 1971 Die pers – wie se waghond? Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 14 pp. Brochure
Snyman, P.G.W. 1978 Kuns en wetenskap. Potchefstroom: 1978, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 22 pp. Brochure 0869904353
Soeteman, A. 2000 De droom van recht. Zijn rechten nog van deze eeuw? Utrecht: 2000, Lemma [Christen Juristen Vereniging]. 56 pp. Brochure 9051898669
Son, B.H. 1972 Science and Person. A Study on the Idea of “Philosophy as Rigorous Science” in Kant and Husserl. Assen: 1972, Van Gorcum. XII + 186 pp. Boek 9023210514
Sopper, A.J. de 1918 Naturalisme en levensfilosofie. Haarlem: 1918, Bohn. 37 pp. Brochure
Sopper, A.J. de 1950 Wat is philosophie? Haarlem: 1950, Bohn. IX + 243 pp. Boek
Spiecker, B. (e.a.) 1977 De subfakulteit “Pedagogische en Andragogische Wetenschappen” aan de Vrije Universiteit in de tweede helft van de jaren zeventig. Een bijdrage van de vakgroep i.o. “Theoretische en Historische Pedagogiek” aan een subfakultaire diskussie. Amsterdam: 1977, s.n. 84 pp. Folio- of A4-document
Spier, H.J.; Spier, J.M. (red.) 1948 Wijsbegeerte en levenspractijk. De betekenis van de Wijsbegeerte der Wetsidee voor velerlei levensgebied. Kampen: 1948, J.H. Kok. 233 pp. Boek
Spier, J.M. 1937 Op Gods Woord gegrond. Een paar grepen uit de Calvinistische Wijsbegeerte der Wetsidee. Kampen: 1937, J.H. Kok. 41 pp. Boek
Spier, J.M. 1938 De waardering van het kerkelijk instituut. Dordrecht: 1938, N.H. Dekkers. 24 pp. Brochure
Spier, J.M. 1938 Inleiding in de wijsbegeerte der wetsidee. Zutphen: 1938, G.J.A. Ruys. 250 pp. Boek
Spier, J.M. 1947 De pluriformiteit van ons belijden (I). Bezinning, jrg. 2 (1947), nr. 7, pp. 209-213. Tijdschriftartikel
Spier, J.M. 1947 De pluriformiteit van ons belijden (Slot). Bezinning, jrg. 2 (1947), nr. 8, pp. 241-249. Tijdschriftartikel
Spier, J.M. 1950 Inleiding in de wijsbegeerte der wetsidee. Kampen: 1950, J.H. Kok. Vierde, herziene en vermeerderde druk. 263 pp. Boek
Spier, J.M. 1950 Wat is Calvinistische wijsbegeerte? Kampen: 1950, J.H. Kok. 78 pp. Boek
Spier, J.M. 1951 Calvinisme en existentie-philosophie. Kampen: 1951, J.H. Kok. 228 pp. Boek
Spier, J.M. 1953 Christianity and Existentialism. Philadelphia: 1953, Presbyterian and Reformed Publishing Co. XIX + 140 pp. Boek
Spier, J.M. 1953 Tijd en Eeuwigheid. Een wijsgerig onderzoek bij het licht van Gods Woord. Kampen: 1953, J.H. Kok. 230 pp. Boek
Spier, J.M. 1956 Filosofie van de onbekende God. Een kritische schets van het denken van Karl Jaspers. Kampen: 1956, J.H. Kok. 179 pp. Boek
Spier, J.M. 1959 Van Thales tot Sartre. Wijsgeren uit oude en nieuwe tijd. Kampen: 1959, J.H. Kok. 218 pp. Boek
Spier, J.M. 1973 An introduction to Christian philosophy. Nutley, New Jersey: 1973, Craig Press. Tweede druk. VII + 269 pp. Boek 0934532257
Spoelstra, B. 1982 Kan Geloftedag oorlewe? Potchefstroom: 1982, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 31 pp. Brochure 0869907069
Spoelstra, T.A.Th. 1979 Sterrenkunde in de geschiedenis. Goes: 1979, Oosterbaan & Le Cointre. 208 pp. Boek 9060478142
Spoelstra, T.A.Th. 1997 Ideologie. s.l.: s.a., s.n. Gebruikt voor V.R.W. Kring Hoogeveen. 116 pp. Folio- of A4-document
Spoelstra, T.A.Th. 1997 Kan theologie? s.l.: s.a., s.n. Gebruikt voor V.R.W. Kring Hoogeveen. 91 pp. Folio- of A4-document
Spoelstra, T.A.Th. 1997 Kijk op de wereld. s.l.: s.a., s.n. Gebruikt voor V.R.W. Kring Hoogeveen. 123 pp. Folio- of A4-document
Spykman, G.J.; Hart, H. 1996 Rediscovery of the Church (I). Potchefstroom: 1996, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 44 pp. Brochure 1868222349
Spykman, Gordon J. 1977 Promise and Deliverance. Volume I: From Creation to the Conquest of Canaan. Study Guide. St. Catharines, Ontario: 1977, Paideia Press. 93 pp. Boek 0888150059
Spykman, Gordon J. 1978 Promise and Deliverance. Volume II: The Failure of Israel’s Theocracy. Study Guide. St. Catharines, Ontario: 1978, Paideia Press. Boek 0888150075
Spykman, Gordon J. 1984 Calvinism in America – Review and Reflections. Potchefstroom: 1984, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 19 pp. Brochure 0869907425
Spykman, Gordon J. 1991 Spectacles. Biblical Perspectives on Christian Scholarship. Potchefstroom: 1991, Potchefstroom University for CHE. Tweede druk. 89 pp. Boek 0869908189
Staat (titel); Harinck, G. (e.a.) 1980 Staat en samenleving. Paascongres voor Gereformeerde Studenten en Academici van 8 tot 11 april 1980 in Ons Centrum te Driebergen. s.l.: 1980, Lage Rijndijk. Syllabus. 62 pp. Brochure 9052507333
Staay, Adriaan van der 1994 De les van Plantijn. s-Gravenhage: 1994, VUGA Uitgeverij [Stichting Socrates]. Intreerede Erasmus Universiteit Rotterdam (Rotterdam, 14 april 1994). 31 pp. Inaugurele rede 9052507333
Stafleu, Dick 2011 Chronos & Clio. De tijd in de geschiedenis. Amsterdam: 2011, Buijten & Schipperheijn [Stichting voor Christelijke Filosofie]. 239 pp. Boek 9789058815040
Stafleu, M.D. 1980 Time and Again. A Systematic Analysis of the Foundations of Physics. Toronto/Bloemfontein: 1980, Wedge/Sacum Beperk [Vereniging vir Christelike Hoër Onderwys]. 237 pp. Boek 0949994553
Stafleu, M.D. 1987 Theories at work. On the structure and functioning of theories in science, in particular during the Copernican Revolution. Lanham: 1987, University Press of America [Institute for Christian Studies]. 310 pp. Boek 0819165719
Stafleu, M.D. 1989 De verborgen structuur. Wijsgerige beschouwingen over natuurlijke structuren en hun samenhang. Amsterdam: 1989, Buijten & Schipperheijn [Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte]. 136 pp. Boek 9060647157
Stafleu, M.D. 1992 En toch beweegt zij. Geschiedenis van de natuurkunde van Pythagoras tot Newton. Meppel/Amsterdam: 1992, Boom. 207 pp. Boek 9053520538
Stafleu, M.D. 1998 Experimentele filosofie. Geschiedenis van de natuurkunde vanuit een wijsgerig perspectief. Amsterdam: 1998, Buijten & Schipperheijn [Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte]. 188 pp. Boek 9060649494
Stafleu, M.D. 2002 Een wereld vol relaties. Karakter en zin van natuurlijke dingen en processen. Amsterdam: 2002, Buijten & Schipperheijn [Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte]. 302 pp. Boek 9058810607
Stamhuis, E.F. 1988 Protestantse bijdragen aan het Nederlandse strafrechtsdenken sinds 1880. Amsterdam: 1988, VU Uitgeverij. Academisch proefschrift Vrije Universiteit. 219 pp. Proefschrift 9062567169
Stamhuis, Eize 1993 De sleutel. Korte inleiding tot christelijk filosoferen. s.l.: s.a., s.n. 70 pp. Folio- of A4-document
Stamhuis, Eize 1993 Wat er aan vooraf gaat. Korte inleiding tot christelijk filosoferen. s.l.: s.a., s.n. Kopie van manuscript “De sleutel” (nog zonder de herzieningen). 108 pp. Folio- of A4-document
Stamhuis, Eize 1997 De betekenis van Christus Jezus in de Reformatorische Wijsbegeerte. Deel I: Korte literatuurstudie als inleiding tot de wetenschappelijke probleemstelling. s.l.: s.a., s.n. Reader (winter 1996-1997). 134 pp. Folio- of A4-document
Stamhuis, Eize 1997 De betekenis van Christus Jezus in de Reformatorische Wijsbegeerte. Deel II: De wetenschappelijke probleemstelling. Bennekom: 27 juni 1997. Manuscript (eerste, voorlopige versie). 33 pp. Folio- of A4-document
Statuten (titel) 1961 Statuten van The Association for Reformed Scientific Studies. Toronto, Ontario: 1961, s.n. 14 pp. Brochure
Steden, Ronald van; Hoogland, Jan (red.) 2013 In vertrouwen leven. Tegendraadse beschouwingen over veiligheid. Amsterdam: 2013, Buijten & Schipperheijn [Motief]. Boek 9789058817051
Steen, H. 1937 Philosophia Deformata. Kampen: s.a., J.H. Kok. 132 pp. Boek
Steen, Peter J. 1983 The Structure of Herman Dooyeweerd’s Thought. Toronto, Ontario: 1983, Wedge. Academisch proefschrift Westminster Theological Seminary. VIII + 332 + XXIX pp. Proefschrift 0889060169
Steenberg, D.H. 1973 Aksente in ‘n Christelike romanbeskouing. Potchefstroom: 1973, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 12 pp. Brochure 0869901338
Steenberg, D.H. 1975 Zen-Boeddhisme. Potchefstroom: 1975, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 14 pp. Brochure 0869902210
Steenkamp, P.A.J.M. 1952 De gedachte der bedrijfsorganisatie in protestants christelijke kring. Kampen: 1952, J.H. Kok. Tweede druk. 200 pp. Boek
Steenkamp, P.A.J.M. 1960 Verdeelde verantwoordelijkheid in ons maatschappelijk bestel. Utrecht/Nijmegen: 1960, Dekker & Van de Vegt. Intreerede Technische Hogeschool Eindhoven (Eindhoven, 21 oktober 1960). 21 pp. Inaugurele rede
Steenkamp, P.A.J.M. (e.a.) 1979 Gespreide verantwoordelijkheid. Een christen-democratische bijdrage aan de discussie over de economische orde. Den Haag: 1979, Wetenschappelijke Instituten voor het CDA. Tweede druk. 172 pp. Boek
Steensma, D.J. (e.a.) 1998 Individualisering en gezinsbeleid. Gezin, arbeid, opvoeding en zorg in het licht van christelijke politiek. Nunspeet: 1998, RPF: Marnix van St. Aldegonde Stichting. 157 pp. Boek 9072016297
Stegers, Marion 1994 Jacques Ellul. The Technological System. Delft: 1994, TU Delft. Scriptie o.l.v. prof. dr. ir. E. Schuurman. 26 pp. Scriptie
Steketee, A.; Goslinga, A; Goslinga, C.J. 1914 Beschouwingen van een christen-denker. Uit de nagelaten geschriften van A. Steketee. Kampen: 1914, J.H. Kok. XXIV + 144 pp. Boek
Stellinga, J.R. 1979 Een dringend appèl. Het evangelie als richtsnoer voor de statensamenleving. Amsterdam: 1979, Buijten & Schipperheijn. 160 pp. Boek 9060645197
Stellingwerff, J. 1959 Om het Reformatorisch grondmotief. Reaktie op het artikel “Woord en Schepping” van W. Nieboer. Lucerna, jrg. 1 (1959), nr. 3, pp. 121-129. Tijdschriftartikel
Stellingwerff, J. 1959 Werkelijkheid en grondmotief bij Vincent Willem van Gogh. Amsterdam: 1959, Swets & Zeitlinger. Academisch proefschrift Technische Hoogeschool Delft. XIII + 206 pp. Proefschrift
Stellingwerff, J. 1963 Mensen en boeken. Goes: 1963, Oosterbaan & Le Cointre. 221 pp. Boek
Stellingwerff, J. 1965 Oorsprong en toekomst van de creatieve mens. Amsterdam: 1965, Buijten & Schipperheijn. 243 pp. Boek
Stellingwerff, J. 1971 De koers van de Vrije Universiteit. Grondslag, structuur, toekomst. Amsterdam: 1971, Buijten & Schipperheijn. 59 pp. Boek 9060641949
Stellingwerff, J. 1971 De Mr. H. Bos-Bibliotheek van de Vrije Universiteit. Amsterdam: 1971, Buijten & Schipperheijn. 115 pp. Boek
Stellingwerff, J. 1971 Inleiding tot de universiteit. De samenhang der wetenschappen en de wetenschappelijke bibliotheek. Amsterdam: 1971, Buijten & Schipperheijn. 260 pp. Boek 9060641930
Stellingwerff, J. 1975 Op zoek naar de werkelijkheid achter een manuscript. RO (Maandblad Reünisten Organisatie Societas Studiosorum Reformatorum), jrg. 4 (1975), nr. 5, pp. 31-33. Tijdschriftartikel
Stellingwerff, J. 1977 Over de betekenis van dr. Herman Dooyeweerd. RO (Maandblad Reünisten Organisatie Societas Studiosorum Reformatorum), jrg. 6 (1977), nr. 1, pp. 11-15. Tijdschriftartikel
Stellingwerff, J. 1977 Schizophrenia van Johfra. RO (Maandblad Reünisten Organisatie Societas Studiosorum Reformatorum), jrg. 6 (1977), nr. 4, pp. 33-35. Tijdschriftartikel
Stellingwerff, J. 1978 De drukker van de Emder bedingen. Uit bibliotheektuin en informatieveld. Opstellen aangeboden aan dr. D. Grosheide (Utrecht: 1978, Universiteitsbibliotheek Utrecht), pp. 199-208. Overdruk. Brochure
Stellingwerff, J. 1987 De VU na Kuyper. De Vrije Universiteit van 1905 tot 1955: een halve eeuw geestesgeschiedenis van een civitas academica. Kampen: 1987, J.H. Kok. 450 pp. Boek 9024251133
Stellingwerff, J. 1987 Kuyper en de VU. Dr. Abraham Kuyper en de Vrije Universiteit. Kampen: 1987, J.H. Kok. 365 pp. Boek 9024242347
Stellingwerff, J. 1988 Een Vlaamse vredesbeweging uit 1482. Een versleten maar uniek manuscript. Het oude en het nieuwe boek. De oude en de nieuwe bibliotheek. Liber amicorum H.D.L. Vervliet (Kapellen: 1988, DNB/Pelckmans), pp. 57-74. Overdruk. Brochure
Stellingwerff, J. 1992 D.H.Th. Vollenhoven (1892-1978). Reformator der wijsbegeerte. Baarn: 1992, Ten Have. 264 pp. Boek 9025945201
Stellingwerff, J. 1999 Inzicht in Virtual Reality. Een media-filosofie als reisgids voor het landschap van de geest. Amsterdam: 1999, Buijten & Schipperheijn. 268 pp. Boek 9060649796
Stellingwerff, J. 2006 Geschiedenis van de Reformatorische Wijsbegeerte. Een Christelijk Perspectief. s.l.: 2006, Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte. 239 pp. Boek 9090203710
Stellingwerff, J. (e.a.) 1967 Marxisme en revolutie. Amsterdam: 1967, Buijten & Schipperheijn. 311 pp. Boek
Stemerding, S. 1937 Twee helden. s-Gravenhage: 1937, Unie “Een School met den Bijbel”. 24 pp. Brochure
Stern, Ernst Eduard 1973 Macht door gehoorzaamheid. Theologisch onderzoek naar de macht over mensen. Baarn: 1973, Ten Have. 180 pp. Boek 902594034X
Stevers, Th.A. (e.a.) 1984 Waar staat de staat? s-Gravenhage: 1984, Boekencentrum. 93 pp. Boek 9023917804
Stewart van Leeuwen, Mary 1985 The Person in Psychology. A Contemporary Christian Appraisal. Leicester/Grand Rapids: 1985, InterVarsity Press/Eerdmans. XIV + 264 pp. Boek 0802800599
Stewart van Leeuwen, Mary 1990 Gender and Grace. Woman and men in a changing world. Leicester: 1990, InterVarsity Press. 278 pp. Boek 0851106935
Stoep, J. van der 1993 Achtergronden van en perspektief in de technologische krisis. Wageningen: 1993, Landbouwuniversiteit Wageningen. Verslag Reformatorische Wijsbegeerte o.l.v. prof. dr. ir. E. Schuurman. 46 pp. Scriptie
Stoep, J. van der 1995 Mobiliteit ondervraagd. Filosofie & Praktijk, jrg. 16 (1995), nr. 3, pp. 145-153. Tijdschriftartikel
Stoep, J. van der 1998 Door netwerken verbonden. Een normatieve analyse van interactieve media. Amersfoort: 1998, Instituut voor CultuurEthiek. VI + 86 pp. Boek 9076167036
Stoep, J. van der 2001 Informeren of construeren? Over computer en internet in het onderwijs. Amersfoort: 2001, Instituut voor CultuurEthiek. 47 pp. Folio- of A4-document
Stoep, J. van der 2009 Geloof als logo. Ede: 2009, Christelijke Hogeschool Ede. 31 pp. Brochure
Stoep, J. van der; Goot, D. van der 1996 Een kwestie van bereikbaarheid. Over mobiliteit en sociale verantwoordelijkheid. Nunspeet: 1996, RPF: Marnix van St. Aldegonde Stichting. 106 pp. Boek 9072016270
Stoep, J. van der; Kuiper, Roel; Ramaker, Timon (red.) 2007 Alles wat je hart begeert? Christelijke oriëntatie in een op beleving gerichte cultuur. Amsterdam: 2007, Buijten & Schipperheijn [Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte/Instituut voor CultuurEthiek]. 262 pp. Boek 9789058812759
Stoker jr., H.G. 1983 Die vraagstuk van deontologie in die filosofie van H.G. Stoker. Potchefstroom: 1983, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. Verhandeling vir die graad Magister Artium in die Filosofie. 238 pp. Proefschrift
Stoker, H.G. 1925 Das Gewissen. Erscheinungsformen und Theorien. Bonn: 1925, Friedrich Cohen. Academisch proefschrift Universität Köln. XV + 280 pp. Proefschrift
Stoker, H.G. 1930 Die Kriesis in die Teenswoordige Sielkunde. Potchefstroom: 1930, Die Weste-drukkery. Intreerede Potchemstroomse Universiteit vir CHO (Potchefstroom, 1 mei 1930). 35 pp. Inaugurele rede
Stoker, H.G. 1932 A phenomenological analysis of conscience. The Evangelical Quarterly, vol. 4 (1932), nr. 1, pp. 1-12 en nr. 3, pp. 225-233. Tijdschriftartikel
Stoker, H.G. 1933 Die Nuwere Wysbegeerte aan die Vrije Universiteit (Amsterdam). Potchefstroom: 1933, Die Weste-drukkery. 69 pp. Brochure
Stoker, H.G. 1933 Iets oor redelikheid en rasionalisme. Pretoria: 1933, De Bussy. 76 pp. Boek
Stoker, H.G. 1958 Die vraag van die bedreiging van die natuurwetenskaplike (veral natuurkundige) wetenskapsidee in historiese perspektief. Tydskrif vir Wetenskap en Kuns, vol. 18 (1958), nr. 2, pp. 83-135. Overdruk. Tijdschriftartikel
Stoker, H.G. 1960 Een en ander oor menslike vryheid. Festschrift H.J. de Vleeschauwer (Pretoria: 1960, University of South Africa), pp. 150-172. Overdruk. Brochure
Stoker, H.G. 1961 Beginsels en metodes in die wetenskap. Potchefstroom: 1961, Pro Rege. 304 pp. Boek
Stoker, H.G. 1961 Wysgerige Vryheid. = Philosophic Freedom. Potchefstroom: 1961, Vereniging ter Bevordering van die Wysbegeerte in Suid-Afrika. 37 pp. Folio- of A4-document
Stoker, H.G. 1967 Die eenheid van die wetenskap. ‘n Ensiklopediese besinning. Referate gelewer op die algemene vergadering van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, vol. 3 (Bloemfontein, 29 juni-1 juli 1967), pp. 83-139. Tijdschriftartikel
Stoker, H.G. 1967 Oorsprong en rigting. Band I. Kaapstad: 1967, Tafelberg. 356 pp. Boek
Stoker, H.G. 1970 Die aard en die rol van die reg. ‘n Wysgerige besinning. Johannesburg: 1970, Randse Afrikaanse Universiteit. 90 pp. Brochure
Stoker, H.G. 1970 Oorsprong en richting. Band II. Kaapstad: 1970, Tafelberg. 442 pp. Boek
Stoker, H.G. 1999 Uit, deur en tot God is alle dinge. Werke van Prof. Dr. H.G. Stoker (4 April 1899 – 16 Mei 1993). Bloemfontein: 1999, Vereniging vir Christelike Hoër Onderwys. 1 CD-ROM. CD-ROM
Stoker, H.G. 19?? Publikasies van dr. H.G. Stoker. s.l.: s.a., s.n. 8 pp. Brochure
Stoker, H.G. (e.a.) 1971 Truth and Reality: Philosophical Perspectives on Reality. Dedicated to Professor Dr. H.G. Stoker. = Waarheid en werklikheid: wysgerige perspektiewe op die werklikheid. Opgedra aan Professor Dr. H.G. Stoker. Braamfontein: 1971, De Jong. 317 pp. Boek
Stoker, H.G. (titel) 1964 Perspektief. Huldigingsuitgawe aan prof. dr. H.G. Stoker. Perspektief, vol. 3 (1964), nr. 2/3. 77 pp. Tijdschrift
Stoker, H.G.; Hepp, V.; Barth, Peter; Echternach, H.; Hartog, A.H. de 193? Verscheidene brochures. s.l.: s.a., s.n. 71 + 60 + 82 + 102 + 35 + 76 + 47 + 64 + 42 + 48 pp. Brochure
Stoker, P.H.; Taljaard, J.A.L. 1967 Ruimtenavorsing in perspektief. Perspektief op ruimtenavorsing. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 11 pp. Brochure
Stolk, A. 1950 Het vergelijkingsprincipe in de geneeskunde. Arnhem: 1950, G.W. van der Wiel. Intreerede VU (Amsterdam, 10 november 1950). 30 pp. Brochure
Stolk, J.; Egberts, M.J.A. (red.) 1985 Tussen verlangen en werkelijkheid. Opstellen over de waardigheid van mensen met een verstandelijke handicap. Meppel/Amsterdam: 1985, Boom. 213 pp. Boek 9060096428
Stolk, Joop; Boer, Theo A.; Seldenrijk, Ruth (red.) 2000 Meaningful Care. A Multidisciplinary Approach to the Meaning of Care for People with Mental Retardation. Dordrecht/Boston/London: 2000, Kluwer Academic Publishers. XV + 188 pp. Boek 0792362918
Stone, H.J.S. 1974 Struktuur en motief van die onderwysstelsel. ‘n Studie in die Vergelykende Opvoedkunde. Elsiesrivier: 1974, Sacum Beperk. Academisch proefschrift Universiteit van Suid-Afrika. 189 pp. Proefschrift 094999426X
Störig, Hans Joachim 1965 Geschiedenis van de wetenschap. Van middeleeuwen tot negentiende eeuw. Utrecht/Antwerpen: 1965, Spectrum [Prisma]. 267 pp. Boek
Storkey, Alan 1986 Transforming economics. A Christian way to employment. London: 1986, SPCK. XI + 212 pp. Boek 028104225X
Storkey, Alan 1993 Foundational Epistemologies in Consumption Theory. Amsterdam: 1993, VU University Press. Academisch proefschrift Vrije Universiteit. VIII + 270 pp. Proefschrift 9053832645
Storkey, Elaine 1993 What’s right with feminism. London: 1993, SPCK. Zesde druk. 186 pp. Boek 0281041806
Strauss, D.F.M. 1967 Wysgerige Grondprobleme in die Taalwetenskap. ‘n Inleidende Studie. Bloemfontein: s.a., Sacum Beperk. 88 pp. Boek
Strauss, D.F.M. 1969 Wysbegeerte en vakwetenskap. Bloemfontein: 1969, Sacum Beperk. Academisch proefschrift Universiteit van die Oranje Vrystaat, Bloemfontein. XII + 358 pp. Proefschrift
Strauss, D.F.M. 1970 Number-concept and number-idea. s.l.: 1970, s.n. Scriptie o.l.v. prof. dr. ir. H. van Riessen. 57 pp. Scriptie
Strauss, D.F.M. 1971 Wetenskap en werklikheid. Oriëntering in die algemene wetenskapsleer. Bloemfontein: 1971, Sacum Beperk. 70 pp. Boek 0949994049
Strauss, D.F.M. 1973 Begrip en idee. Assen: 1973, Van Gorcum. Academisch proefschrift VU. 212 pp. Proefschrift 9023211251
Strauss, D.F.M. 1983 Evolusie. Kernpunte van die moderne Afstammingsleer onder die soeklig. Bloemfontein, 1983, N.G. Kerk-Jeugboekhandel. 43 pp. Brochure 0499979813
Strauss, D.F.M. 2008 The significance of a non-reductionist ontology for the disciplines of Mathematics and Physics. A historical and systematic analysis. s.l.: s.a., Tekskor. II + 78 pp. Brochure 9780620413800
Strauss, D.F.M.; Stone, H.J.S.; Lombard, J.C.; Gerber, D.S.J.M. (red.) 1977 Woord en Wetenskap. Bloemfontein: s.a., Vereniging vir Christelike Hoër Onderwys. Feestbundel. 290 pp. Boek
Strauss, Gideon 1997 Does the rainbow cost too much? Polemical essays on the economics of language. Acta Varia, vol. 9 (1997), nr. 5, pp. 1-92. Tijdschriftartikel
Strauss, H.J. 1953 Christelike Wetenskap (roeping en stryd). Bloemfontein: 1953, Sacum Beperk. 100 pp. Brochure
Strauss, H.J. 1994 Aktuele voorligting. Ons christelike lewens- en wereldbeskouing. Bloemfontein: Vereniging vir Christelike Hoër Onderwys. 15 pp. Brochure
Strauss, P.J. 1992 P. de B. Kock. Prediker-filosoof in die greep van die Reformasie. Potchefstroom: 1992, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 34 pp. Brochure 1868220982
Streek, Hillie van de 1988 Politieke emancipatie van vrouwen in de ARP (1917-1953). Utrecht: 1988, Instituut voor Geschiedenis [Rijksuniversiteit Utrecht]. 91 pp. Boek 9072131045
Strengholt, L. 1990 Uit volle schatkamers. Opstellen over literatuur. Amsterdam: 1990, Buijten & Schipperheijn. 144 pp. Boek 9060647394
Strengholt, Paulien 1990 Werkelijkheid in wetenschap? Wetenschap in werkelijkheid. Een tocht door de literatuur. Wageningen: 1990, Landbouwuniversiteit Wageningen. Afstudeeronderzoek Reformatorische Wijsbegeerte o.l.v. prof. dr. ir. E. Schuurman. 27 pp. Scriptie
Strijbos, S. 1974 Protest tegen de verwetenschappelijkte kultuur. Maarssen: s.a., Centrum voor Reformatorische Wijsbegeerte. 25 pp. Folio- of A4-document
Strijbos, S. 1974 Theodore Roszak – de verwetenschappelijkte kultuur. s.l.: 1974, s.n. 63 + 21 pp. Folio- of A4-document
Strijbos, S. 1988 Het technische wereldbeeld. Een wijsgerig onderzoek van het systeemdenken. Amsterdam: 1988, Buijten & Schipperheijn. Academisch proefschrift VU. 281 pp. Proefschrift 9060646665
Strijbos, S. (red.) 1985 Nieuwe Medische Ethiek. Amsterdam: 1985, Buijten & Schipperheijn [Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte]. 112 pp. Boek 9060644964
Strijbos, S.; Basden, Andrew (red.) 2006 In Search of an Integrative Vision for Technology. Interdisciplinary Studies in Information Systems. New York: 2006, Springer. XIX + 310 pp. Boek 9780387321509
Subsidiepolitiek (titel) 1960 Subsidiepolitiek. Rapport van het College van Advies der Anti-Revolutionaire Partij. s-Gravenhage: 1960, Anti-Revolutionaire Partijstichting. 44 pp. Brochure
Sussenbach, J.S. (e.a.) 1992 De mens en zijn erfgoed. Ethische en maatschappelijke aspecten van de moderne gentechnologie. Amsterdam: 1992, Buijten & Schipperheijn [Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut]. 104 pp. Boek 9060647882
Sutarno 1970 Het Kuyperiaanse model van een christelijke politieke organisatie. Een onderzoek naar zijn doelmatigheid als middel om het politiek-staatkundige leven vanuit het christelijk geloof te beïnvloeden. Amsterdam: 1970, s.n. Academisch proefschrift VU. 108 pp. Proefschrift
Swanepoel, H.L. 1967 Strafregtelike toerekeningsvatbaarheid en kranksinnigheid. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 7 pp. Brochure
Swart, Nic J. 1974 Vermeerde staatstoetrede tot die ekonomiese opset in Suid-Afrika. Potchefstroom: 1974, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 8 pp. Brochure 0869901990
Syllabus (titel) 1947 Syllabus 1946-1947. Delft: s.a., Delftsche Uitgeversmaatschappij. Syllabus van de Stichting Studium Generale aan de Technische Hoogeschool te Delft [niet in den handel]. 327 pp. Boek
Taljaard, J.A.L. 1975 Christelik-calvinistiese wetenskapsbeoefening: wat dit nie is nie en wat dit wel wil wees. Potchefstroom: 1975, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 18 pp. Brochure 0869902288
Taljaard, J.A.L. 1976 Polished Lenses. A philosophy that proclaims the sovereignty of God over creation and also over every aspect of human activity. Potchefstroom: 1976, Pro Rege. 306 pp. Boek 0949988936
Tamminga, Frederick W. 1973 Bunk among dragons. Poems and translanguistic adaptations. Toronto, Ontario: 1973, Wedge. 84 pp. Boek
Tas, Guurt van der 1978 De lichamelijke opvoeding in het licht der Schrift. Goes: 1978, Oosterbaan & Le Cointre. 219 pp. Boek
Taylor, E.L.H. 1962 Why Work? The Christian Answer. Rexdale, Ontario: s.a., Christian Labour Association of Canada. 28 pp. Brochure
Taylor, E.L.H. 1966 Community by compulsion. s.l.: 1966, s.n. 8 pp. Brochure
Taylor, E.L.H. 1970 Reformation or Revolution. A study of modern society in the light of a reformational and scriptural pluralism. Nutley, New Jersey: 1970, Craig Press. XIV + 633 pp. Boek
Teijlingen, E.G. van 1947 Cultuur en Christendom. Publicaties van de Reünisten-organisatie van de studentencorporaties aan de Vrije Universiteit (R.O.S.V.U.), nr. 19 (1948). 20 pp. Brochure
Tervoort, Ad (red.) 2005 Wetenschap en samenleving. Groei en ontwikkeling van de VU-familie in beeld. Amsterdam: 2005, Dienst Communicatie van de Vrije Universiteit. 152 pp. Boek
Thierry, H. 1972 De verantwoordelijkheid van de manager in de veranderende omgeving. Leiden: 1972, H.E. Stenfert Kroese. Afscheidscollege VU (Amsterdam, 23 september 1972). 40 pp. Brochure 9020703692
Til, Cornelius van 1952 Particularism and common grace. Phillipsburg, New Jersey: 1952, Lewis J. Grotenhuis. 20 pp. Brochure
Til, Cornelius van 1954 Common grace. Philadelphia: 1954, Presbyterian and Reformed Publishing Co. Tweede druk. 95 pp. Brochure
Til, Cornelius van 1954 Paul at Athens. Philadelphia: 1963, Presbyterian and Reformed Publishing Co. 19 pp. Brochure
Til, Cornelius van 1955 Christianity in Modern Theology. Philadelphia: 1955, Westminster Theological Seminary. 89 pp. Brochure
Til, Cornelius van 1956 Boston Personalism. s.l.: s.a., s.n. 57 pp. Folio- of A4-document
Til, Cornelius van 1956 Common grace and witness-bearing. Phillipsburg, New Jersey: 1956, Lewis J. Grotenhuis. 29 pp. Brochure
Til, Cornelius van 1956 The dilemma of education. Philadelphia: 1956, Presbyterian and Reformed Publishing Co. Tweede druk. IX + 44 pp. Brochure
Til, Cornelius van 1959 Immanuel Kant and Protestantism. Philadelphia: 1963, Westminster Theological Seminary. 24 pp. Folio- of A4-document
Til, Cornelius van 1959 The Theology of James Daane. Philadelphia: 1959, Presbyterian and Reformed Publishing Co. 126 pp. Boek
Til, Cornelius van 1961 Bavinck the Theologian. The Westminster Theological Journal, vol. 24 (1961/1962), nr. 1, pp. 48-64. Overdruk. Tijdschriftartikel
Til, Cornelius van 1961 Biblical Ecumenism. s.l.: s.a., s.n. 14 pp. Dictaat
Til, Cornelius van 1961 Christian-theistic evidences. Philadelphia: 1961, Westminster Theological Seminary. Syllabus (for class purposes only). 138 pp. Dictaat
Til, Cornelius van 1961 Equal ultimacy. s.l.: s.a., s.n. 19 pp. Folio- of A4-document
Til, Cornelius van 1961 Psychology of Religion. Philadelphia: 1961, Westminster Theological Seminary. Syllabus. 138 pp. Dictaat
Til, Cornelius van 1961 The Search for Meaning in Modern Thought. Philadelphia: 1961, Westminster Theological Seminary. Syllabus. 116 pp. Dictaat
Til, Cornelius van 1961 Toynbee on Christianity. Philadelphia: 1961, Westminster Theological Seminary. Syllabus (Revised June 1961). 34 pp. Dictaat
Til, Cornelius van 1962 Christianity and Barthianism. Phillipsburg, New Jersey: 1962, Presbyterian and Reformed Publishing Co. 494 pp. Boek
Til, Cornelius van 1962 Christianity in Conflict. Volume I: The Church Fathers and Greek Philosophy. Philadelphia: 1962-1964, Westminster Theological Seminary. Syllabus. 42 + 109 + 169 pp. Folio- of A4-document
Til, Cornelius van 1962 Christianity in Conflict. Volume II: The Medieval Synthesis. Philadelphia: 1962-1964, Westminster Theological Seminary. Syllabus. 32 + 52 + 24 + 59 + 44 pp. Folio- of A4-document
Til, Cornelius van 1962 The Triumph of Grace. The Heidelberg Catechism. Volume I: Introduction. Philadelphia: 1962, Westminster Theological Seminary. Syllabus. 156 pp. Folio- of A4-document
Til, Cornelius van 1963 Modern Ethical Theories. Philadelphia: s.a., Westminster Theological Seminary. Syllabus. 32 + 17 + 30 pp. Dictaat
Til, Cornelius van 1964 Christian Theistic Ethics. Philadelphia: 1964, Westminster Theological Seminary. Syllabus (for class purposes). 126 pp. Dictaat
Til, Cornelius van 1964 Karl Barth and Evangelicalism. Philadelphia: 1964, Presbyterian and Reformed Publishing Co. 33 pp. Brochure
Til, Cornelius van 1964 Miscellaneous Addresses and Book Reviews. Philadelphia: 1964, Westminster Theological Seminary. 4 + 15 + 15 + 5 + 17 + 14 + 13 pp. Folio- of A4-document
Til, Cornelius van 1964 The Case for Calvinism. Nutley, New Jersey: 1964, Craig Press. XXIV + 153 pp. Boek
Til, Cornelius van 1964 The later Heidegger and Theology. The Westminster Theological Journal, vol. 26 (1963/1964), nr. 2, pp. 121-161. Overdruk. Tijdschriftartikel
Til, Cornelius van 1965 Christ and the Jews. Philadelphia: 1965, Westminister Theological Seminary. Syllabus. 74 pp. Folio- of A4-document
Til, Cornelius van 1965 Notes on Roman Catholicism. Chapter III: Neo-Scholasticism (Gilson). Philadelphia: 1965, Westminster Theological Seminary. Syllabus. 37 pp. Folio- of A4-document
Til, Cornelius van 1965 Notes on Roman Catholicism. Chapter IV: Nature and Grace (Romanism). Philadelphia: 1965, Westminster Theological Seminary. Syllabus. 43 pp. Folio- of A4-document
Til, Cornelius van 1965 Notes on Roman Catholicism. Chapter V: True Humanism (Jacques Maritain). Philadelphia: 1965, Westminster Theological Seminary. Syllabus. 38 pp. Folio- of A4-document
Til, Cornelius van 1965 Pro Rege. s.l.: s.a., s.n. 13 pp. Folio- of A4-document
Til, Cornelius van 1966 An introduction to Systematic Theology. Philadelphia: 1966, Westminster Theological Seminary. Syllabus (for class purposes only). 262 pp. Dictaat
Til, Cornelius van 1966 Apologetics. Philadelphia: 1966, Westminster Theological Seminary. Syllabus (for class purposes only). 99 pp. Dictaat
Til, Cornelius van 1966 Is God Dead? Philadelphia: 1966, Presbyterian and Reformed Publishing Co. 43 pp. Brochure
Til, Cornelius van 1966 Pierre Teilhard de Chardin. Evolution and Christ. Nutley, New Jersey: 1966, Presbyterian and Reformed Publishing Co. 44 pp. Brochure
Til, Cornelius van 1967 In Defense of the Faith/In Defense of Biblical Christianity. Volume I: The Protestant Doctrine of Scripture. s.l.: 1967, den Dulk Christian Foundation. 156 pp. Boek
Til, Cornelius van 1967 The Confession of 1967. Its Theological Background and Ecumenical Significance. Philadelphia: 1967, Presbyterian and Reformed Publishing Co. VI + 128 pp. Boek
Til, Cornelius van 1967 The Defense of the Faith. Phillipsburg, New Jersey: 1967, Presbyterian and Reformed Publishing Co. Derde, herziene druk. 299 pp. Boek 0875524834
Til, Cornelius van 1968 Christ and the Jews. Philadelphia: 1968, Presbyterian and Reformed Publishing Co. 99 pp. Boek
Til, Cornelius van 1969 A Christian Theory of Knowledge. Phillipsburg, New Jersey: 1969, Presbyterian and Reformed Publishing Co. 390 pp. Boek 087552480X
Til, Cornelius van 1969 The Sovereignty of Grace. An Appraisal of G.C. Berkouwer’s View of Dordt. s.l.: 1969, Presbyterian and Reformed Publishing Co. 110 pp. Boek
Til, Cornelius van 1971 In Defense of the Faith/In Defense of Biblical Christianity. Volume III: Christian Theistic Ethics. s.l.: 1971, den Dulk Christian Foundation. 251 pp. Boek
Til, Cornelius van 1971 In Defense of the Faith/In Defense of Biblical Christianity. Volume IV: Psychology of Religion. s.l.: 1971, den Dulk Christian Foundation. 166 pp. Boek
Til, Cornelius van 1971 The Great Debate Today. Nutley, New Jersey: 1971, Presbyterian and Reformed Publishing Co. 239 pp. Boek
Til, Cornelius van 1971 The Reformed Pastor and The Defense of Christianity & My Credo. Nutley, New Jersey: s.a., Presbyterian and Reformed Publishing Co. 93 pp. Boek
Til, Cornelius van 1971 Toward a Reformed Apologetics. s.l.: s.a., s.n. 28 pp. Brochure
Til, Cornelius van 1973 Common Grace and the Gospel. s.l.: 1973, Presbyterian and Reformed Publishing Co. VII + 233 pp. Boek
Til, Cornelius van 1974 Herman Dooyeweerd and Reformed Apologetics. Part I: The Knudsen-Dooyeweerd Criticism of my Apologetics. Philadelphia: 1974, Westminster Theological Seminary. Syllabus. 24 pp. Folio- of A4-document
Til, Cornelius van 1974 In Defense of the Faith/In Defense of Biblical Christianity. Volume V: An Introduction to Systematic Theology. s.l.: 1974, Presbyterian and Reformed Publishing Co. [den Dulk Christian Foundation]. 262 pp. Boek
Til, Cornelius van 1974 The New Hermeneutic. s.l.: 1974, Presbyterian and Reformed Publishing Co. VI + 230 pp. Boek
Til, Cornelius van 1975 The New Synthesis Theology of the Netherlands. s.l.: 1975, Presbyterian and Reformed Publishing Co. V + 99 pp. Boek
Til, Cornelius van 1976 In Defense of the Faith/In Defense of Biblical Christianity. Volume VI: Christian-Theistic Evidences. s.l.: 1976, Presbyterian and Reformed Publishing Co. [den Dulk Christian Foundation]. 148 pp. Boek
Til, Cornelius van 1977 Barth’s Christology. Nutley, New Jersey: 1977, Presbyterian and Reformed Publishing Co. VII + 29 pp. Brochure
Til, Cornelius van 1977 In Defense of the Faith/In Defense of Biblical Christianity. Volume II: A Survey of Christian Epistemology. s.l.: 1977, Presbyterian and Reformed Publishing Co. [den Dulk Christian Foundation]. XV + 228 pp. Boek
Til, Cornelius van 1977 The intellectual challenge of the Gospel. Nutley, New Jersey: 1977, Presbyterian and Reformed Publishing Co. Derde druk. 40 pp. Brochure
Til, Cornelius van 1980 The Reformed Pastor and Modern Thought. Phillipsburg, New Jersey: 1980, Presbyterian and Reformed Publishing Co. Derde druk. 242 pp. Boek 0875524974
Til, Cornelius van 196? Why I believe in God. s.l.: s.a., Presbyterian and Reformed Publishing Co. 20 pp. Brochure
Til, Cornelius van; Geehan, E.R. (red.) 1971 Jerusalem and Athens. Critical discussions on the theology and apologetics of Cornelius Van Til. Nutley, New Jersey: 1971, Presbyterian and Reformed Publishing Co. XV + 498 pp. Boek
Til, Nick van 1973 Dooyeweerd’s “History” and the Historian. Pro Rege, vol. 2 (1973/1974), nr. 2, pp. 7-15. Tijdschriftartikel
Timmerman, John J. 1975 Promises To Keep. A centennial history of Calvin College. s.l.: 1975, Eerdmans [Calvin College and Seminary]. 197 pp. Boek 080283471X
Tjerkstra, T.R. 1996 De cultuurfilosofie of de theologie der machten van dr. F. de Graaff. Amsterdam: 1996, s.n. Aantekeningen bij: Anno Domini 1000 – Anno Domini 2000. De duizend jaren bij de gratie van de dode God (1977) en Israël, Hellas, Rome. Het mysterie van de antieke beschaving (1993). 27 pp. Folio- of A4-document
Toit, D.A. du 1980 Die egskeidingsvraagstuk. Potchefstroom: 1980, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 16 pp. Brochure 0869905686
Toit, D.A. du 1990 Menseregte? Potchefstroom: 1990, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 20 pp. Brochure 1868220311
Toit, Piet J. du 1995 Building bridges in multicultural schools through structured discussion groups. Potchefstroom: 1995, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 15 pp. Brochure 1868222012
Toit, S. du 1966 Exegesis and Philosophy. Proceedings of the 9th meeting of “Die Ou-Testamentiese Werkgemeenskap in Suid-Afrika” held at the University of Stellenbosch, 26th-29th July 1966, pp. 62-71. Overdruk. Brochure
Toit, S. du; Norval, E.J.G. 1973 Nuwe Bybelvertalings: probleme en metodes. Potchefstroom: 1973, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 22 pp. Brochure
Tol, A.; Bril, K.A. 1992 Vollenhoven als wijsgeer. Inleidingen en teksten. Amsterdam: 1992, Buijten & Schipperheijn [Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte]. 376 pp. Boek 9060647874
Tol, Anthony 2010 Philosophy in the Making. D.H.Th. Vollenhoven and the Emergence of Reformed Philosophy, together with the Text-critical Edition of his Isagôgè Philosophiae. Sioux Center, Iowa: 2010, Dordt College Press. Academisch proefschrift VU. 549 pp. Proefschrift 9780932914866
Tol, H. van der (e.a.) 1975 Taak en Toekomst. Verkenning rond het maatschappelijk werk. Groningen: s.a., De Vuurbaak [Gereformeerde Sociale Academie]. 76 pp. Boek 9060151860
Tol, H. van der (e.a.) 1976 Verkenning en Uitzicht. Oriëntatie in de sociale dienstverlening. Groningen: s.a., De Vuurbaak [Gereformeerde Sociale Academie]. 104 pp. Boek 9060153383
Tongeren, P.J.M. van 1986 Gespannen harmonie. Over de verhouding van filosoferen en geloven toegelicht vanuit de stoische filosofie. Leiden: 1986, Rijksuniversiteit Leiden. Intreerede Rijksuniversiteit Leiden (Leiden, 7 november 1986). 30 pp. Inaugurele rede
Toren, B. van den 1995 Breuk en brug. In gesprek met Karl Barth en postmoderne theologie over geloofsverantwoording. Zoetermeer: 1995, Boekencentrum. Academisch proefschrift Theologische Universiteit (van de Gereformeerde Kerken in Nederland) Kampen. 397 pp. Proefschrift   9023915224
Toren, J.P. van den 1999 Naar Europese arbeidsverhoudingen? Amsterdam: 1999, Vossiuspers AUP. Intreerede UvA (Amsterdam, 10 juni 1999). 34 pp. Brochure 9056290967
Treurnicht, A.P. 1969 Die praktiese belewing van die Calvinisme in Suid-Afrika. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 14 pp. Brochure
Tröger, Karl-Wolfgang; Opitz, Hannfried (red.) 1998 Forschung und Glaube. Beiträge zu ethisch verantworteter Wissenschaft und Politik. Festgabe der Evangelischen Forschungsakademie aus Anlaß ihres fünfzigjährigen Bestehens. Berlin: 1998, Wichern-Verlag. Feestbundel. 268 pp. Boek 3889811108
Troost, A. 1947 De beperkte omvang van het arbeidsveld der ethiek. Vox Theologica (Interacademiaal Theologisch Tijdschrift), jrg. 17 (1946/1947), nr. 4, pp. 95-102. Tijdschriftartikel
Troost, A. 1958 Casuïstiek en situatie-ethiek. Een methodologische terreinverkenning. Utrecht: 1958, Libertas. Academisch proefschrift VU. 438 pp. Proefschrift
Troost, A. 1964 Vermogensaanwasdeling en sociale ethiek. Kampen: 1964, J.H. Kok. Intreerede VU (Amsterdam, 23 oktober 1964). 46 pp. Inaugurele rede
Troost, A. 1967 Christelijke sociale ethiek in een veranderende wereld. AR-Staatkunde, jrg. 37 (1967), nr. 12, pp. 313-329. Tijdschriftartikel
Troost, A. 1967 Kerkelijke verantwoordelijkheid voor de politiek. Kampen: 1967, J.H. Kok. 99 pp. Boek
Troost, A. 1968 Inleiding tot een dialoog met prof. dr. H.M. Kuitert. AR-Staatkunde, jrg. 38 (1968), nr. 6, pp. 133-149. Tijdschriftartikel
Troost, A. 1970 Inleiding in de Wijsbegeerte. Deel A: Systematiek. Amsterdam: 1969, Filosofisch Instituut VU. Syllabus. Collegestof 1969-1970. 100 pp. Dictaat
Troost, A. 1970 Inleiding in de Wijsbegeerte. Deel B: Geschiedenis van de wijsbegeerte. s.l.: s.a., s.n. Syllabus. Collegestof 1969-1970. Door studenten gemaakt verslag. 39 pp. Dictaat
Troost, A. 1970 Inleiding in de Wijsbegeerte. Deel C: De cultuurfilosofie van Herbert Marcuse. Amsterdam: 1969, Filosofisch Instituut VU. Syllabus. Collegestof 1969-1970. 53 pp. Dictaat
Troost, A. 1971 Christelijke politiek tussen biblicisme en humanisme. AR-Staatkunde, jrg. 41 (1971), nr. 9, pp. 297-313. Tijdschriftartikel
Troost, A. 1971 Enkele hoofdmomenten uit de geschiedenis van de ethiek. Amsterdam: 1971, Filosofisch Instituut VU. Syllabus. Collegestof januari-mei 1971. 50 pp. Dictaat
Troost, A. 1971 Fundamenten en perspectieven van gereformeerd zijn. Bodegraven: 1971, Waarheid en Eenheid. 31 pp. Brochure
Troost, A. 1971 Inleiding in de Wijsbegeerte. Deel A: Systematiek. Amsterdam: 1971, Filosofisch Instituut VU. Syllabus. Collegestof 1970-1971. Tweede, herziene uitgave. 140 pp. Dictaat
Troost, A. 1971 Inleiding in de Wijsbegeerte. Deel B: Inleiding in de geschiedenis der wijsbegeerte. Amsterdam: 1971, Filosofisch Instituut VU. Syllabus. Cursus 1970-1971. Tweede, herziene druk. 72 pp. Dictaat
Troost, A. 1971 Inleiding in de Wijsbegeerte. Deel C: Wetenschap en Maatschappelijke Verantwoordelijkheid. Amsterdam: 1971, Filosofisch Instituut VU. Syllabus. Collegestof 1970-1971. 56 pp. Dictaat
Troost, A. 1972 Kritisch kommentaar op paragraaf 1-7 van H. de Vos, Inleiding tot de ethiek (5e dr. 1969). Amsterdam: 1972, Filosofisch Instituut VU. Syllabus. 22 pp. Dictaat
Troost, A. 1972 Structurele bronnen van maatschappijkritiek. Wapenveld, jrg. 22 (1972), nr. 5, pp. 125-134. Tijdschriftartikel
Troost, A. 1972 Supplement 1972 bij het dictaat: Enkele hoofdmomenten uit de geschiedenis van de ethiek (1971). Amsterdam: 1972, Filosofisch Instituut VU. Syllabus. Aanvulling collegestof. 24 pp. Dictaat
Troost, A. 1973 Supplement 1973 bij het dictaat: Enkele hoofdmomenten uit de geschiedenis van de ethiek (1971). Amsterdam: 1973, Filosofisch Instituut VU. Syllabus. Aanvulling en correctie collegestof. 70 pp. Dictaat
Troost, A. 1974 Een 3-tal artikelen betreffende sociale ethiek. Amsterdam: 1974, VU. Syllabus. 32 pp. Folio- of A4-document
Troost, A. 1974 Inleiding systematische wijsbegeerte. Amsterdam: 1974, Filosofisch Instituut VU. Syllabus. Collegestof 1974. 58 pp. Dictaat
Troost, A. 1975 Ethos. Ad interim. Opstellen over eschatologie, apocalyptiek en ethiek, aangeboden aan prof. dr. R. Schippers ter gelegenheid van zijn vijf en twintig-jarig ambstsjubileum als hoogleraar aan de faculteit der godgeleerdheid van de Vrije Universiteit (Kampen: 1975, J.H. Kok), pp. 168-179. Overdruk. Brochure
Troost, A. 1975 Praxeologie. Inleiding tot de wijsgerige ethiek. Amsterdam: 1975, VU. Syllabus. 140 pp. Dictaat
Troost, A. 1975 Stromingen en typen uit de geschiedenis der wijsgerige ethiek. Amsterdam: 1975, VU. Syllabus. 116 pp. Dictaat
Troost, A. 1976 Doceervrijheid in een universitaire “democratie”. Wetenschap en Democratie, jrg. 3 (1976/1977), nr. 1, pp. 31-43. Tijdschriftartikel
Troost, A. 1976 Geen aardse macht begeren wij. Levensbeschouwelijke inzichten en uitzichten. Amsterdam: 1976, Buijten & Schipperheijn. 194 pp. Boek 9060640438
Troost, A. 1977 Universiteit in de branding. Capelle aan den IJssel/Schiedam: 1977, Oud Strijders Legioen/Stichting voor Politieke Bewustwording. 12 pp. Brochure
Troost, A. 1978 Marxistische invloeden in het onderwijs. Bulletin (Tijdschrift voor Documentatie van en Bezinning op het Christelijk Onderwijs), jrg. 7 (1978/1979), nr. 1, pp. 8-15. Overdruk. Tijdschriftartikel
Troost, A. 1978 Praxeologie. Amsterdam: 1978, VU. Syllabus. 179 pp. Dictaat
Troost, A. 1978 Systematische wijsbegeerte I. Amsterdam: 1978, Filosofisch Instituut VU. Syllabus cursus 1977-1978. 135 pp. Dictaat
Troost, A. 1978 Theologie of filosofie? Een antwoord op “Kritische aantekeningen bij de wijsbegeerte der wetsidee” van dr. J. Douma. Kampen: s.a., J.H. Kok. 83 pp. Boek 9024217385
Troost, A. 1979 De zinvraag en de indeling der ethos-typen. Amsterdam: 1979, VU. Syllabus. Gedeelte van de collegestof Centrale Interfaculteit 1978-1979. 33 pp. Dictaat
Troost, A. 1979 Supplement bij “Systematische Wijsbegeerte I”, april 1978. Amsterdam: 1979, Filosofisch Instituut VU. Syllabus. Collegestof Cursus 1978-1979. 107 pp. Dictaat
Troost, A. 1980 Praxeologie. Inleiding tot de wijsgerige en sociale ethiek. Deel I: Prolegomena. Amsterdam: 1980, VU. Derde, herziene druk. 25 pp. Dictaat
Troost, A. 1980 Systematische wijsbegeerte. Eerste stuk: algemene systematiek. Amsterdam: 1980, Filosofisch Instituut VU. Syllabus. 157 pp. Dictaat
Troost, A. 1981 Praxeologie. Inleiding tot de wijsgerige en sociale ethiek. Amsterdam: 1981, VU. Syllabus. Derde, herziene en uitgebreide druk. 164 pp. Dictaat
Troost, A. 1981 Systematische wijsbegeerte. Algemene systematiek (vervolg). Begin kennis- en wetenschapsleer. Amsterdam: 1981, Filosofisch Instituut VU. Syllabus. 64 + 4 pp. Dictaat
Troost, A. 1983 Praxeologie. Inleiding tot de wijsgerige en sociale ethiek. Deel II: Normativiteit. Amsterdam: 1983, VU. Syllabus. Derde, herziene en uitgebreide druk. 154 pp. Dictaat
Troost, A. 2004 Vakfilosofie van de geloofswetenschap. Prolegomena van de theologie. Budel: 2004, Damon. 484 pp. Boek 9055735027
Troost, A. 2005 Antropocentrische Totaliteitswetenschap. Inleding in de “reformatorische wijsbegeerte” van H. Dooyeweerd. Budel: 2005, Damon. 295 pp. Boek 9055736074
Troost, A. 197? Praxeologie. s.l.: s.a., s.n. 16 pp. Syllabus van voor 1980. Dictaat
Troost, A.; Kee, B. 1970 Een 4-tal artikelen betreffende sociale ethiek. Amsterdam: 1970, VU. Syllabus. 47 pp. Folio- of A4-document
Troost, A.; Sedgwick, Don 1983 The Christian Ethos. A philosophical survey. Bloemfontein: 1983, Patmos. 154 pp. Boek 0620031638
Troost, A.; Valenkamp, M. 1976 Onderwerpen uit en over de ethiek. Amsterdam: 1976, VU. Syllabus Cursus 1975-1976. 127 pp. Dictaat
Tukker, C.A.; Roos, C.; Blenk, C. 1980 Geschiedwetenschap en de vraag naar de zin van de geschiedenis. Amersfoort: 1980, Evangelische Hogeschool. 31 pp. Brochure 9063270054
Tukker-Versluijs, A. (e.a.) 1996 Wanneer een ander beslist… Zorg voor wilsonbekwame patiënten. Amsterdam: 1996, Buijten & Schipperheijn [Nederlandse Patiënten Vereniging]. 50 pp. Boek 9060649168
Tunderman, J.W. 1949 t Beginsel der eeuwige vreugde. 52 catechismuspreeken. Deel I: Zondag 1-24. Goes: 1949, Oosterbaan & Le Cointre. 237 pp. Boek
Tunderman, J.W. 1949 t Beginsel der eeuwige vreugde. 52 catechismuspreeken. Deel II: Zondag 25-52b. Goes: 1949, Oosterbaan & Le Cointre. 287 pp. Boek
Valenkamp, M. 1978 Doelen van een leerplan. Amsterdam/Maarssen: 1978, Internationaal Christelijk Studiecentrum/Centrum voor Reformatorische Wijsbegeerte. 17 + 7 pp. Folio- of A4-document
Valenkamp, M. 1981 Geschiedenis der Wijsbegeerte. Amsterdam: 1980, Centrale Interfaculteit VU. Kollegedictaat. De Subfaculteit der Sociale Geografie en Planologie. 80 pp. Dictaat
Valenkamp, M. 1982 De liefde en haar morele implikaties. Amsterdam: 1982, VU. Doctoraalscriptie Centrale Interfaculteit der Vrije Universiteit. 128 pp. Scriptie
Valenkamp, M. 1989 Die sin van ons bestaan. Potchefstroom: 1989, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 13 pp. Brochure 1868220230
Valenkamp, M. 1991 De wording van Europa’s geesteskenmerk en perspectieven op Europa 1992. Amsterdam: 1991, VU. Reader. 51 pp. Folio- of A4-document
Valenkamp, M. 1992 Comenius in Nederland. Een boekbespreking. Op’tVoedPad (Verenigingsorgaan van de Vereniging van Christenpedagogen en Beroepsopvoeders), jrg. 1 (1992), nr. 2, pp. 49-54. Tijdschriftartikel
Valenkamp, M. 1992 Die feminisme. ‘n Oorsig. Potchefstroom: 1992, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 40 pp. Brochure 1868221288
Valenkamp, M. 1995 De Hendrik Piersonleerstoel bezet II. Valenkamp in gesprek met Miedema. Traject (Christelijk Pedagogisch Tijdschrift), jrg. 4 (1995), nr. 3, pp. 26-40. Tijdschriftartikel
Valenkamp, M. 1996 Boekbespreking: Kind van ons. Traject (Christelijk Pedagogisch Tijdschrift), jrg. 5 (1996), nr. 2, pp. 42-44. Tijdschriftartikel
Valenkamp, M. 1995 Christelijke opvoeding. Een boekbespreking. Traject (Christelijk Pedagogisch Tijdschrift), jrg. 4 (1995), nr. 1, pp. 28-39. Tijdschriftartikel
Valk, J.M.M. de 1992 Vergankelijkheid. Vught: 1992, Radboudstichting Wetenschappelijk Onderwijsfonds. Afscheidscollege Erasmus Universiteit (Rotterdam, 26 maart 1992). 31 pp. Brochure 9070515288
Vancourt, Raymond 1960 Moderne gedachte en christelijke wijsbegeerte. Amsterdam/Antwerpen: 1960, Standaard-Boekhandel. 134 pp. Boek
Vanden Berg, Frank 1978 Abraham Kuyper. A Biography. St. Catharines, Ontario: 1978, Paideia Press. 282 pp. Boek 0888150148
Vander Goot, H. 1987 Onbevangen verstaan. Over de werkelijkheid van de theologie. Amsterdam: 1987, Buijten & Schipperheijn [Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte]. 102 pp. Boek 9060645405
Vander Stelt, John C. 1978 Philosophy and Scripture. A Study in Old Princeton and Westminster Theology. Marlton: 1978, Mack Publishing Co. Academisch proefschrift VU. IX + 354 pp. Proefschrift
Vander Stelt, John C. (red.) 1982 The Challenge of Marxist and Neo-Marxist Ideologies for Christian Scholarship. Sioux Center, Iowa: 1982, Dordt College Press. VIII + 280 pp. Boek 0932914071
Vanderkloet, Edward 1976 Industrial Conflict. A Christian Perspective. Toronto, Ontario: 1976, Christian Labour Association of Canada. 39 pp. Brochure 0919663028
Vanderkloet, Edward (red.) 1978 A Christian Union in Labour’s Wasteland. Toronto, Ontario: 1978, Wedge. Essays. 139 pp. Boek 0889061017
Vedder, Ben 1986 “Utopische grond”. Een metafoor voor zin. s.l.: 1986, Radboudstichting Wetenschappelijk Onderwijsfonds. Intreerede Landbouwuniversiteit Wageningen (Wageningen, 4 december 1986). 35 pp. Inaugurele rede
Veenendaal, H.J. 1951 Dr. Abraham Kuyper en de natuurwetenschap. Geloof en Wetenschap (Orgaan van de Christelijke Vereniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland), jrg. 49 (1951), nr. 5, pp. 137-149. Tijdschriftartikel
Veenhof, C. 1939 In Kuyper’s lijn. Enkele opmerkingen over den invloed van Dr. A. Kuyper op de “Wijsbegeerte der Wetsidee”. Goes: s.a., Oosterbaan & Le Cointre. 64 pp. Boek
Veenhof, C. 1939 Souvereiniteit in eigen kring. Kampen: s.a., J.H. Kok. 109 pp. Boek
Veenhof, C. 1943 De grondslagen der Calvinistische Wijsbegeerte. Rotterdam: 1943, s.n. 43 pp. Folio- of A4-document
Veenhof, C. 1949 Om de “Unica Catholica”. Een beschouwing over de positie van de bezwaarden onder en over de synodocratie. Goes: 1949, Oosterbaan & Le Cointre. 446 pp. Boek
Veenhof, C. 1978 Communisme. Een religie. Apeldoorn: 1978, Willem de Zwijgerstichting. 64 pp. Brochure 9060646215
Veenhof, J. 1994 The relationship between nature and grace according to H. Bavinck. Potchefstroom: 1994, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 31 pp. Brochure 1868221822
Veerman, H.J. (red.) 2004 Mijn vlakke land. Duurzame ontwikkeling van het Nederlandse platteland. Zoetermeer: 2004, Boekencentrum [Internationaal Christelijk Studiecentrum]. 82 pp. Boek 9023916344
Veerman, H.J.; Ploeg, T.J. van der (red.) 2001 Denkend aan vol land. Over ruimtelijke inrichting van Nederland. Zoetermeer: 2001, Boekencentrum [Internationaal Christelijk Studiecentrum]. 104 pp. Boek 9023911458
Veken, J. van der 1989 Kosmologie en geloof. Kansen voor een nieuwe dialoog. Vught: 1989, Radboudstichting Wetenschappelijk Onderwijsfonds. 39 pp. Brochure 9070515245
Veken, J. van der; Trier, A.A.Th.M. van 1981 Betrekkingen tussen geloof en wetenschap. Twee verkenningen. s-Hertogenbosch: 1981, Radboudstichting Wetenschappelijk Onderwijsfonds. 43 pp. Boek 9070515032
Veldhuijsen, P.L. van 1983 Thomas van Aquino en de eeuwigheid van de wereld. Amsterdam: 1983, Centrale Interfaculteit VU. Doctoraalscriptie Middeleeuwse en Moderne Rooms-katholieke Filsofie. 121 pp. Scriptie
Veldman, J. 1991 Dooyeweerd en de kunstbeschouwing. Bijbel & Wetenschap, jrg. 16 (1991), nr. 150, pp. 302-306. Tijdschriftartikel
Velema, W.H. 1980 Bijbelse uitgangspunte van ‘n calvinistische beroepsethiek. Potchefstroom: 1980, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 23 pp. Brochure 0869905325
Velema, W.H. 1980 Bijbelse uitgangspunte van ‘n Calvinistische beroepsethiek. Potchefstroom: 1980, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 23 pp. Brochure 0869905325
Velema, W.H. 1987 Het verval van de verzorgingsstaat. Deel 2: Een perspectief. Apeldoorn: 1987, Willem de Zwijgerstichting. 47 pp. Brochure 9060646622
Veling, K. 1980 Luisteren en spreken. Over het streven naar autonomie in wijsgerig onderzoek. Groningen: 1980, De Vuurbaak. 46 pp. Boek 906015455X
Veling, K. 1981 Waarde en onwaarde in de menswetenschappen. Zwolle: 1981, Gereformeerde Sociale Academie. 28 pp. Brochure
Veling, K. 1983 Leven uit geloof als object van sociale wetenschap. Groningen: 1983, De Vuurbaak. 32 pp. Boek 9060155971
Veling, K. 1983 Methodologie en de grondslagen van een pluriforme sociologie. Assen: 1983, Van Gorcum. Academisch proefschrift Rijksuniversiteit Leiden. 245 pp. Proefschrift 9023219597
Veling, K. 1988 Inleiding tot de christelijke filosofie. s.l.: 1988, Gereformeerd Wetenschappelijk Genootschap. Syllabus van de leergang gehouden te Rotterdam, winter 1986-1987. 23 pp. Brochure
Velthoven, Th. van 1980 Ontvangen als intersubjectieve act. s.l.: 1980, s.n. Intreerede Universiteit van Amsterdam (Amsterdam, 29 september 1980). 20 pp. Inaugurele rede
Velzen, N.C. van (e.a.) 1989 Reformatie & Revolutie. 200 jaar Franse Revolutie. Nunspeet: 1989, RPF: Marnix van St. Aldegonde Stichting. Congresbundel. 61 pp. Boek 9072016068
Venter, C.J.H. 1976 Aktuele prediking. Potchefstroom: 1976, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 7 pp. Brochure 0869903128
Venter, C.J.H. 1977 Calvyn en die herderlike bediening. Potchefstroom: 1977, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. Tweede druk. 18 pp. Brochure 0869902458
Venter, C.J.H. 1978 Nuwe Testamentiese beginsels vir die herderlike bediening aan die mens van vandag. Potchefstroom: 1978, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 9 pp. Brochure 086990454X
Venter, E.A. 1970 Wysgerige Temas. ‘n Keur van Christelik-wysgerige opstelle uit die pen van wyle Prof. dr. Erasmus Albertus Venter. Bloemfontein: 1970, Sacum Beperk. 192 pp. Boek
Venter, E.A. 1973 Die ontwikkeling van die westerse denke. ‘n Oorsig van die geskiedenis van die filosofie gedurende 26 eeue. Bloemfontein: 1973, Sacum Beperk. Derde, herziene druk. 130 pp. Boek 0949994219
Venter, F. 1977 Die “Rule of Law”. Potchefstroom: 1977, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 8 pp. Brochure 0869903136
Venter, F.; Vorster, J.M.; Prozesky, M. 1996 n Evaluering van die nuwe Suid-Afrikaanse grondwet. = An evaluation of the new South African constitution. Potchefstroom: 1996, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 25 pp. Brochure 1868222209
Venter, J.J. 1973 Universiteit: taak en doel. ‘n Probleemskets. Amsterdam: 1973, VU. Byvakskripsie o.l.v. prof. dr. ir. H. van Riessen. 157 pp. Scriptie
Venter, J.J. 1994 Transformasie van die samelewing. Potchefstroom: 1994, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 35 pp. Brochure 1868221687
Venter, W.J. 1967 Die mens in meganisasie en outomatisasie. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 11 pp. Brochure
Venter, W.J. 1968 Belasting – prinsipieël beskou. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 11 pp. Brochure
Venter, W.J. 1974 Enkele praktiese en etiese beskouings by ekonomiese dryfvere. Potchefstroom: 1974, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 17 pp. Brochure 0869901656
Ver Eecke, W. 1996 The limits of both socialist and capitalist economies. Potchefstroom: 1996, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 12 pp. Brochure 1868222217
Verbrugge, Magnus 1984 Alive. An Enquiry into The Origin and Meaning of Life. Vallecito, California: 1984, Ross House Books. 159 pp. Boek
Verbrugge-Dooyeweerd, Mieke 1991 Herinneringen van het oudste kind van Herman Dooyeweerd. Bijbel & Wetenschap, jrg. 16 (1991), nr. 150, pp. 292-294. Tijdschriftartikel
Verbrugh, A.J. 1963 Politieke richtlijnen en de politieke partijen in Nederland. Deel III: De christelijke partijen: ARP, CHU, GPV. Rotterdam: 1963, Groenendijk. 311 pp. Boek
Verbrugh, A.J. 1994 Europese droom zonder norm of traditie. Apeldoorn: 1994, Willem de Zwijgerstichting. 52 pp. Boek 9072462157
Verburg, Marcel E. 1989 Herman Dooyeweerd. Leven en werk van een Nederlands christen-wijsgeer. Baarn: 1989, Ten Have. Academisch proefschrift VU. 446 pp. Proefschrift 9025944159
Verburg, P.A. 1952 Taal en functionaliteit. Een historisch-critische studie over de opvattingen aangaande de functies der taal vanaf de preæ-humanistische philologie van Orleans tot de rationalistische linguistiek van Bopp. Wageningen: 1952, Veenman. Academisch proefschrift VU. XVI + 490 pp. Proefschrift
Verburg, P.A. 1957 Algemene Taalwetenschap en Encyclopaedie. Groningen/Djakarta: 1957, Wolters. Intreerede Rijksuniversiteit Groningen (Groningen, 26 november 1957). 23 pp. Inaugurele rede
Verburg, P.A. 1975 Stand en Zin van de Historie der Taaltheorieën. Groningen: 1975, Wolters-Noordhoff. Afscheidscollege Rijksuniversiteit Groningen (Groningen, 28 oktober 1975). 20 pp. Brochure
Verburg, P.A. 1983 Die Philosophie hinter einer Sprachtheorie: Eine Skizze. Allgemeine Sprachwissenschaft, Sprachtypologie und Textlinguistik. Festschrift für Peter Hartmann (Tübingen: 1983, Gunter Narr Verlag), pp. 1-10. Overdruk. Brochure   3878082150
Verburg, Pieter A. 1964 Vicissitudes of Paradigms. s.l.: 1964, s.n. 29 pp. Folio- of A4-document
Verburg, Pieter A. 1965 Delosis and Clarity. s.l.: s.a., s.n. 17 pp. Folio- of A4-document
Verdam, P.J. (e.a.) 1951 Rechtsgeleerde opstellen. Door zijn leerlingen aangeboden aan Prof. Dr. H. Dooyeweerd ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleraarschap aan de Vrije Universiteit. Kampen: 1951, J.H. Kok. 282 pp. Boek
Vergote, Antoon 1985 Profielen van een hedendaagse spiritualiteit. Vught: 1985, Radboudstichting Wetenschappelijk Onderwijsfonds. Tweede druk. 30 pp. Brochure 9070515199
Verhagen, P.J.; Glas, G. (red.) 1996 Psyche and Faith: Beyond Professionalism. Zoetermeer: 1996, Boekencentrum. XX + 189 pp. Boek 9023916662
Verheul, H. (red.) 1980 Concern about Science: Possibilities and Problems. Congress on the occasion of the Centennial of the Free University Amsterdam. Papers for the Discussiongroups. Amsterdam: 1980, VU. 213 pp. Folio- of A4-document
Verheul, H. (red.) 1987 Critique and Challenge of Christian Higher Education. Kampen: 1987, J.H. Kok. 211 pp. Boek 9024228565
Verheul, J.P. 1973 Rechtsvinding in het internationaal privaatrecht. s.l.: 1973, Calvinistische Juristen Vereniging. Lustrumreferaat. 152 pp. Brochure
Verhoef, T.C. 1996 Over de brug komen. Een handreiking voor het getuigend gesprek. Zoetermeer: 1996, Boekencentrum. 144 pp. Boek 9023916603
Verhoeven, Cornelis; Martelaere, Patricia de 1999 Brussels lof. Denken en danken met handen en voeten. Best: 1998, Damon. 48 pp. Boek 9055734020
Verhoeven, N. 1975 De fenomenologische methode van Emmanuel Levinas. Amsterdam: 1975, Centrale Interfaculteit VU. Doctoraalscriptie Nieuwe Filosofie. 67 pp. Scriptie
Verkenningen (titel) 1949 Bezwaren tegen de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie door 14 hoogleraren in de Staathuishoudkunde en de redactie van de Economisch-Statistische Berichten. Voorburg: 1949, Comité ter bestudering van ordeningsvraagstukken. 15 pp. Brochure
Verkerk, Maarten J. 1997 Sekse als antwoord. Amsterdam: 1997, Buijten & Schipperheijn. 253 pp. Boek 9060649206
Verkerk, Maarten J. 2004 Trust and power on the shop floor. An ethnographical, ethical, and philosophical study on responsible behaviour in industrial organisations. Delft: 2004, Eburon. Academisch proefschrift Universiteit Maastricht. 491 pp. Boek 9059720334
Verkerk, Maarten J. 2005 De zieke koning en de dronken knecht. Reformatorische beschouwingen over de ethiek van de techniek. Eindhoven: 2005, Technische Universiteit Eindhoven. Intreerede Technische Universiteit Eindhoven (Eindhoven, 16 september 2005). 31 pp. Inaugurele rede 9038615035
Verkerk, Maarten J. 2010 Herordening van het sacrale. Religie, ethiek en zorginnovatie. Maastricht: 2010, Maastricht University. Intreerede Maastricht University (Maastricht, 5 februari 2010). 48 pp. Inaugurele rede 9789056813253
Verkerk, Maarten J.; Cusveller, Bart; Hoogland, Jan; Vermeulen, Maarten (red.) 2011 Scherp gezien. Film en christelijke filosofie. Amsterdam: 2011, Buijten & Schipperheijn [Stichting voor Christelijke Filosofie]. 249 pp. Boek 9789058815507
Verkerk, Maarten J.; Cusveller, Bart; Hoogland, Jan; Vermeulen, Maarten (red.) 2011 Scherp gezien. Film en christelijke filosofie. Barneveld: 2011, Nederlands Dagblad [Stichting voor Christelijke Filosofie]. DVD
Verkerk, Maarten J.; Hoogland, Jan; Stoep, Jan van der; Vries, Marc J. de 2007 Denken, ontwerpen, maken. Basisboek techniekfilosofie. Amsterdam: 2007, Boom/Buijten & Schipperheijn [Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte]. 454 pp. Boek 9789058813503
Verkerk, Maarten J.; Verkerk-Vegter, Nienke 1999 M/V, mens en relaties in de eenentwintigste eeuw. Amsterdam: 1999, Buijten & Schipperheijn. 223 pp. Boek 9060649842
Verkerk, Marije 1998 De religie van de techniek!?? Over hedendaagse visies op de westerse cultuurcrisis en een christelijk perspectief voor techniek. Wageningen: 1998, Landbouwuniversiteit Wageningen. Literatuurscriptie Reformatorische Wijsbegeerte o.l.v. prof. dr. ir. E. Schuurman. 39 pp. Scriptie
Verkuyl, J. 1989 De New Age Beweging: kernbegrippen, beoordeling, uitdaging. Kampen: 1989, J.H. Kok. 110 pp. Boek 9024247616
Vermeulen, B.P.; Battjes, H; Spijkerboer, T.P. 2002 Naar een Europees asielrecht. Utrecht: 2002, Lemma [Christen Juristen Vereniging]. 192 pp. Brochure 9059310918
Versnel, H.S. (e.a.) 1991 Geloof het of niet. Amsterdam: 1991, Trouw/Kwartet. 40 pp. Brochure
Villiers, F.J.M. de 1979 Die sterwende kind in gesinsverband. Potchefstroom: 1979, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 17 pp. Brochure 0869905317
Visker, T.L.; Hoffman, S.J. 1997 Leisure, play, game and sport in a christian perspective. Potchefstroom: 1997, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 36 pp. Brochure 1868222659
Visscher, J. de (e.a.) (red.) 1986 Kritisch Denkerslexicon. Alphen aan den Rijn/Houten: 1986-1995, Samsom/Bohn – Stafleu – Van Loghum. Boek 9065007342
Visser, A.F. de 2010 Bronnen van vrijheid. Wijsgerige antropologie voor het voortgezet onderwijs. Soest: 2010, Centrum voor Christelijke Filosofie. 109 pp. Boek 9789090250717
Visser, C.M. (red.) 2001 Kiezen voor Karakter. Reactie op de Vijfde Nota Ruimtelijke ordening. Amersfoort: 2001, Mr. G. Groen van Prinsterer stichting, Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. 64 pp. Brochure
Visser, Cors 2006 De kunst van het samenbrengen. Christelijke politiek en het maatschappelijk middenveld. Amersfoort: 2006, Mr. G. Groen van Prinsterer stichting, Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. 48 pp. Brochure
Visser, Cors 2013 In de gunst bij het hele volk. Evangelicalen, religie en de civil society. Amsterdam: 2013, Buijten & Schipperheijn. Academisch proefschrift VU. 269 pp. Proefschrift 9789058817471
Visser, Cors; Hamelink, Maarten 2002 Gedeelde wereld. Armoedebestrijding en christelijke politiek. Amsterdam: 2002, Buijten & Schipperheijn [Mr. G. Groen van Prinsterer stichting, Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie]. 144 pp. Boek 9080658522
Visser, S. 1938 Zoekers naar wijsheid. Beknopte geschiedenis der filosofie. Goes: s.a., Oosterbaan & Le Cointre. 271 pp. Boek
Vleeschauwer, H.J. de 1934 Stroomingen in de hedendaagsche wijsbegeerte. Nijmegen/Utrecht: 1934, Dekker & Van de Vegt. 210 pp. Boek
Vleeschauwer, H.J. de 1956 Aristoteles en die Macedoniese politiek. Pretoria: 1956, Universiteit van Suid-Afrika. Intreerede UNISA. 33 pp. Inaugurele rede
Vleeschauwer, H.J. de 1963 Jean Jacques Rousseau. By die tweehonderd-en-vyftigste Herdenking van sy Geboortedag, 1712-1962. Pretoria: 1963, Universiteit van Suid-Afrika. 28 pp. Brochure
Vleeschauwer, H.J. de 1965 Peri Fuseos. Die Verhouding van Metafisika en Fisika in die Westerse Denke. Homo Viator. Feesbundel aangebied aan prof. dr. C.K. Oberholzer met sy sestigste verjaardag (Kaapstad: 1965, Hollandsch-Afrikaansche Uitgevers-Maatschappij), pp. 49-68. Overdruk. Brochure
Vlot, Ad 1993 De stuwkracht van de techniek. Religie en technische ontwikkeling bij Van Riessen en Schuurman. s.l.: 1993, s.n. 59 pp. Scriptie
Vlot, Ad 1994 Destructie en constructie. Techniek en de dialectiek van macht en vrijheid vanuit Dooyeweerd en bij Berdyaev. Amsterdam: 1994, VU. Afstudeerscriptie Faculteit der Wijsbegeerte. 140 pp. Scriptie
Vlot, Ad 2002 Techniek tegen het Licht. Barneveld: 2002, Nederlands Dagblad. Tweede druk. 172 pp. Boek 9072801067
Vlot, Ad 2005 Kleur en klanken gevangen in proef en cijfer. Reformatorische techniekfilosofie. De Civitate, jrg. 55 (2004/2005), nr. 3, pp. 24-27. Overdruk. Tijdschriftartikel
Vogel, C.J. de 1950 Greek philosophy: a collection of texts. Volume I: Thales to Plato. Leiden: 1950, E.J. Brill. X + 318 pp. Boek
Vogel, C.J. de 1952 Vollenhoven’s werk over de Griekse wijsbegeerte vóór Plato. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie, jrg. 44 (1951/1952), nr. 5, pp. 223-240. Tijdschriftartikel
Vogel, C.J. de 1953 Greek philosophy: a collection of texts. Volume II: Aristotle, the early Peripatetic school and the early Academy. Leiden: 1953, E.J. Brill. VIII + 337 pp. Boek
Vogel, C.J. de 1959 Greek philosophy: a collection of texts. Volume III: The Hellenistic-Roman period. Leiden: 1959, E.J. Brill. XV + 668 pp. Boek
Vogel, C.J. de 1970 Wijsgerige aspecten van het vroeg-christelijk denken. Kleine geschiedenis van de patristische en vroeg-middeleeuwse wijsbegeerte. Baarn: 1970, Wereldvenster. 161 pp. Boek
Vogel, C.J. de 1973 Two major problems concerning Socrates. Theta-Pi (A Journal for Greek and Early Christian Philosophy, including the Study of Comparable Trends in Early Indian and Chinese Thought), vol. 2 (1973), nr. 1, pp. 18-39. Overdruk. Tijdschriftartikel
Vollenhoven, D.H.Th. 1918 De wijsbegeerte der wiskunde van theïstisch standpunt. Amsterdam: 1918, Van Soest. Academisch proefschrift VU. XV + 444 pp. Proefschrift
Vollenhoven, D.H.Th. 1926 Logos en ratio. Beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie. Kampen: 1926, J.H. Kok. Intreerede VU (Amsterdam, 26 oktober 1926). 77 pp. Inaugurele rede
Vollenhoven, D.H.Th. 1927 Conspectus Historiae Philosophiae.  s.l.: 1927/1928, s.n. Losbladige uitgave, met op alle pagina’s de code “M”. 73 pp. Dictaat
Vollenhoven, D.H.Th. 1930 De eerste vragen der psychologie. Loosduinen: 1930, Electrische Drukkerij Kleijwegt [Gereformeerde Psychologische Studievereeniging]. Niet in den handel. 34 pp. Brochure
Vollenhoven, D.H.Th. 1930 De periode in welke overheerschen de pogingen tot verbinding van de wijsgeerige momenten in het evangelie met de oude onchristelijke wijsbegeerte (± 40 – ± 1430 na Chr.) [Par. 174 t/m 203]. s.l.: 1930, s.n. Laag dictaat. 23 pp. Dictaat
Vollenhoven, D.H.Th. 1931 De beteekenis van het Calvinisme voor de Reformatie van de Wijsbegeerte. AR-Staatkunde, jrg. 5 (1931), nr. 2, pp. 180-198 en nr. 3, pp. 266-334. Tijdschriftartikel
Vollenhoven, D.H.Th. 1931 Isagoge Philosophiae. Deel I. s.l.: 1931, s.n. 40 pp. (pp. 1-40) Dictaat
Vollenhoven, D.H.Th. 1931 Isagoge Philosophiae. Deel II. s.l.: 1931, s.n. 33 pp. (pp. 41-73). Dictaat
Vollenhoven, D.H.Th. 1932 De noodzakelijkheid eener Christelijke logica. Amsterdam: 1932, H.J. Paris. VIII + 110 pp. Boek
Vollenhoven, D.H.Th. 1932 Historia Philosophiae. Deel I: Inleiding en Geschiedenis der wysbegeerte voor Christus. Eerste stuk (….-620 v. Chr.). s.l.: 1932, s.n. Uitgave met op alle pagina’s de code “P”. 32 pp. Dictaat
Vollenhoven, D.H.Th. 1932 Inleiding tot de wijsbegeerte en geschiedenis der wijsbegeerte. Amsterdam: 1932, s.n. 101 + 12 + 73 pp. Dictaat
Vollenhoven, D.H.Th. 1932 Isagoge Philosophiae. Hoofddeel I: Het voorloopige positieve resultaat. s.l.: 1932, s.n. Uitgave met op alle pagina’s de code “dg”. 90 pp. Dictaat
Vollenhoven, D.H.Th. 1932 Isagoge Philosophiae. Hoofddeel II: Het voorloopige negatieve resultaat. 12 pp. (pp. 91-101). s.l.: 1932, s.n. Uitgave met op alle pagina’s de code “dg”. 12 pp. (pp. 91-101). Dictaat
Vollenhoven, D.H.Th. 1932 Taak en plaats der wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit. AR-Staatkunde, jrg. 6 (1932), pp. 395-411. Overdruk. Tijdschriftartikel
Vollenhoven, D.H.Th. 1933 Het Calvinisme en de reformatie van de wijsbegeerte. Amsterdam: 1933, H.J. Paris. 319 + 28 pp. Boek
Vollenhoven, D.H.Th. 1933 Historia Philosophiae. Deel I:  Geschiedenis der wysbegeerte voor Christus. Derde stuk (± 340 voor – ± 40 na Chr.). s.l.: 1933, s.n. Uitgave met op alle pagina’s de code “P”. 16 pp. (pp. 66-81). Dictaat
Vollenhoven, D.H.Th. 1933 Historia Philosophiae. Deel I: Inleiding en Geschiedenis der wysbegeerte voor Christus. Tweede stuk (620-340 v. Chr.). s.l.: 1933, s.n. Uitgave met op alle pagina’s de code “P”. 33 pp. (pp. 33-65). Dictaat
Vollenhoven, D.H.Th. 1933 Historia Philosophiae. Deel III: De Reformatie. s.l.: 1933/1934, s.n. Uitgave met op alle pagina’s de code “GP”. 53 pp. Dictaat
Vollenhoven, D.H.Th. 1933 Isagoge Philosophiae. Hoofddeel I: Het voorloopige positieve resultaat. s.l.: 1933, s.n. 90 pp. Dictaat
Vollenhoven, D.H.Th. 1934 Historia Philosophiae. Deel I:  Geschiedenis der wysbegeerte voor Christus. Derde stuk (± 340 voor – ± 40 na Chr.). s.l.: 1934, s.n. Losbladige uitgave, met op alle pagina’s de code “P”. 51 pp. (pp. 66-116). Dictaat
Vollenhoven, D.H.Th. 1934 Historia Philosophiae. Deel II: Geschiedenis der wijsbegeerte na Christus. A. Toenemende Synthese. (±40 – ±1310 n.C.). 1. De  synthesen uit den tijd der patres [Par. 183 t/m 222]. s.l.: 1934, s.n. 83 pp. Dictaat
Vollenhoven, D.H.Th. 1937 Isagoge Philosophiae. Hoofddeel I: Het voorloopige positieve resultaat. s.l.: 1937, s.n. Uitgave met op alle pagina’s de code “dg”. 90 pp. Dictaat
Vollenhoven, D.H.Th. 1939 Isagogè Philosophiae. Hoofddeel I: Het voorlopige positieve resultaat. s.l.: 1939, s.n. 100 pp. Dictaat
Vollenhoven, D.H.Th. 1939 Proeve eener ordening van wijsgeerige consepties. Assen: 1939, G.F. Hummelen. 76 pp. Boek
Vollenhoven, D.H.Th. 1941 Isagogè Philosophiae. Hoofddeel I: Het voorloopige positieve resultaat. s.l.: 1941, s.n. 122 pp. Dictaat
Vollenhoven, D.H.Th. 1941 Isagogè Philosophiae. Hoofddeel I: Het voorloopige positieve resultaat. s.l.: 1941, s.n. 122 pp. Dictaat
Vollenhoven, D.H.Th. 1941 Richtlijnen ter oriëntatie in de gangbare Wijsbegeerte. Publicaties Reünisten-organisatie van N.D.D.D., nr. 13 (1941). 162 pp. Boek
Vollenhoven, D.H.Th. 1942 Conspectus Historiae Philosophiae. s.l.: 1942, s.n. Collegedictaat Januari 1942. 95 pp. Dictaat
Vollenhoven, D.H.Th. 1942 Conspectus Historiae Philosophiae. Het eerste stuk: Het realisme. Hoofddeel I: De primaire realistische concepties. s.l.: 1942, s.n. Collegedictaat Cursus 1942-1943 (onvolledig exemplaar). 88 pp. Dictaat
Vollenhoven, D.H.Th. 1942 Conspectus Historiae Philosophiae. Het eerste Stuk: Het realisme. Hoofddeel II: Het secundaire realisme. s.l.: 1942, s.n. Collegedictaat Cursus 1942-1943 (onvolledig exemplaar). 14 pp. Dictaat
Vollenhoven, D.H.Th. 1942 De waarheid in de godsdienst-wijsbegeerte. Vox Theologica, jrg. 13 (1942), nr. 6, pp. 113-123. Overdruk. Tijdschriftartikel
Vollenhoven, D.H.Th. 1942 Isagogè Philosophiae. Amsterdam: s.a., Theja. 122 pp. Dictaat
Vollenhoven, D.H.Th. 1942 Isagogè Philosophiae. s.l.: 1941/1942, s.n. 122 pp. Dictaat
Vollenhoven, D.H.Th. 1942 Theoretische psychologie. Deel I. s.l.: 1942, s.n. Collegedictaat Cursus 1942-1943. 22 pp. Dictaat
Vollenhoven, D.H.Th. 1946 Christendom en Humanisme van Middeleeuwen tot Reformatie. Philosophia Reformata, jrg. 11 (1946), pp. 101-140. Overdruk. Tijdschriftartikel
Vollenhoven, D.H.Th. 1946 Historia Philosophiae. Deel I: Prae-Platonische Philosophie. s.l.: 1946, s.n. 66 pp. Dictaat
Vollenhoven, D.H.Th. 1947 Makro- en mikrokosmos bij de voor-socratische subjectivisten. Philosophia Reformata, jrg. 12 (1947), pp. 97-129. Overdruk. Tijdschriftartikel
Vollenhoven, D.H.Th. 1948 Hoofdlijnen der logica. Kampen: 1948, J.H. Kok. 84 pp. Boek
Vollenhoven, D.H.Th. 1948 Kort overzicht over de Geschiedenis der Wijsbegeerte. Deel I (Basis-dictaat). s.l.: 1948, s.n. Collegedictaat Cursus 1948-1949. 122 pp. Dictaat
Vollenhoven, D.H.Th. 1948 The course of Plato’s development. Amsterdam: s.a., L.J. Veen. Library of the 10th International Congress of Philosophy. Volume II: Philosophical Essays (Amsterdam, August 11-18, 1948), pp. 1-16. Overdruk. Brochure
Vollenhoven, D.H.Th. 1949 Hoofdlijnen van de geschiedenis der wijsbegeerte. Delft: 1949, Delftsche Uitgevers Maatschappij [Stichting Studium Generale aan de Technische Hogeschool te Delft]. Syllabus 1948-1949, pp. 9-28. Boek
Vollenhoven, D.H.Th. 1950 Geschiedenis der Wijsbegeerte. Deel I: Inleiding en geschiedenis der Grieksche Wijsbegeerte vóór Platoon en Artistoteles. Franeker: 1950, Wever. 618 pp. Boek
Vollenhoven, D.H.Th. 1950 Kort overzicht over de Geschiedenis der Wijsbegeerte. Het tweede boek: Geschiedenis der wijsbegeert in den tijd der synthese (van ong. 40 na Chr. tot 1450). s.l.: 1950, s.n. Collegedictaat Cursus 1949-1950. 27 pp. (pp. 66-92). Dictaat
Vollenhoven, D.H.Th. 1950 Kort overzicht van de Geschiedenis der Wijsbegeerte. Het eerste boek: De geschiedenis der wijsbegeerte vóór het opkomen der synthese. (pl.m. 700 vóór Chr.-pl.m. 40 na Chr.). Amsterdam: 1950, Theja. Collegedictaat Cursus 1949-1950. 65 pp. Dictaat
Vollenhoven, D.H.Th. 1950 Overzicht Grieksche Philosophie. s.l.: 1950, s.n. Hoort bij: Conspectus Historiae Philosophiae. Deel I. Collegedictaat Cursus 1949-1950. Folio- of A4-document
Vollenhoven, D.H.Th. 1953 L’évolution d’Aristote, étude d’histoire de la problématique philosophique. Proceedings of the XIth International Congress of Philosophy: Brussels, August 20-26, 1953. Volume XII: History of Philosophy: Methodology, Antiquity and the Middle Ages (Amsterdam/Louvain: 1953, North-Holland Publishing Company/Nauwelaerts), pp. 86-90. Overdruk. Brochure
Vollenhoven, D.H.Th. 1956 Kort overzicht van de Geschiedenis der Wijsbegeerte voor den cursus Paedagogiek M.O.A. Amsterdam: s.a., Theja. 42 pp. Dictaat
Vollenhoven, D.H.Th. 1957 Inleiding tot de Wijsgeerige Anthropologie (vroeger genaamd: Theoretische Psychologie I). Amsterdam: 1957, Theja. Collegedictaat Cursus 1957-1958. 19 pp. Dictaat
Vollenhoven, D.H.Th. 1958 Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie, jrg. 51 (1958/1959), nr. 1/2, pp. 43-47. Overdruk. Tijdschriftartikel
Vollenhoven, D.H.Th. 1967 Isagoogè Philosophiae. Amsterdam: 1967, Filosofisch Instituut VU (niet in de handel). 139 pp. Dictaat
Vollenhoven, D.H.Th. 1968 Problemen van de tijd in onze kring. Amsterdam: 1968, Filosofisch Instituut VU. 8 pp. Folio- of A4-document
Vollenhoven, D.H.Th. 1973 Privatissimum 1970-1971. Amsterdam: 1973, Filosofisch Instituut VU. Tweede druk. 43 pp. (pp. 40-82). Dictaat
Vollenhoven, D.H.Th. (auteur); Bril, K.A. (red.) 2005 De Probleemhistorische Methode en de Geschiedenis van de Wijsbegeerte. Amstelveen: 2005, De Zaak Haes. 182 pp. Boek 9077157034
Vollenhoven, D.H.Th. (auteur); Bril, K.A. (red.) 2005 The Problem-Historical Method and the History of Philosophy. Amstelveen: 2005, De Zaak Haes. 178 pp. Boek 9077157050
Vollenhoven, D.H.Th. (auteur); Bril, K.A.; Nijhoff, R.A. (red.) 2011 Gastcolleges Wijsbegeerte. Erfenis voor het heden. Amstelveen: 2011, De Zaak Haes [Stichting D.H.Th. Vollenhoven]. 292 pp. Boek 9789077157008
Vollenhoven, D.H.Th. (auteur); Kok, John H.; Tol, A. (red.) 2005 Introduction to Philosophy. Sioux Center, Iowa: 2005, Dordt College Press. XXXII + 163 pp. Boek 0932914651
Vollenhoven, D.H.Th. (auteur); Tol, Anthony (red.) 2010 Isagôgè Philosophiae 1930-1945. Tekstkritische uitgave. Filosofie in de traditie van de Reformatie. Amsterdam: 2010, VU Uitgeverij. 466 pp. Boek 9789086594412
Vollenhoven, D.H.Th. (titel) 1933 Schets I-VII van den Cursus over het boek van Prof. Vollenhoven : “Het Calvinisme en de Reformatie van de Wijsbegeerte”. s.l.: 1933, s.n. 10 pp. Folio- of A4-document
Vollenhoven, D.H.Th.; Bril, K.A. 1972 Privatissimum 1969-1970. Amsterdam: 1972, Filosofisch Instituut VU. Tweede druk. 36 pp. Dictaat
Vollenhoven, D.H.Th.; Bril, K.A.; Boonstra, P.J. 2000 Schematische kaarten. Filosofische concepties in probleemhistorisch verband. Amstelveen: 2000, De Zaak Haes. 422 pp. Boek 9080518026
Vollenhoven, D.H.Th.; Merwe, N.T. van der 1962 Schematische kaarten met register behorend bij Kort overzicht van de geschiedenis der Westersche Wijsbegeerte van prof. dr. D.H.Th. Vollenhoven. Amsterdam: 1962, s.n. 62 pp. Folio- of A4-document
Vollenhoven, D.H.Th.; Tol, Anthony 1979 Ancient Philosophical Conceptions in Problem-Historical Layout, 6th Century B.C. – 6th Century A.D. Amsterdam: 1979, Filosofisch Instituut VU. 5 + 48 pp. Folio- of A4-document
Voogt, S.O. 1988 Godsdienstvrijheid bedreigd? Van vermeend gelijke monniken en verkapte discriminatie. Nunspeet: 1988, Stichting Wetenschappelijk Studiecentrum van de RPF. 101 pp. Boek 9072016033
Voogt, S.O. 1992 Godsdienstvrijheid bedreigd? Een analyse van de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Nunspeet: 1992, RPF: Marnix van St. Aldegonde Stichting. Tweede, geheel herziene druk. 158 pp. Boek 9072016130
Voorsluis, B.; Geertsema, H.G.; Hoeven, J. van der; Riessen, R.D.N. van (red.) 1984 Vrijheid. Een onderzoek naar de betekenis van vrijheid voor de methodologie van de menswetenschappen. Amsterdam: 1984, VU Uitgeverij. 361 pp. Boek 906256285X
Voorst van Beest, C.W. van 1980 Grepen uit de geschiedenis van de Radboudstichting 1905-1980. Rotterdam: 1981, Baars en Morel [Radboudstichting Wetenschappelijk Onderwijsfonds]. Ongewijzigde herdruk. 78 pp. Boek
Vorster, J.M. 1978 Die roeping van die kerk ten opsigte van die kleurvraagstuk vandag. Potchefstroom: 1978, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 17 pp. Brochure 0869904795
Vorster, S.W. 1994 Tegnologie. Menslike mag of onmag? s.l.: 1994, s.n. 65 pp. Scriptie
Vorster, S.W. 1995 Tegnologie. Menslike mag of onmag? Potchefstroom: 1995, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 50 pp. Brochure 1868222187
Vos, Gerda 1997 Op de grens van chemie en biologie. Argumenten voor een anti-reductionistische interpretatie van de molekulaire biologie. Groningen: 1997, Rijksuniversiteit Groningen. Doctoraalscriptie Wetenschapsfilosofie, Logica en Kentheorie o.l.v. prof. dr. H.G. Geertsema, dr. J. Kooistra en prof. dr. T.A.F. Kuipers. 103 pp. Scriptie
Vos, Johannes G. 1947 The visible Church: its nature, unity and witness. The Westminster Theological Journal, vol. 9 (1946/1947), nr. 2, pp. 147-180. Overdruk. Tijdschriftartikel
Vos, Pieter 2006 Tussen vage waarden en strakke normen. Kansen van een deugdenbenadering in het onderwijs. Zwolle: 2006, Gereformeerde Hogeschool. 47 pp. Brochure
Vox Theologica (titel); Hooykaas, R. 1948 Is een christelijke philosophie mogelijk? Vox Theologica (Interacademiaal Theologisch Tijdschrift), jrg. 19 (1948/1949), nr. 2, pp. 48-53. Tijdschriftartikel
Vox Theologica (titel); Loen, A.E. 1948 Is christelijke filosofie mogelijk? Vox Theologica (Interacademiaal Theologisch Tijdschrift), jrg. 19 (1948/1949), nr. 2, pp. 38-47. Tijdschriftartikel
Vox Theologica (titel); Mönnich, C.W. 1948 Is Christelijke wijsbegeerte mogelijk? Vox Theologica (Interacademiaal Theologisch Tijdschrift), jrg. 19 (1948/1949), nr. 2, pp. 33-38. Tijdschriftartikel
Vraagstuk (titel); Schouten, J. (e.a.) 1947 Rapport inzake het vraagstuk der bedrijfsorganisatie. s-Gravenhage: 1947, Centraal Comité van Antirevolutionaire Kiesverenigingen [Commissie inzake sociaal-economische aangelegenheden]. 16 pp. Brochure
Vreugdenhil, D. (e.a.) 1963 Verontrust. Franeker: 1963, Wever [Publiciteitscommissie van “Verar”]. 46 pp. Brochure
Vreugdenhil, J.J. 2003 Bouwen aan Bruggen van Hoop. Over de culturele horizon in de multi-visionaire ontwikkelingspraktijk. Een reformatorisch-wijsgerige reflectie. Wageningen: 2003, Wageningen Universiteit. Scriptie Reformatorische Wijsbegeerte o.l.v. prof. dr. ir. E. Schuurman en ir. G. Verbeek MA. 65 pp. Scriptie
Vreugdenhil, Jacob J.; Berg, Henk van den (red.) 2005 Stroomlijnen. Op weg met duurzame energie. Amersfoort: 2005, Mr. G. Groen van Prinsterer stichting, Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. 74 pp. Brochure
Vriend, John (e.a.) 1972 To Prod the “Slumbering Giant”. Crisis, Commitment, and Christian Education. Toronto, Ontario: 1972, Wedge. 189 pp. Boek
Vries, H. de 1982 Ruilverkaveling Bodegraven-Noord. Kan het anders? Delft: 1982, Technische Hogeschool Delft. Scriptie Geodesie. 209 pp. Scriptie
Vries, Henk J. de 1999 Kwaliteitszorg zonder onbehagen. Praktische adviezen voor gebruik van ISO 9000 als uitkomst van een christelijk-filosofische analyse. Amsterdam: 1999, Buijten & Schipperheijn [Instituut Kwaliteit, Duurzaamheid en Innovatie}. 78 pp. Boek 9060649893
Vries, Henk J. de; Roon, Hans van 2003 Ondernemen met God. Christelijke visie op arbeid en ondernemen. Amsterdam: 2003, Buijten & Schipperheijn [CBMC Nederland]. XIII + 113 pp. Boek 9058811379
Vries, Marc J. de 1986 Wat is techniek? Het begrip techniek in het voortgezet onderwijs. Eindhoven: 1986, Technische Hogeschool Eindhoven. 67 pp. Folio- of A4-document
Vries, Marc J. de 2004 Filosofische kijk op technische kennis. Reformatorische-wijsgerige beschouwingen over de aard van technische kennis. Delft: 2004, TU Delft (Faculteit Techniek, Bestuur en Management). Intreerede Technische Universiteit Delft (Delft, 11 juni 2004). 30 pp. Inaugurele rede 9056381245
Vries, Marc J. de 2005 Teaching about Technology. An Introduction to the Philosophy of Technology for Non-philosophers. Dordrecht: 2005, Springer. IX + 170 pp. Boek 1402034091
Vries, Marc J. de 2011 God vinden. In gesprek met zoekers. Heerenveen: 2011, Groen. 160 pp. Boek 9789088970290
Vries, Marc J. de 2013 Technologie, overal om ons heen. Moderne ontwikkelingen in christelijk perspectief. Heerenveen: 2013, Groen. 163 pp. Boek 9789088970603
Vries, Marc J. de; Boersma, F. Kees 2005 80 Years of Research at the Philips Natuurkundig Laboratorium (1914-1994). Amsterdam: 2005, Pallas Publiactions (Amsterdam University Press). 325 pp. Boek 9085550513
Vries, Marc J. de; Schalkwyk, P. van 1992 Technology education: A christian perspective. Tegnologiese onderwys in Suid-Afrikaanse skole. Potchefstroom: 1992, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 25 pp. Brochure 1868221210
Vries, W.G. de (red.) 1992 Eender en anders. Correspondentie tussen K. Schilder en D.H.Th. Vollenhoven. Kampen: 1992, J.H. Kok. 192 pp. Boek 902426636X
Vrieze, M. 1954 Eigendom. s.l.: 1954, Gereformeerd Sociaal- en Economisch Verband. 122 pp. Boek
Vrieze, M. 1957 Werker in een nieuwe wereld. Enkele opmerkingen over het sociale probleem voor den immigrant in Canada. Toronto/Amsterdam: 1957, Pro Rege Publishing Co./S.J.P. Bakker. 27 pp. Brochure
Vrieze, M. 1966 The community idea in Canada [Christian Perspectives, 1966]. Hamilton, Ontario: 1966, Guardian [Association for Reformed Scientific Studies]. 80 pp. Boek
Vrieze, M. 1977 Nadenken over de samenleving. Gedachten over de wetenschappelijke bestudering van omgang en samenleving. Amsterdam: 1977, Buijten & Schipperheijn. 214 pp. Boek 9060645170
Vroom, H.M. (red.) 1991 De God van de filosofen en de God van de bijbel. Het christelijk godsbeeld in discussie. Zoetermeer: 1991, Meinema. 174 pp. Boek 9021135639
Vuijst, J. 1964 Beneden de achttien. Een antwoord aan de Gereformeerde Jeugdraad. Blauwdruk, jrg. 5 (1964), nr. 23. 32 pp. Tijdschrift
Vyver, J.D. van der 1968 Die staatstaak ten opsigte van sondagsheiliging. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 9 pp. Brochure
Vyver, J.D. van der 1972 Staat, kerk en godsdiens. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 14 pp. Brochure
Vyver, Johan David van der 1974 Menseregte. Potchefstroom: 1974, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 74 pp. Boek 0869901907
Vyver, Johan David van der 1976 Seven Lectures on Human Rights. Cape Town: 1976, Juta. XXXII + 182 pp. Boek 0702107352
Waal Malefijt, J.J. de 1934 De geestelijke achtergrond van het Duitsche Nationaal-Socialisme. Publicaties Reünisten-organisatie van N.D.D.D., nr. 6 (1934). 12 pp. Brochure
Waal, Gerhard-Mark van der; Hagg, G. 1991 Venster op die stad. A Window on Township Art. Potchefstroom: 1991, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 31 pp. Brochure 1868220826
Waijaki, M.; Turaki, Y.; Walt, B.J. van der; Kasenene, P. 1993 Visions of man and freedom in Africa. Potchefstroom: 1993, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 64 pp. Brochure 1868221342