Reformational Philosophy

Online catalogue 4

Author

Year

Title

Publication

Type

ISBN

Ouwendorp, C. 1996 Bouwstenen voor een integratie van geloof en wetenschap. Capita Selecta uit de Reformatorische Wijsbegeerte. s.l.: s.a., s.n. Syllabus van de Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte (studiekring Barneveld), november 1996. 37 pp. Folio- of A4-document
Ouwendorp, C. 1999 Godsverduistering in de wetenschap. Een historisch en systematische schets van hoofdlijnen in de spanningsvolle verhouding tussen geloof en wetenschap. Stroe: 1999, s.n. 227 pp. Folio- of A4-document
Ouweneel, W.J. 1986 De leer van de mens. Proeve van een christelijk-wijsgerige antropologie. Amsterdam: 1986, Buijten & Schipperheijn. 455 pp. Boek 9060645766
Ouweneel, W.J. 1986 Hart en ziel. Een christelijke kijk op de psychologie. Amsterdam: 1986, Buijten & Schipperheijn. Tweede druk. 152 pp. Boek 9060644727
Ouweneel, W.J. 1986 Het domein van de slang. Christelijk handboek over occultisme en mysticisme. Amsterdam: 1986, Buijten & Schipperheijn [Stichting Bijbelgetrouwe Wetenschap]. Vierde, uitgebreide druk. 428 pp. Boek 906064686X
Ouweneel, W.J. 1987 Woord en Wetenschap. Wetenschapsbeoefening aan de Evangelische Hogeschool. Amsterdam: 1987, Buijten & Schipperheijn. 172 pp. Boek 9060645251
Ouweneel, W.J. 1991 Dooyeweerd en de apologetiek. Bijbel & Wetenschap, jrg. 16 (1991), nr. 150, pp. 307-311. Tijdschriftartikel
Ouweneel, W.J. 1992 Paranormale, okkulte en demoniese verskynsels. Potchefstroom: 1992, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 42 pp. Brochure 1868221091
Ouweneel, W.J. 1994 Godsverlichting. De evocatie van de verduisterende God. Een weg tot spiritualiteit en gemeenteopbouw. Amsterdam: 1994, Buijten & Schipperheijn. 282 pp. Boek 9060648498
Ouweneel, W.J. 1995 Christian Doctrine. Old Truths in New Perspective. Volume 1: The External Prolegomena. Amsterdam: 1995, Buijten & Schipperheijn. 178 pp. Boek 906064679X
Ouweneel, W.J. 1995 Het Koninkrijk Gods en de staat. Nunspeet: 1995, RPF: Marnix van St. Aldegonde Stichting. 93 pp. Boek 9072016211
Ouweneel, W.J. 1996 De ontdekking van de hemel. Amersfoort: 1996, Evangelische Hogeschool. 12 pp. Brochure
Ouweneel, W.J. 1997 De Negende Koning. Het laatste der hemelrijken. De triomf van Christus over de machten. Leiden: 1997, Barnabas. Tweede druk. 360 pp. Boek 9050306586
Ouweneel, W.J. 1997 Wijs met de wetenschap. Inleiding tot een christelijke wetenschapsleer. Heerenveen/Leiden: 1997, Barnabas. 156 pp. Boek 9050307728
Ouweneel, W.J. 1998 De zevende koningin. Het eeuwig vrouwelijke en de raad van God. Heerenveen: 1998, Barnabas. 350 pp. Boek 9050309577
Ouweneel, W.J. 1998 Natuurwetenskap. ‘n Moderne godsdiens? Kan dit Christelik beoefen word? Potchefstroom: 1998, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 17 pp. Brochure 1868223094
Ouweneel, W.J. (e.a.) 1977 De roeping tot bijbelgetrouw wetenschappelijk onderwijs. Amersfoort: 1977, Stichting Evangelische Hogeschool. 21 pp. Brochure 9063270011
Ouweneel, W.J.; Scheven, J. 1990 Evolutieleer in het licht van modern onderzoek. Amersfoort: 1990, Stichting tot Bevordering van Bijbelgetrouwe Wetenschap. 44 pp. Brochure 9070145170
Ouweneel, W.J.; Schuurman, E.; Embregts, J.W. (e.a.) 1999 AD 2000. Op de drempel van een nieuwe eeuw. Haarlem: 1999, Nederlands Bijbelgenootschap. 96 pp. Boek 90612625894
Overdulve, C.M. 1995 Die Rwanda-tragedie. Waarom dit gebeur het en wat ons daaruit kan leer. Potchefstroom: 1995, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 42 pp. Brochure 1868222209
Padilla, C.R. 1984 Higher Education in Kingdom Perspective. s.l.: 1984, s.n. 9 pp. Folio- of A4-document
Paul, Herman J. 2006 Masks of Meaning. Existentialist Humanism in Hayden White’s Philosophy of History. s.l.: 2006, s.n. Academisch proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. 235 pp. Proefschrift
Peperzak, Ad 1987 Gaandeweg. Vught: 1987, Radboudstichting Wetenschappelijk Onderwijsfonds. 24 pp. Brochure 9070515229
Peperzak, Ad 1989 Filosofie en Christendom. Vught: 1989, Radboudstichting Wetenschappelijk Onderwijsfonds. Intreerede Universiteit van Amsterdam (Amsterdam, 3 april 1989). 31 pp. Inaugurele rede 9070515253
Peperzak, Ad; Leenhouwers, Piet; Houtepen, Anton 1987 Het zaad, het zout, de zuurdesem…. De ontmoeting van evangelie en cultuur. Vught: 1987, Radboudstichting Wetenschappelijk Onderwijsfonds. 55 pp. Brochure 9070515237
Peters, J.A.J. (red.) 1949 Hedendaagse visies op den mens. Heerlen: 1949, Winants. Tweede druk. 240 pp. Boek
Petersen, A.M.; Derksen, L.D. (red.) 1976 Bibliografie D.H.Th. Vollenhoven. Amsterdam: 1976, Filosofisch Instituut VU. 29 pp. Folio- of A4-document
Petersen, A.M.; Derksen, L.D. (red.) 1977 Bibliografie J.P.A. Mekkes. Amsterdam: 1977, Filosofisch Instituut VU. 27 pp. Folio- of A4-document
Petersen, A.M.; Derksen, L.D. (red.) 1977 Bibliografie van S.U. Zuidema. Amsterdam: 1977, Filosofisch Instituut VU. 34 pp. Folio- of A4-document
Peursen, C.A. van 1948 Riskante philosofie. Een karakteristiek van het hedendaagse existentiële denken. Amsterdam: 1948, H.J. Paris. Academisch proefschrift Rijksuniversiteit Leiden. VI + 138 pp. Proefschrift
Peursen, C.A. van 1951 Het inleidende karakter der wijsbegeerte. Utrecht: 1951, Oosthoek. 20 pp. Brochure
Peursen, C.A. van 1955 Het contact met het denken van deze tijd. Ad Fontes (Cultureel maandblad voor het Christelijk Onderwijs), jrg. 2 (1954/1955), nr. 6, pp. 129-138. Tijdschriftartikel
Peursen, C.A. van 1956 Wegwijs in de wijsbegeerte. Een aansporing tot zelf filosoferen. Amsterdam: 1956, H.J. Paris. 150 pp. Boek
Peursen, C.A. van 1958 Filosofische oriëntatie. Een inleiding in de wijsgerige problematiek. Kampen: 1958, J.H. Kok. 275 pp. Boek
Peursen, C.A. van 1958 Filosofische oriëntatie. Een inleiding in de wijsgerige problematiek. Kampen: 1977, J.H. Kok. Vijfde, geheel gewijzigde druk. 289 pp. Boek 9024215137
Peursen, C.A. van 1958 Schepping en lichamelijkheid. Kerk en Theologie, jrg. 9 (1958), nr. 2, pp. 96-104. Tijdschriftartikel
Peursen, C.A. van 1958 Schepping en tijd. Kerk en Theologie, jrg. 9 (1958), nr. 3, pp. 137-146. Tijdschriftartikel
Peursen, C.A. van 1961 Lichaam, ziel, geest. Inleiding tot een fenomenologische anthropologie. Utrecht: 1961, Bijleveld. Tweede druk. 166 pp. Boek
Peursen, C.A. van 1963 Waarheid en de taal der wetenschap. Kampen: 1963, J.H. Kok. Intreerede VU (Amsterdam, 18 oktober 1963). 19 pp. Inaugurele rede
Peursen, C.A. van 1965 Denken en geloven ten aanzien van de evolutie van het weten. Geloof en Wetenschap (Orgaan van de Christelijke Vereniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland), jrg. 63 (1965), nr. 6/7, pp. 133-142. Tijdschriftartikel
Peursen, C.A. van 1965 Ludwig Wittgenstein. Baarn: 1965, Het Wereldvenster. 112 pp. Boek
Peursen, C.A. van 1967 Fenomenologie en werkelijkheid. Antwerpen/Utrecht: 1967, Spectrum [Aula]. 254 pp. Boek
Peursen, C.A. van 1973 Het is niet vanzelfsprekend! Beschouwingen over de functie van de kerk. Kampen: s.a., J.H. Kok [NCRV]. 59 pp. Boek 9024235855
Peursen, C.A. van 1977 Wijsgerige achtergronden van het systeem-begrip. Wijsgerig perspectief op maatschappij en wetenschap, jrg. 17 (1976/1977), nr. 6, pp. 372-381. Tijdschriftartikel
Peursen, C.A. van 1980 Wegwijs in de wijsbegeerte. Een aansporing tot zelf filosoferen. Amsterdam/Brussel: 1980, Elsevier. Vijfde druk. 160 pp. Boek 9010030865
Peursen, C.A. van 1985 Kennis en Beleid. Amsterdam: 1985, VU Uitgeverij. Afscheidscollege Vrije Universiteit (Amsterdam, 27 september 1985). 23 pp. Brochure 9062562671
Peursen, C.A. van 1994 Lichaam, ziel, geest. Inleiding tot een wijsgerige antropologie. Utrecht: 1994, Bijleveld. Negende druk. 176 pp. Boek 9061316448
Pienaar, G.J. 1972 Sensuur: histories en juridies besien. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 13 pp. Brochure
Plantinga, Alvin C. 1977 God, Freedom, and Evil. Grand Rapids, Michigan: 1977, Eerdmans. Tweede druk. VIII + 112 pp. Boek 0802817319
Plantinga, Theodore 1991 Christian Philosophy Within Biblical Bounds. Neerlandia, Alberta: 1991, Inheritance Publications. 114 pp. Boek 0921100299
Plessis, H. du; Coetzee, J.H. 1967 Die Christendom in Afrika. Die Calvinisme in Afrika. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 10 pp. Brochure 0869901265
Plessis, J.A. du 1969 Hartoorplanting. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 13 pp. Brochure
Plessis, J.S. du 1968 Die staatspresidentskap in Suid-Afrika. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 18 pp. Brochure
Plessis, Jan A. du 1972 Die filosofie van die grafskrif! ‘n Inleiding tot die verstaan van die Sowjet-Kommunisme. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 12 pp. Brochure 0869900285
Plessis, L.M. du 1976 Vraagstukke rondom die lewe juridies besien. Potchefstroom: 1976, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. I + 39 pp. Brochure 0869902814
Plessis, L.M. du 1977 Calvyn oor die staat en die reg. Potchefstroom: 1977, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. Tweede druk. XIX + 143 pp. Boek 0869901918
Plessis, L.M. du 1980 Die politieke betrokkenheid van die universiteit (vanuit die oogpunt van ‘n universiteitsdosent). Potchefstroom: 1980, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 30 pp. Brochure 0869905651
Plessis, L.M. du 1982 Die Neo-Marxiste – ‘n Heilige familie? Potchefstroom: 1982, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 24 pp. Brochure 0869906631
Plessis, Lourens du 1974 Die reg op privaatheid. Met besondere verwysing na meeluistering. Potchefstroom: 1974, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 17 pp. Brochure 0869901893
Plessis, P.G.W. du 1965 Opskorting van die etiese? Die ontwerp van die etiese behore by M. Heidegger, K. Jaspers, J.-P. Sartre en S. de Beauvoir. Potchefstroom: 1965, Pro Rege [Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap: Nasionale Raad vir Sosiale Navorsing]. Academisch proefschrift Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 240 pp. Proefschrift
Plessis, P.G.W. du 1967 Gevraagde universiteit. Eenheid van die wetenskap in spesialisasie en beroepsvoorbereiding aan die huidige universiteit. Port Elizabeth: 1967, Universiteit van Port Elizabeth. 60 pp. Brochure
Plessis, P.G.W. du 1969 Filosofie binne en buite die universiteit. Johannesburg: 1969, Randse Afrikaanse Universiteit. Intreerede RAU (Johannesburg, 12 februari 1969). 23 pp. Inaugurele rede
Ploeg, T.J. van der 1991 Recht in het maatschappelijk middenveld. Een privaatrechtelijke blik op de verhouding overheid-particuliere organisaties. Zwolle: 1991, Tjeenk Willink [Calvinistische Juristen Vereniging]. VII + 33 pp. Brochure 9027133573
Ploeg, Tymen van der; Helm, Ad van der; Weigand, Hans (red.) 2008 Met beide benen op de grond. Balans van de verhouding Rome – Reformatie. Amsterdam/Utrecht: 2008, Buijten & Schipperheijn [Internationaal Christelijk Studiecentrum]. 107 pp. Boek 9789058813763
Pol, Henk van de; Visser, Cors 2001 Eten en genen, een bredere toetsing. Amersfoort: 2001, Mr. G. Groen van Prinsterer stichting, Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. 36 pp. Brochure
Polak, Leo (red.) 1933 De wijsbegeerte in haar verhouding tot ons Hooger Onderwijs. Haarlem: 1933, Bohn. VIII + 85 pp. Boek
Polder, J.J.; Hoogland, J.; Jochemsen, H. 1996 Professie of profijt? Amsterdam: 1996, Buijten & Schipperheijn [Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut]. 151 pp. Boek 9060649109
Poley, J. Ph. 1963 De verantwoordelijkheid van de wetenschappelijke onderzoeker. Geloof en Wetenschap (Orgaan van de Christelijke Vereniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland), jrg. 61 (1963), nr. 3, pp. 41-53. Overdruk. Tijdschriftartikel
Poll, Evert W. van der; Stapert, Janna 1988 Als het water bitter is. Evangelisch denken en de milieucrisis. Sliedrecht: 1988, Merweboek. 176 pp. Boek 9071864014
Poortman, J.J. 1948 Repertorium der Nederlandse Wijsbegeerte. Amsterdam/Antwerpen: 1948, Wereldbibliotheek. 403 pp. Boek
Popma, K.J. 1931 Luciani De Sacrificiis. Amsterdam: 1931, Becht. Academisch proefschrift Rijksuniversiteit Leiden. XX + 42 pp. Proefschrift
Popma, K.J. 1940 Boekbespreking: Plutarchus’ leven van Pyrrhus. Christelijk Middelbaar Onderwijs (Orgaan der Vereniging van Docenten bij het Christelijk Gymnasiaal Onderwijs), jrg. 21 (1940/1941), pp. 56-60 en pp. 70-73. Tijdschriftartikel
Popma, K.J. 1940 Boekbespreking: Rhythme en Metrum bij de Grieken van Damon tot Aristoxenos. Christelijk Middelbaar Onderwijs (Orgaan der Vereniging van Docenten bij het Christelijk Gymnasiaal Onderwijs), jrg. 21 (1940/1941), pp. 141-144. Tijdschriftartikel
Popma, K.J. 1940 De antithese in Plato’s Apologie. Christelijk Middelbaar Onderwijs (Orgaan der Vereniging van Docenten bij het Christelijk Gymnasiaal Onderwijs), jrg. 21 (1940/1941), pp. 44-47. Tijdschriftartikel
Popma, K.J. 1940 Waardeering en critiek. Christelijk Middelbaar Onderwijs (Orgaan der Vereniging van Docenten bij het Christelijk Gymnasiaal Onderwijs), jrg. 20 (1939/1940), pp. 479-484, pp. 504-507 en pp. 518-522. Tijdschriftartikel
Popma, K.J. 1941 Boekbespreking: Dr. A. Hoekstra, De vertaling van Aeschylus’ Agamemnon door P.C. Boutens. Christelijk Middelbaar Onderwijs (Orgaan der Vereniging van Docenten bij het Christelijk Gymnasiaal Onderwijs), jrg. 21 (1940/1941), pp. 176-180 en pp. 190-193. Tijdschriftartikel
Popma, K.J. 1941 Boekbespreking: Plato-onderwijs. Een principiëele beschouwing, door dr. J.R. Buisman. Christelijk Middelbaar Onderwijs (Orgaan der Vereniging van Docenten bij het Christelijk Gymnasiaal Onderwijs), jrg. 21 (1940/1941), pp. 585-590. Tijdschriftartikel
Popma, K.J. 1941 Dr. Schouten over de C.G.O. Christelijk Middelbaar Onderwijs (Orgaan der Vereniging van Docenten bij het Christelijk Gymnasiaal Onderwijs), jrg. 21 (1940/1941), pp. 266-267. Tijdschriftartikel
Popma, K.J. 1941 Gevaarlijke Leraren? Christelijk Middelbaar Onderwijs (Orgaan der Vereniging van Docenten bij het Christelijk Gymnasiaal Onderwijs), jrg. 21 (1940/1941), pp. 204-208. Tijdschriftartikel
Popma, K.J. 1941 Over gevaarlijk schriftgebruik en den plicht tot neutraliteit. Christelijk Middelbaar Onderwijs (Orgaan der Vereniging van Docenten bij het Christelijk Gymnasiaal Onderwijs), jrg. 21 (1940/1941), pp. 251-255 en pp. 277-281. Tijdschriftartikel
Popma, K.J. 1941 Xanthippe. Christelijk Middelbaar Onderwijs (Orgaan der Vereniging van Docenten bij het Christelijk Gymnasiaal Onderwijs), jrg. 22 (1941/1942), pp. 10-15. Tijdschriftartikel
Popma, K.J. 1942 Evangelie contra Evangelie. Joden en Grieken in het Nieuwe Testament. Franeker: s.a., Wever. 201 pp. Boek
Popma, K.J. 1944 De vrijheid der exegese. Goes: 1944, Oosterbaan & Le Cointre. 259 pp. Boek
Popma, K.J. 1945 Calvinistische Geschiedenis-Beschouwing. Franeker: 1945, Wever. 169 pp. Boek
Popma, K.J. 1946 De plaats der theologie. Franeker: 1946, Wever. 76 pp. Boek
Popma, K.J. 1948 Achtergrond der wijsbegeerte. Kampen: 1948, J.H. Kok. Intreerede Rijksuniversiteit Groningen (Groningen, 16 oktober 1948). 32 pp. Inaugurele rede
Popma, K.J. 1948 De oudheid en wij. Kampen: 1948, J.H. Kok. 113 pp. Boek
Popma, K.J. 1949 Boekbespreking: Dr. R.H. Kotting-Menko, Individu en kosmos. Christelijk Middelbaar Onderwijs (Orgaan der Vereniging van Docenten bij het Christelijk Gymnasiaal Onderwijs), jrg. 26 (1948/1949), pp. 323-324. Tijdschriftartikel
Popma, K.J. 1949 Boekbespreking: Paul van Schilfgaarde, Antieke beschaving. Christelijk Middelbaar Onderwijs (Orgaan der Vereniging van Docenten bij het Christelijk Gymnasiaal Onderwijs), jrg. 26 (1948/1949), pp. 324-325. Tijdschriftartikel
Popma, K.J. 1949 Reformatorische Levensvorm. Groningen: 1949, Jan Haan. 28 pp. Brochure
Popma, K.J. 1950 Eerst de Jood, maar ook de Griek. Franeker: 1950, Wever. 269 pp. Boek
Popma, K.J. 1950 Inleiding in de Wijsbegeerte. Basis van bespreking bij de college’s Inleiding in de wijsbegeerte. s.l.: s.a., s.n. Collegedictaat cursus 1949-1950. 40 pp. Dictaat
Popma, K.J. 1950 Joden in ballingschap. Amsterdam: 1950, H.J. Paris. 138 pp. Boek
Popma, K.J. 1951 Inleiding in de Wijsbegeerte. Basis van bespreking bij de college’s Inleiding in de Wijsbegeerte. Kampen: 1951, H. Snijder. Derde, geheel gewijzigde druk. 144 pp. Boek
Popma, K.J. 1952 De zonde van Jan der Kindere. Wageningen: s.a., Zomer & Keuning. Roman. 208 pp. Boek
Popma, K.J. 1955 De duurzaamheid der wijsbegeerte. Kampen: 1955, J.H. Kok. Intreerede Rijksuniversiteit Utrecht (Utrecht, 7 maart 1955). 30 pp. Inaugurele rede
Popma, K.J. 1956 Filosoferen bij het licht van de Woordopenbaring. Utrecht: 1956, s.n. 7 pp. Folio- of A4-document
Popma, K.J. 1956 Inleiding in de Wijsbegeerte. Kampen: 1956, J.H. Kok. 149 pp. Boek
Popma, K.J. 1957 De boodschap van het boek Job. Goes: 1957, Oosterbaan & Le Cointre. 235 pp. Boek
Popma, K.J. 1957 Kerk en politiek. Gereformeerd mannenblad, jubileumnummer: 1922-1957 (mei 1957), pp. 135-139. Tijdschriftartikel
Popma, K.J. 1957 Religiöse Kritik und Philosophische Anschauung. Archiv für Rechts- und Socialphilosophie, vol. 43 (1957), nr. 1, pp. 97-110. Overdruk. Tijdschriftartikel
Popma, K.J. 1957 Vrijmaking. Een getuigenis. Amsterdam: 1957, Buijten & Schipperheijn. 47 pp. Boek
Popma, K.J. 1958 Cursus ter inleiding in de Wijsbegeerte der Wetsidee. Kampen: s.a., Copiëerinrichting v.d. Berg. 56 pp. Dictaat
Popma, K.J. 1958 Levensbeschouwing. Opmerkingen naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus. Deel I. Amsterdam: 1958, Buijten & Schipperheijn. 338 pp. Boek
Popma, K.J. 1958 Meditatie over een proefschrift. Bezinning, jrg. 13 (1958), nr. 3, pp. 137-151. Tijdschriftartikel
Popma, K.J. 1959 Drinzel zoekt verder. Kampen: s.a., J.H. Kok. Roman. 179 pp. Boek
Popma, K.J. 1959 Levensbeschouwing. Opmerkingen naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus. Deel II. Amsterdam: 1959, Buijten & Schipperheijn. 414 pp. Boek
Popma, K.J. 1960 De kennis omtrent de antieke cultuur. Tijdschrift voor Philosophie, jrg. 22 (1960), nr. 3, pp. 441-476. Overdruk. Tijdschriftartikel
Popma, K.J. 1961 Heersende te Jeruzalem. Goes: 1961, Oosterbaan & Le Cointre. 231 pp. Boek
Popma, K.J. 1961 Levensbeschouwing. Opmerkingen naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus. Deel III. Amsterdam: 1961, Buijten & Schipperheijn. 388 pp. Boek
Popma, K.J. 1961 Plato’s Lysis. Onderzoek naar de plaats van den dialoog in het oeuvre. Lucerna, jrg. 2 (1961), nr. 5/6, pp. 560-567. Tijdschriftartikel
Popma, K.J. 1962 Academica: Transcendental Criticism and Christian Philosophy, door Vincent Brümmer. Lucerna, jrg. 3 (1962), nr. 4, pp. 746-755. Tijdschriftartikel
Popma, K.J. 1962 Humanisme en “antihumanisme”. Enkele peinzingen bij wetsontwerp 5350, “mammoet” genaamd, een vergeten hoofdstuk in de discussie over wetsontwerp 5350. Kampen: s.a., Copiëerinrichting v.d. Berg. 47 pp. Brochure
Popma, K.J. 1962 Levensbeschouwing. Opmerkingen naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus. Deel IV. Amsterdam: 1962, Buijten & Schipperheijn. 421 pp. Boek
Popma, K.J. 1962 Levensbeschouwing. Opmerkingen naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus. Deel V. Amsterdam: 1962, Buijten & Schipperheijn. 320 pp. Boek
Popma, K.J. 1963 Levensbeschouwing. Opmerkingen naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus. Deel VI. Amsterdam: 1963, Buijten & Schipperheijn. 328 pp. Boek
Popma, K.J. 1963 Wijsbegeerte en anthropologie. Amsterdam: 1963, Buijten & Schipperheijn. 315 pp. Boek
Popma, K.J. 1965 Levensbeschouwing. Opmerkingen naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus. Deel VII. Amsterdam: 1965, Buijten & Schipperheijn. 424 pp. Boek
Popma, K.J. 1965 Nadenken over de tijd. Amsterdam: 1965, Buijten & Schipperheijn. 286 pp. Boek
Popma, K.J. 1965 Schisma en oecumene. Amsterdam: 1965, Buijten & Schipperheijn. 58 pp. Boek
Popma, K.J. 1965 Van het gebed. Heidelbergse Catechismus 116-129. Amsterdam: 1965, Buijten & Schipperheijn. 298 pp. Boek
Popma, K.J. 1966 Coll. Oecumene en wijsb. ’65-’66 [Oecumene en wijsbegeerte 1965-1966]. s.l.: s.a., s.n. Collegedictaat 1965-1966. 25 pp. Dictaat
Popma, K.J. 1967 Coll. Dichtersch. en wijsb. ’66-’67 [Dichterschap en wijsbegeerte 1966-1967]. s.l.: s.a., s.n. Collegedictaat 1966-1967. 25 pp. Dictaat
Popma, K.J. 1967 Coll. Inleiding ’66-’67 [Inleiding in de wijsbegeerte 1966-1967]. s.l.: s.a., s.n. Collegedictaat 1966-1967. 25 pp. Dictaat
Popma, K.J. 1968 Beschouwingen over het werk van Louis Couperus (1863-1923). Amsterdam: 1968, Buijten & Schipperheijn. 268 pp. Boek
Popma, K.J. 1968 Venster op de wereld. Kampen: 1968, J.H. Kok. 160 pp. Boek
Popma, K.J. 1969 De universiteit: idee en practijk. Amsterdam: 1969, Buijten & Schipperheijn. 78 pp. Boek
Popma, K.J. 1969 Evolutie. Waar blijven de voorvragen? Amsterdam: 1969, Buijten & Schipperheijn. 74 pp. Boek
Popma, K.J. 1969 Wg anthr als inl wb ’68-’69 [Wijsgerige antropologie als inleiding wijsbegeerte 1968-1969]. s.l.: s.a., s.n. Collegedictaat 1968-1969 inz.: Anthropologie. 50 pp. Dictaat
Popma, K.J. 1970 Praatkring Medische Ethiek, nr. 1-18. s.l.: 1969/1970, s.n. 18 pp. Folio- of A4-document
Popma, K.J. 1972 Evangelie en geschiedenis. Amsterdam: 1972, Buijten & Schipperheijn. 312 pp. Boek 9060643100
Popma, K.J. 1972 Harde Feiten. Kanttekeningen bij het Genesisverhaal. Franeker: 1972, Wever. 222 pp. Boek 9061351936
Popma, K.J. 1972 Het paradijs is dichtbij. s-Gravenhage: 1972, J.N. Voorhoeve. Roman. 157 pp. Boek 902970344X
Popma, K.J. 1976 Erasmus’ pacifisme. RO (Maandblad Reünisten Organisatie Societas Studiosorum Reformatorum), jrg. 5 (1976), nr. 1, pp. 3-13. Tijdschriftartikel
Popma, K.J. 1976 Over de betekenis van de Societas Studiosorum Reformatorum. l’Histoire se répète. S.S.R.-Utrecht 1906-1976, pp. 39-43. Brochure
Popma, K.J. 1977 Gestoorde Wereld. Hilversum: 1977, Wytse Benedictus. 160 pp. Boek 9062400116
Popma, K.J. (e.a.) 1974 Het leven beschouwd. Facetten van het werk van prof. dr. K.J. Popma. Amsterdam/Kampen: 1974, Buijten & Schipperheijn/J.H. Kok. 291 pp. Boek 9060641183
Popma, K.J.; Woldring, H.E.S. 1979 Monniken en moordenaars. Het dubbelganger-motief in het mensbeeld van Dostojewski. Amsterdam: 1979, Buijten & Schipperheijn. 255 pp. Boek 9060645189
Popma, S.J. 1939 Hedendaagsche vragen aangaande de Algemeene Genade. Publicaties Reünisten-organisatie van N.D.D.D., nr. 11 (1939). 23 pp. Brochure
Popma, S.J. 1941 Modern levensgevoel. Aalten: s.a., De Graafschap. 157 pp. Boek
Popma, S.J. 1945 De psychologie van een schisma. Een poging tot begrijpen. Groningen: 1945, Niemeijer. 40 pp. Brochure
Popma, S.J. 1946 Geloof en humor. Kampen: 1946, J.H. Kok. 32 pp. Brochure
Popma, S.J. 1947 Tusschen twee oorlogen. Kampen: 1947, J.H. Kok. 30 pp. Brochure
Popma, S.J. 1950 Modern levensgevoel. Aalten: 1950, De Graafschap. Tweede druk. 232 pp. Boek
Popma, S.J. 1954 Het spel. Utrecht: 1954, Libertas [Bond van Meisjesverenigingen op Gereformeerde Grondslag]. 14 pp. Brochure
Post, D. (e.a.) 1991 De grenzen bereikt? Over ethische vragen bij financiële begrenzing van de gezondheidszorg. Amsterdam: 1991, Buijten & Schipperheijn [Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut]. 105 pp. Boek 9060647440
Postma, S. 1970 Die doodstraf in oenskou. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 15 pp. Brochure
Potgieter, F.J. 1969 Buitelandse hulpverlening aan Afrika. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 8 pp. Brochure
Potgieter, F.J. 1970 Die grensnywerheidskema in Suid-Afrika. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 15 pp. Brochure
Potgieter, F.J. 1977 Die stad van die mens – dienaar of meester? Potchefstroom: 1977, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 13 pp. Brochure 0869904205
Potgieter, J.F.; Munnik, J.P. 1974 Militêre diensplig en diensweiering. Potchefstroom: 1974, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 16 pp. Brochure 0869901605
Potgieter, P.J.J.S. 1976 L.J. du Plessis as denker oor staat en politiek. Potchefstroom: 1976, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. VI + 271 pp. Boek 0869902490
Poythress, Vern S. 1976 Philosophy, science and the sovereignty of God. Nutley, New Jersey: 1976, Presbyterian and Reformed Publishing Co. XVI + 244 pp. Boek
Praag, H. van 1952 Philip Abraham Kohnstamm. Een man Gods. Amsterdam: 1952, Ten Have. 24 pp. Brochure
Pretorius, P.J. 1983 Wysiging van breinfunksie deur middel van psigochirurgie. Is dit Christelik verantwoordbaar? Potchefstroom: 1983, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 33 pp. Brochure 0869907107
Prins, J.H. 1964 Politiek als geloofsbeleving. s-Gravenhage: s.a., Nationale Organisatie van Anti-Revolutionaire Jongeren Studieclubs. 27 pp. Brochure
Probst, A. 1977 Le problème de la philosophie chrétienne. L’idée de loi et le problème du point de départ radical dans la philosophie d’Herman Dooyeweerd. Paris: s.a., Université de Paris. Thèse de doctorat. 732 + XXVIII pp. Proefschrift
Puchinger, G. 1952 Groen van Prinsterer als correspondent (1848-1866), strijder-triomfator. Een studie. Delft: 1952, Stellingwerff. 85 pp. Brochure
Puchinger, G. 1965 Gesprekken over Rome-Reformatie. Delft: 1965, Meinema. 356 pp. Boek
Puchinger, G. 1966 Is de gereformeerde wereld veranderd? Delft: 1966, Meinema. 467 pp. Boek
Puchinger, G. 1973 Theologische persoonlijkheden. Kampen: 1973, J.H. Kok. 226 pp. Boek 9024206847
Puchinger, G. 1977 In memorian prof. dr. Herman Dooyeweerd (7 oktober 1894 – 12 februari 1977). RO (Maandblad Reünisten Organisatie Societas Studiosorum Reformatorum), jrg. 6 (1977), nr. 1, pp. 2-9. Tijdschriftartikel
Puchinger, G. 1980 Honderd jaar Vrije Universiteit. Delft: 1980, Meinema. 324 pp. Boek 9021130661
Puchinger, G. (e.a.) 1980 Doctor Algra. De Friese senator. Franeker/Leeuwarden: 1980, Wever/Friesch Dagblad. 192 pp. Boek 9061353092
Pul-van Veen, T. 1988 Een Reformatorisch Wijsgerige analyse van een monistische visie op “Brain”, “Mind” en “Behaviour”. Groningen: 1988, s.n. Scriptie n.a.v. het boek Brain, Mind and Behaviour (New York: 1985, Freeman) van F.E. Bloom, A. Lazerson en L. Hofstadter. 25 pp. Scriptie
Putter, W.J. 1968 Fisiese weerbaarheid. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 8 pp. Brochure
Putter, W.J. 1975 Boks – ja of nee? Potchefstroom: 1975, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 12 pp. Brochure 0869902091
Raadt, J.D.R. de 1991 Information and managerial wisdom. Idaho: 1991, Paradigm Publications. XII + 139 pp. Boek 0962838608
Radder, J.A. 1984 De materiële realisering van wetenschap. Een filosofiese visie op de experimentele natuurwetenschappen ontwikkeld in diskussie met Habermas. Amsterdam: 1984, VU Uitgeverij. Academisch proefschrift Vrije Universiteit. 213 pp. Boek 9062564348
Ratzsch, Delvin Lee 1986 Philosophy of Science. The Natural Sciences in Christian Perspective. Downers Grove/Leicester: 1986, InterVarsity Press. 165 pp. Boek 085110763X
Raubenheimer, J. 1968 Suid-Afrika se lidmaatskap van die V.V.O. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 6 pp. Brochure
Reid, W. Stanford 1976 Covenant and Kingdom: A Christian View of History. Potchefstroom: 1976, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 10 pp. Brochure 0869902539
Reinecke, C.J. 1972 Skepping en evolusie. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 20 pp. Brochure 0869900544
Reinecke, C.J.; Wessels, L; Mabizela, S.; Swing, W.L. 1992 A future South Africa in the African context. A South African perspective. Potchefstroom: 1992, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 30 pp. Brochure 1868220885
Remmelink, J. 1989 Luther en het strafrecht. Een kritische bespreking van uitspraken van Maarten Luther over het strafrecht. Zwolle: 1989, Tjeenk Willink [Calvinistische Juristen Vereniging]. VIII + 42 pp. Brochure 9027130353
Ridder, J. 1932 Crisis en handelspolitiek. AR-Staatkunde, jrg. 8 (1932), nr. 6, pp. 249-255. Tijdschriftartikel
Ridder, Jeroen de 2007 Reconstructing Design, Explaining Artifacts. Philosophical Reflections on the Design and Explanation of Technical Artifacts. Delft: 2007, TU Delft. Academisch proefschrift Technische Universiteit Delft. 265 pp. Proefschrift 9789090219035
Ridderbos, Herman 1958 De canon van het Nieuwe Testament. Kerk en Theologie, jrg. 9 (1958), nr. 2, pp. 81-95. Tijdschriftartikel
Ridderbos, Herman 1979 Church, World, Kingdom. Potchefstroom: 1979, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 16 pp. Brochure 0869905112
Ridderbos, Nicolaas Herman 1963 Beschouwingen over Genesis I. Kampen: 1963, J.H. Kok. Tweede, herziene druk. 130 pp. Boek
Ridderbos, Nicolaas Herman (red.) 1963 Vijf artikelen over de Vrije Universiteit. s.l.: 1963, Kampert en Helm. 65 pp. Brochure
Ridderbos, S.J. 1947 De theologische cultuurbeschouwing van Abraham Kuyper. Kampen: 1947, J.H. Kok. Academisch proefschrift VU. 338 pp. Proefschrift
Ridderbos, S.J. 1949 Rondom het gemene-gratie-probleem. Kampen: 1949, J.H. Kok. 71 pp. Boek
Ridderbos, S.J. 1973 Geluk door techniek. Naar aanleiding van Rietdijk’s stellingen. Kampen: 1973, J.H. Kok. 45 pp. Boek 9024226651
Riessen, H. van 1948 Cultuur en techniek. Geloof en Wetenschap (Orgaan van de Christelijke Vereniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland), jrg. 46 (1948), nr. 5, pp. 1-22. Overdruk. Tijdschriftartikel
Riessen, H. van 1948 De christenstudent: zijn wetenschap, zijn gesprek. Delft: s.a., Meinema. 30 pp. Brochure
Riessen, H. van 1949 Filosofie en Techniek. Kampen: 1949, J.H. Kok. 15 pp. Brochure
Riessen, H. van 1949 Filosofie en Techniek. Kampen: 1949, J.H. Kok. Academisch proefschrift VU. 715 pp. Proefschrift
Riessen, H. van 1949 Ontijdig afgebroken. s-Gravenhage: s.a., Anti-Revolutionaire Partijstichting. 14 pp. Brochure
Riessen, H. van 1951 De dienst der philosophie aan de techniek. Delft: 1951, Stichting Studium Generale Technische Hogeschool Delft. Programma cursus 1951-1952 + Syllabus, jrg. 7 (1951/1952), nr. 13, pp. 152-154 en nr. 14, pp. 163-165. Brochure
Riessen, H. van 1951 De verantwoordelijkheid van de ingenieur als wijsgerig probleem. Delft: 1951, Waltman. Intreerede Technische Hogeschool Delft (Delft, 24 oktober 1951). 30 pp. Inaugurele rede
Riessen, H. van 1952 De maatschappij der toekomst. Franeker: s.a., Wever [Christelijk-Nationale Bibliotheek]. 346 pp. Boek
Riessen, H. van 1952 Roeping en probleem der techniek. Kampen: 1952, J.H. Kok. 56 pp. Boek
Riessen, H. van 1953 Burgers of massa. Patrimonium (Christelijk Sociaal Orgaan), jrg. 63 (1952/1953), nr. 10, p. 3. Tijdschriftartikel
Riessen, H. van 1953 De verantwoordelijkheid in verval. Amsterdam: 1953, Buijten & Schipperheijn [Patrimonium]. 45 pp. Brochure
Riessen, H. van 1953 Enkele problemen van de Christelijke vakorganisaties II. Patrimonium (Christelijk Sociaal Orgaan), jrg. 64 (1953/1954), nr. 5, p. 3-5. Tijdschriftartikel
Riessen, H. van 1953 Het zal wel weer conservatief zijn. Patrimonium (Christelijk Sociaal Orgaan), jrg. 63 (1952/1953), nr. 14, p. 3. Tijdschriftartikel
Riessen, H. van 1953 Maatschappij, Techniek en Vakbeweging. Hoorn: 1953, Edecea [Nederlandse Christelijke Beambtenbond]. Referaat, pp. 13-30. Brochure
Riessen, H. van 1954 Maatschappij, Techniek en Vakbeweging. Hoorn: 1954, Edecea [Nederlandse Christelijke Beambtenbond]. Bespreking van de vragen, pp. 60-85. Brochure
Riessen, H. van 1956 Buurtwerk, dorps- en wijkcentra. Baarn: s.a., Nederlandse Gereformeerde Jeugdraad. 174 pp. Boek
Riessen, H. van 1956 De huidige studentenproblematiek. s.l.: s.a., Reünistenorganisatie der Societas Studiosorum Reformatorum. 30 pp. Brochure
Riessen, H. van 1956 Kerstfeest 1955 in een wereld van techniek. Patrimonium (Christelijk Sociaal Orgaan), jrg. 67 (1956), nr. 5, pp. 35-37. Tijdschriftartikel
Riessen, H. van 1957 Gereformeerde en geseculariseerde beginselen in de huidige maatschappij. Gereformeerd mannenblad, jubileumnummer: 1922-1957 (mei 1957), pp. 126-131. Tijdschriftartikel
Riessen, H. van 1958 De Christenacademicus en de wetenschap. Libertas ex Veritate, jrg. 25 (1957/1958), nr. 4, pp. 102-112. Tijdschriftartikel
Riessen, H. van 1958 De moderne productiewijze. Franeker: 1958, Wever [Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in Nederland/Christelijke Nationale Bibliotheek]. De verantwoordelijke maatschappij. Veertig jaren christelijk-sociale ondernemersarbeid: 1918-1958, pp. 73-88. Overdruk. Brochure
Riessen, H. van 1958 Evenwicht. Libertas ex Veritate, jrg. 25 (1957/1958), nr. 4, pp. 100-102. Tijdschriftartikel
Riessen, H. van 1958 Materialisme. De Christenvrouw (Maandblad van de Nederlandse Christen Vrouwenbond), jrg. 34 (1958), nr. 11, pp. 5-9 en nr. 12, pp. 19-23. Tijdschriftartikel
Riessen, H. van 1958 Op wijsgerige wegen. Wageningen: s.a., Zomer & Keuning [Stichting Bijzondere Leerstoelen voor Calvinistische Wijsbegeerte]. 100 pp. Boek
Riessen, H. van 1960 Kerk en jeugdwerk. Kampen: 1960, J.H. Kok [Nederlandse Gereformeerde Jeugdraad]. 40 pp. Brochure
Riessen, H. van 1960 SSR en de Tijd. Libertas ex Veritate, jrg. 27 (1959/1960), nr. 10, pp. 213-215 en nr. 11, pp. 242-244. Tijdschriftartikel
Riessen, H. van 1961 De moderne cultuur. Gids 10e nationaal christelijk schoolcongres (1961), pp. 13-14. Tijdschriftartikel
Riessen, H. van 1961 Kracht en zwakheid van het Europese denken. Libertas ex Veritate, jrg. 28 (1960/1961), nr. 11, pp. 269-281. Overdruk. Tijdschriftartikel
Riessen, H. van 1962 Filosofie en wijsheid. Delft: 1962, Waltman. Intreerede Technische Hogeschool Eindhoven (Eindhoven, 9 maart 1962). 28 pp. Inaugurele rede
Riessen, H. van 1962 Mens en werk. Amsterdam: 1962, Buijten & Schipperheijn. 160 pp. Boek
Riessen, H. van 1963 Geestelijke verkenning. Schering en Inslag (instructieblad voor het gereformeerde jeugdwerk), jrg. 12 (1963), nr. 8/9, pp. 232-248. Tijdschriftartikel
Riessen, H. van 1963 The University and its Basis [Christian Perspectives, 1963]. Hamilton, Ontario: 1963, Guardian [Association for Reformed Scientific Studies]. 70 pp. Ook aanwezig als syllabus. 45 pp. Folio- of A4-document
Riessen, H. van 1963 Wetenschap en krijgsmacht. Delft: 1963, Waltman. 22 pp. Brochure
Riessen, H. van 1964 Knooppunten der moderne cultuur. Delft: 1964, Waltman. Intreerede VU (Amsterdam, 17 april 1964). 36 pp. Inaugurele rede
Riessen, H. van 1965 Colleges in wijsbegeerte. Wat, waar, waarom, wie, hoe, wanneer. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie, jrg. 57 (1964/1965), nr. 2, pp. 105-119. Tijdschriftartikel
Riessen, H. van 1966 Academische vrijheid en ordening. Universiteit en Hogeschool, jrg. 13 (1966/1967), nr. 1, pp. 24-33. Overdruk. Tijdschriftartikel
Riessen, H. van 1967 Mondigheid en de machten. Amsterdam: 1967, Buijten & Schipperheijn. 236 pp. Boek
Riessen, H. van 1969 Systematische Wijsbegeerte. Een bundel wijsgerige verhandelingen besproken op de werkcolleges Systematische Wijsbegeert o.l.v. Prof. Dr. Ir. H. van Riessen, 1965-1969. Amsterdam: s.a., Filosofisch Instituut VU. 228 pp. Folio- of A4-document
Riessen, H. van 1969 Verschuivingen in het gereformeerde leven. Amsterdam: 1969, Buijten & Schipperheijn [Persvereniging “Waarheid en Eenheid”]. 43 pp. Brochure
Riessen, H. van 1970 De wetenschap en de toekomst. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, jrg. 62 (1970), nr. 2, pp. 73-87. Tijdschriftartikel
Riessen, H. van 1970 Filosofie der techniek. Amsterdam: 1970, Filosofisch Instituut VU. Syllabus I-VI cursus 1970-1971. Derde, ongewijzigde druk. 37 pp. Dictaat
Riessen, H. van 1970 Wijsbegeerte. Kampen: 1970, J.H. Kok. 224 pp. Boek 9024215560
Riessen, H. van 1971 Christen, Overheid, Krijgsmacht, Moderne Bewapening. Bulletin van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir die bevordering van Christelike Wetenskap, vol. 28 (1971), pp. 35-45. Tijdschriftartikel
Riessen, H. van 1971 Enige opmerkingen over entiteiten. Truth and Reality: Philosophical Perspectives on Reality. Dedicated to Professor Dr. H.G. Stoker. = Waarheid en werklikheid: wysgerige perspektiewe op die werklikheid. Opgedra aan Professor Dr. H.G. Stoker (Braamfontein: 1971, De Jong), pp. 241-250. Overdruk. Brochure
Riessen, H. van 1971 Vrijheid en macht (Cultuurfilosofie). Amsterdam: 1971-1973, Centrale Interfaculteit VU. 29 + 23 pp. Dictaat
Riessen, H. van 1971 Vrijheid en macht. Deel 2. Amsterdam: 1972, Centrale Interfaculteit (VU). 24 pp. Dictaat
Riessen, H. van 1972 De wereld en het Koninkrijk Gods. Onderweg in de crisis. s-Gravenhage: 1972, Willem de Zwijgerstichting. 32 pp. Brochure 9060646096
Riessen, H. van 1972 Seminarie Systematische Wijsbegeerte. Deel II: Cursus 1969-1972 (Indentiteitsstructuren). Amsterdam: 1972, Filosofisch Instituut VU. 196 pp. Folio- of A4-document
Riessen, H. van 1973 De maatschappij der toekomst. Franeker: 1973, Wever. Vijfde, herziene en vermeerderde druk. 374 pp. Boek 906135207X
Riessen, H. van 1973 Macht en onmacht in de 20e eeuw. s.l.: s.a. [1973/1974], s.n. 21 pp. Folio- of A4-document
Riessen, H. van 1973 Man, moulder of society. International Reformed Bulletin, vol. 16 (1973), nr. 52/53, pp. 52-65. Tijdschriftartikel
Riessen, H. van 1973 Science between presuppositions and decisions. Philosophia Reformata, jrg. 38 (1973), nr. 1 [The Idea of Christian Philosophy. Essays in Honour of D.H.Th. Vollenhoven], pp. 114-127. Tijdschriftartikel
Riessen, H. van 1973 Seminarie Systematische Wijsbegeerte. Cursus 1973-1974 (Wijsbegeerte). Amsterdam: 1973, Filosofisch Instituut VU. 32 pp. Folio- of A4-document
Riessen, H. van 1974 Overheid, samenleving, mens. AR-Staatkunde, jrg. 44 (1974), nr. 11, pp. 331-340. Tijdschriftartikel
Riessen, H. van 1974 Wat is filosoferen? Rotterdam: 1974, Nijgh-Wolters-Noordhoff Universitaire Uitgevers/Delftse Universitaire Pers. Afscheidscollege Technische Hogeschool (Delft, 25 september 1974). 25 pp. Brochure 9029845007
Riessen, H. van 1976 Création et Science. La revue réformée, vol. 27 (1976), nr. 107, pp. 117-127. Tijdschriftartikel
Riessen, H. van 1978 Het eigene van christelijke organisaties. Maarssen: 1978, Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte. Paper. 13 pp. Folio- of A4-document
Riessen, H. van 1978 Nietzsche. Phillipsburg, New Jersey: 1978, Presbyterian and Reformed Publishing Co. 51 pp. Boek 0875525873
Riessen, H. van 1981 Bedankbrief aan de redactie van “Beweging”. Betreft: Beweging, jrg. 45 (1981), nr. 5 (afscheidsnummer Van Riessen). Folio- of A4-document
Riessen, H. van 1981 Hoe is wetenschap mogelijk? Amsterdam: 1981, VU. Afscheidsrede Vrije Universiteit (Amsterdam, 6 november 1981). 28 pp. Brochure
Riessen, H. van 1981 Seminarie Systematische Wijsbegeerte. Deel III-A: 1972-1978 (Wetenschap). Amsterdam: 1981, Filosofisch Instituut VU. 113 pp. Folio- of A4-document
Riessen, H. van 1981 Seminarie Systematische Wijsbegeerte. Deel III-B: 1972-1978 (Wetenschap). Amsterdam: 1981, Filosofisch Instituut VU. 173 pp. Folio- of A4-document
Riessen, H. van 1990 Christelijke politiek in een wereld zonder God. Nunspeet: 1990, RPF: Marnix van St. Aldegonde Stichting. 98 pp. Boek 9072016084
Riessen, H. van 19?? Respect voor de mens in de samenwerking. s.l.: s.a., s.n. 20 pp. Folio- of A4-document
Riessen, H. van (e.a.) 1962 Kunnen de Gereformeerde Kerken zich aansluiten bij de Wereldraad? Jong gereformeerd, jrg. 5 (1962), nr. 215, pp. 770-784. Tijdschriftartikel
Riessen, H. van (e.a.) 1962 Research en ethiek. Een reeks voordrachten en vraagstellingen rond het probleem der verantwoordelijkheid van de wetenschappelijke onderzoeker. Haarlem: 1962, Bohn [Natuurkundig Laboratorium van de N.V. Philips Gloeilampenfabrieken]. 199 pp. Boek
Riessen, H. van (e.a.) 1964 A.R.-beraad. Sola Fide, jrg. 18 (1964), nr. 1, pp. 3-11/14-21. Tijdschriftartikel
Riessen, H. van (e.a.) 1994 Nooit te oud… Ouderen naast jongeren in kerk en maatschappij. Barneveld: 1994, De Vuurbaak [Gereformeerd Sociaal en Economisch verband]. 128 pp. Boek 9055600113
Riessen, H. van; Farris, A.L.; Runner, H. Evan 1960 Christian Perspectives, 1960. Torronto, Ontario: Association for Reformed Scientific Studies. VIII + 159 pp. Boek
Riessen, H. van; Firet, J. 1963 Moderne algemeenheid. Kampen: 1963, J.H. Kok [Nederlandse Gereformeerde Jeugdraad]. 175 pp. Boek
Riessen, H. van; G.N. Lammens; Omvlee, Jenny 1961 Veranderingen bij de Nederlandse Gereformeerde Jeugdraad. Jong Gereformeerd, jrg. 5 (1961), nr. 189, pp. 31-32 en nr. 199, p. 326. Tijdschriftartikel
Riessen, H. van; Goudzwaard, B. 1982 Briefwisseling Goudzwaard-Van Riessen over Goudzwaards “Genoodzaakt goed te wezen” (Kampen: 1981, J.H. Kok). Aerdenhout/Oegstgeest: 1982 [2 brieven]. Folio- of A4-document
Riessen, H. van; Morton, Donald 1979 Symposium: Hendrik van Riessen and Dutch Neo-Calvinist Philosophy of Technology. Research in Philosophy & Technology, vol. 2 (1979), pp. 293-328. Overdruk. Tijdschriftartikel
Riessen, H. van; Pagée, R.J. van 1963 Officieren nieuwe stijl. Gesprek met Prof. Dr. Ir. H. van Riessen. Aksent, jrg. 0 (1963), nr. 3, pp. 5-8 en jrg. 1 (1964), nr.1, pp. 6-9. Tijdschriftartikel
Riessen, J.P. van 1991 Nihilisme op de grens van filosofie en theologie. Een onderzoek naar de reflektie op het praktisch nihilisme bij Weischedel, Tillich en Barth. Kampen: 1991, J.H. Kok. Academisch proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. XI + 223 pp. Proefschrift 9024261333
Riessen, Renée van 1991 Erotiek en dood. Met het oog op transcendentie in de filosofie van Levinas. Kampen: 1991, Kok Agora. Academisch proefschrift VU. 262 pp. Proefschrift 9039100136
Riessen, Renée van 2008 Krekels in de keuken. Gedichten. Amsterdam: 2008, Prometheus. 70 pp. Boek 9789044610826
Riessen, Renée van 2012 Verder gaan dan Socrates? Over onderwijs, bezieling en innerlijkheid bij Kierkegaard en Levinas. Leiden: 2012, Universiteit Leiden. Intreerede Universiteit Leiden (Leiden, 27 januari 2012). 20 pp. Inaugurele rede
Riessen, Renée van 2013 De ziel opnieuw. Over innerlijkheid, inspiratie & onderwijs. Amsterdam: 2013, Uitgeverij Sjibbolet. Essay. 88 pp. Boek 9789491110139
Riessen, Renée van (e.a.) 1979 Systeemdenken en samenlevingsproblematiek. Amsterdam: 1979, VU Boekhandel/Uitgeverij. 78 pp. Folio- of A4-document
Rijnsdorp, C. 1973 Balkon op de wereld. Amsterdam: 1973, Buijten & Schipperheijn. 293 pp. Boek 9060645138
Rijst, A. van der 1996 Geloof en economisch handelen. Kampen: 1996, Kok Voorhoeve. 154 pp. Boek 9029713526
Ritter, Joachim; Gründer, Karlfried; Gabriel, Gottfried (e.a.) 1971 Historisches Wörterbuch der Philosophie. Band 1-13. Darmstadt/Basel: 1971-2007, Wissenschaftliche Buchgesellschaft/Schwabe. Boek
Rivière, Leen la 2005 Lofprijzing en Aanbidders. Apeldoorn: 2005, Novapres [Continental Sound/CNV-Kunstenbond]. 214 pp. Boek 9076959234
Robbers, H. 1943 Menschelijk weten over God en schepping. Hoofdstukken uit een wijsgeerige theologie in den geest van S. Thomas. Utrecht: 1943, Spectrum. 164 pp. Boek
Robbers, H. 1948 Wijsbegeerte en openbaring. Utrecht: 1948, Spectrum. 192 pp. Boek
Robbers, H. 1959 Antieke wijsgerige opvattingen in het christelijk denkleven. Roermond/Maaseik: 1959, J.J. Romen. 163 pp. Boek
Robots (titel) 1984 De robots komen, de mensen blijven. Delft: 1984, Civitas Studiosorum Reformatorum. 27 pp. Brochure
Roelink, J. 1955 Vijfenzeventig jaar Vrije Universiteit: 1880/1955. Kampen: 1955, J.H. Kok. Gedenkboek VU. 228 pp. Boek
Roelink, J. 1979 Een blinkend spoor. Beeld van een eeuw geschiedenis der Vereniging voor wetenschappelijk onderwijs op gereformeerde grondslag: 1879-1979. Kampen: 1979, J.H. Kok. 192 pp. Boek 902426586X
Rogier, L.J. (red.) 1950 De Zin der Geschiedenis voor Geloof en Rede. Heerlen: s.a., Winants. 287 pp. Boek
Roo, E.J. de 1980 Gerard Heymans en Leo Polak, een proeve van kritische vergelijking. Groningen: 1980, Rijksuniversiteit Groningen. Skriptie voor het doktoraalexamen Godgeleerdheid o.l.v. prof. H.G. Hubbeling. 156 pp. Scriptie
Rookmaaker, H. 1966 Kunst en vrijheid. Opbouw (Weekblad tot opbouw van het gereformeerde leven), jrg. 10 (1966), nr. 33-37. Overdruk. 10 pp. Folio- of A4-document
Rookmaaker, H. 1968 Cultuur en Revolutie. Over kunst, hippies, verdovende middelen, sex en anarchisme. Opbouw (Weekblad tot opbouw van het gereformeerde leven), jrg. 12 (1968), nr. 16. Overdruk. 8 pp. Folio- of A4-document
Rookmaaker, H. 1972 Is moderne kunst waar? Opbouw (Weekblad tot opbouw van het gereformeerde leven), jrg. 16 (1972), nr. 36. Overdruk. 4 pp. Folio- of A4-document
Rookmaaker, H.R. 1949 Wetenschap, aesthetica, kunst. Tydskrif vir Wetenskap en Kuns, vol. 9 (1949), nr. 2, pp. 78-100. Overdruk. Tijdschriftartikel
Rookmaaker, H.R. 1959 Synthetist Art Theories. Genesis and nature of the ideas on art of Gauguin and his circle. Amsterdam: 1959, Swets & Zeitlinger. Academisch proefschrift Universiteit van Amsterdam. XI + 284 + 78 pp. Proefschrift
Rookmaaker, H.R. 1962 Kunst en amusement. Kampen: 1962, J.H. Kok. 177 pp. Boek
Rookmaaker, H.R. 1964 Kunst en ontspanning op radio en televisie. s.l.: 1964, Nederlandse Christelijke Radio-Vereniging. Jaarverslag NCRV (1964), pp. 59-83. Overdruk. Brochure
Rookmaaker, H.R. 1965 De kunstenaar een profeet? Kampen: 1965, J.H. Kok. Intreerede VU (Amsterdam, 28 mei 1965). 31 pp. Inaugurele rede
Rookmaaker, H.R. 1968 Art and the public today. s-Gravenhage: 1968, J.H. Pasmans [L’Abri Fellowship Foundation]. 58 pp. Brochure
Rookmaaker, H.R. 1978 Kunst… spreekt vanzelf. Goes: 1978, Oosterbaan & Le Cointre. 59 pp. Boek 9060477979
Rookmaaker, H.R. 1982 The creative gift. The arts and the Christian life. Leicester: 1982, InterVarsity Press. 158 pp. Boek 0851107060
Roose, John W.; Weidenaar, Harry 1971 The Family as Individuality Structure. A Critical Examination. Amsterdam: 1971, Centrale Interfaculteit VU. Werkcollege Systematische Wijsbegeerte o.l.v. prof. dr. ir. H. van Riessen. 20 pp. Folio- of A4-document
Rooy, A.J. van 1977 Televisie as opvoedingsmiddel. Potchefstroom: 1977, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 14 pp. Brochure 086990423X
Rooy, H.F. van; Bruwer, E.; Vorster, W.S.; Pieterse, A.J.H. 1997 Ontwikkeling. Armoede, tegnologie en die omgewing. Potchefstroom: 1997, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. II + 87 pp. Brochure 1868222624
Rooy, J.A. van 1978 The traditional world view of black people in Southern Africa. Potchefstroom: 1978, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 34 pp. Brochure 0869904612
Rooy, J.A. van 1979 Sendingwerk: wat, waarom, wie, hoe? Potchefstroom: 1979, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 21 pp. Brochure 0869905031
Rooyen, Jules van (red.) 2002 De mond voorbij gepraat. Godsdienst, samenleving en cultuur, ethiek en politiek. Christen-Democraten spreken zich uit. Soesterberg: 2002, Aspekt. 256 pp. Boek 9059110390
Roper, D.L. 1977 A Christian look at educating aesthetics and art. s.l.: 1977, s.n. 23 pp. Folio- of A4-document
Roper, D.L. 1979 A Christian Philosophy of Culture. Potchefstroom: 1979, Potchefstroom University for CHE. 73 pp. Brochure 0869905406
Roper, D.L. 1979 Our Christian task in the arts: Some preliminary considerations. Potchefstroom: 1979, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 22 pp. Brochure 086990521X
Roques, Mark; Tickner, Jim 1994 The good, the bad and the misled. True stories reflecting different world views for use in secondary religious education. Crowborough: 1994, Monarch. 247 pp. Boek 185424258X
Roscam Abbing, P.J.; Woude, A.S. van der (red.) 1969 Grensgesprekken. Evangelie en wetenschappen. Kampen: 1969, J.H. Kok. 181 pp. Boek 9024213282
Rosenstock-Huessy, Eugen 1950 Das Geheimnis der Universität. Göttingen: 1950, Vandenhoeck & Ruprecht. Die Sammlung, jrg. 5 (1950), nr. 9, pp. 523-539. Overdruk. Brochure
Rouvoet, A. 1986 Gemotiveerde wetenschap. Om het reformatorisch grondmotief in de beoefening van de wetenschap. Amsterdam: 1986, VU. Scriptie Rechtsfilosofie o.l.v. prof. mr. H.J. van Eikema Hommes en prof. mr. A. Soeteman. 58 pp. Scriptie
Rouvoet, A. 1992 Reformatorische staatsvisie. De RPF en het ambt van de overheid. Nunspeet: 1992, RPF: Marnix van St. Aldegonde Stichting. 216 pp. Boek 9072016122
Roy, J. la 1955 De wijsbegeerte der wetsidee. Rotterdam: 1955, Labore et Constantia. 15 pp. Brochure
Roy, J. la 1957 Veertig jaar literatuur geschiedenis. Rotterdam: 1957, Labore et Constantia. 63 pp. Brochure
Rozemond, J. (red.) 1965 Verslag van de Algemene Vergadering der Calvinistische Juristen Vereniging gehouden op woensdag 26 mei 1965 in het Berghotel te Amersfoort. s.l.: 1965, Calvinistische Juristen Vereniging. 24 pp. Brochure
Rozemond, J. (red.) 1966 Verslag van de Algemene Vergadering der Calvinistische Juristen Vereniging gehouden op woensdag 18 mei 1966 in het Berghotel te Amersfoort. s.l.: 1966, Calvinistische Juristen Vereniging. 24 pp. Brochure
Rozemond, J. (red.) 1967 Verslag van de Algemene Vergadering der Calvinistische Juristen Vereniging gehouden op woensdag 3 mei 1967 in het Berghotel te Amersfoort. s.l.: 1967, Calvinistische Juristen Vereniging. 27 pp. Brochure
Ru, C. de 1953 De strijd over het hoger onderwijs tijdens het ministerie-Kuyper. Kampen: 1953, J.H. Kok. Academisch proefschrift VU. 186 pp. Proefschrift
Ru, G. de 1973 De verleiding der revolutie. Kampen: s.a., J.H. Kok. Tweede druk. 147 pp. Boek 902427611X
Ru, H.J. de 1987 Staat, markt en recht. De gevolgen van privatisering voor het publiekrecht. Zwolle: 1987, Tjeenk Willink [Calvinistische Juristen Vereniging]. 93 pp. Brochure 9027127069
Ruiter, J. de 1970 Oude en nieuwe taken van de burgerlijke rechter. s.l.: 1970, Calvinistische Juristen Vereniging. 53 pp. Brochure
Ruiter, Job de 2003 Jan Donner. Jurist. Een biografie. Amsterdam: 2003, Boom. 344 pp. Boek 9053528881
Ruler, A.A. van 1947 Het Koninkrijk Gods en de geschiedenis. Nijkerk: 1947, Callenbach. Intreerede Rijksuniversiteit Utrecht (Utrecht, 3 november 1947). 22 pp. Inaugurele rede
Ruler, Han van; Descartes, René 1999 De uitgelezen Descartes. Tielt/Amsterdam: s.a., Lannoo/Boom. 368 pp. Boek 9053524649
Rullmann, J.C. 1926 Da Costa in zijn beteekenis voor de anti-revolutionaire partij. AR-Staatkunde, jrg. 2 (1926), pp. 165-188/225-244. Tijdschriftartikel
Rullmann, J.C. 1930 De Vrije Universiteit, haar ontstaan en haar bestaan: 1880 – 20 october – 1930. Amsterdam: 1930, De Standaard. 225 pp. Boek
Runia, K. 1964 Religie zonder God? Confrontatie van nieuw modernisme en oecumenisch geloof. Kampen: s.a., J.H. Kok. 135 pp. Boek
Runia, K. 1970 Calvijns betekenis in onze tijd. Potchefstroom: 1970, Instituut vir bevordering van Calvinisme. 52 pp. Boek
Runia, K. 1984 Evangelisch, reformatorisch, gereformeerd. Apeldoorn: 1984, Willem de Zwijgerstichting. 56 pp. Brochure 9060646371
Runner, H. Evan 1963 A Christian’s Answers [to: Questions on Religion and Science – A student’s problems]. Focus, vol. 3 (1963/1964), nr. 2, pp. 10-25. Tijdschriftartikel
Runner, H. Evan 1967 Can Canada tolerate the C.L.A.C.? The Achilles’ Heel of a Humanistic Society. Rexdale: s.a., Christian Labour Association of Canada. 31 pp. Brochure
Runner, H. Evan 1982 The Christian Philosophical Enterprise in the Light of Biblical Prophecy. s.l.: 1982, s.n. 60 pp. Folio- of A4-document
Runner, H. Evan 1982 The Relation of the Bible to Learning. Jordan Station, Ontario: 1982, Paideia Press. Vijfde, herziene druk. 195 pp. Boek 088815075X
Runner, H. Evan; Reid, W. Stanford; Zuidema, S.U. 1961 Christian Perspectives, 1961. Hamilton, Ontario: 1961, Guardian [Association for Reformed Scientific Studies]. 221 pp. Boek
Ruppert, M. 1944 Antwoord op de opmerkingen inzake de “Richtlijnen”. s.l.: s.a., s.n. 17 pp. Folio- of A4-document
Ruppert, M.; Dooyeweerd, H. 1943 Richtlijnen. Enkele opmerkingen i.z. de “Richtlijnen” betr. een toekomstige bedrijfsorganisatie. s.l.: s.a., s.n. 13 + 13 pp. Folio- of A4-document
Rushdoony, R.J. 1960 Van Til. Philadelphia: 1960, Presbyterian and Reformed Publishing Co. 51 pp. Boek
Rushdoony, R.J. 1965 By what Standard? An Analysis of the Philosophy of Cornelius Van Til. Philadelphia: 1965, Presbyterian and Reformed Publishing Co. 209 pp. Boek
Rushdoony, R.J. 1967 The Mythology of Science. Nutley, New Jersey: 1967, Craig Press. 134 pp. Boek
Rushdoony, R.J. 1979 Freud. Phillipsburg, New Jersey: 1979, Presbyterian and Reformed Publishing Co. 69 pp. Boek 0875525830
Rutten, M.G. 1951 Actualisme en evolutie. Groningen: 1951, Wolters. Intreerede Rijksuniversiteit Utrecht (Utrecht, 10 december 1951). 25 pp. Brochure
Rynck, Patrick de; Welkenhuysen, Andries 1992 De Oudheid in het Nederlands. Repertorium en bibliografische gids voor vertalingen van Griekse en Latijnse auteurs en geschriften. Baarn: 1992, Ambo. 432 pp. Boek 9026310986
Santema, J.H. 1967 Wetenschappelijke opleiding tot marine-officier. s.l.: 1967, Koninklijk Instituut voor de Marine. 21 + XIX pp. Folio- of A4-document
Santema, J.H. 1978 Modellen in de wetenschap en de toepassing ervan. Historische en systematische beschouwing vanuit christelijk-wijsgerig perspectief. Delft: 1978, Delftse Universitaire Pers. X + 243 pp. Boek 9062750222
Santema, J.H. 1990 Die verhouding tussen kerk en staat in Oos-Europa. Potchefstroom: 1990, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 11 pp. Brochure 1868220370
Sap, J.W. 1996 Protestantisme en democratie in Massachusetts, 1630-1780. Zwolle: 1996, Tjeenk Willink [Calvinistische Juristen Vereniging]. V + 71 pp. Brochure 9027144788
Sap, J.W. 1999 De reformatorische rechtsstaatsgedachte. Utrecht: 1999, Lemma [Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte]. 88 pp. Boek 9051894384
Sassen, F. 1932 Geschiedenis van de wijsbegeerte der Grieken en Romeinen. Nijmegen: 1932, Dekker & Van de Vegt. Tweede, herziene druk. 190 pp. Boek
Sassen, F. 1934 Thomas van Aquino. s-Gravenhage: s.a., Kruseman. 95 pp. Boek
Sassen, F. 1940 Wijsbegeerte van onzen tijd. Nijmegen/Utrecht: 1940, Dekker & Van de Vegt. Tweede, herziene druk. 318 pp. Boek
Sassen, F. 1941 Wijsgeerig leven in Nederland in de twintigste eeuw. Amsterdam: 1941, Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij. 148 pp. Boek
Sassen, F. 1942 Geschiedenis der patristische en Middeleeuwse wijsbegeerte. Nijmegen/Utrecht: 1942, Dekker & Van de Vegt. Derde, herziene druk. 323 pp. Boek
Sassen, F. 1946 De perioden van de Middeleeuwsche Wijsbegeerte in de Nederlanden. Amsterdam: 1946, Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij. Mededelingen der KNAW, afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks 7 (1944), nr. 4, pp. 177-196. Overdruk. Brochure
Sassen, F. 1948 De wijsbegeerte der Middeleeuwen in de Nederlanden. Lochem: 1948, De Tijdstroom. Tweede, herziene druk. 161 pp. Boek
Sassen, F. 1952 Van Kant tot Bergson. Geschiedenis van de wijsbegeerte der negentiende eeuw. Antwerpen/Amsterdam: 1952, Standaard-Boekhandel. Tweede, herziene druk. 232 pp. Boek
Sassen, F. 1954 Jacob Nieuwenhuis (1777-1857) en het Krausianisme in Nederland. Amsterdam: 1954, Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij. Mededelingen der KNAW, afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks 17 (1954), nr. 4, pp. 103-148. Boek
Sassen, F. 1954 Wijsgerig leven in Nederland in de eerste helft van de negentiend eeuw. Een poging tot reconstructie. Amsterdam: 1954, Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij. Mededelingen der KNAW, afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks 17 (1954), nr. 10, pp. 281-323. Boek
Sassen, F. 1959 Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland tot het einde der negentiende eeuw. Amsterdam: 1959, Elsevier. 399 pp. Boek
Sassen, F. 1961 Thomas van Aquino. s-Gravenhage: 1961, Kruseman. Tweede, herziene druk. 165 pp. Boek
Saurwalt, W. 1981 Ethiek van wonen en bouwen. Capelle aan den IJssel: 1981, s.n. Onderzoeksverslag o.l.v. prof. dr. ir. E. Schuurman. 48 pp. Scriptie
Sawyer, Frank 2010 Philosophical Perspectives in Dialogue with Theology. Volume I: Greek, Roman & Medieval Philosophy. Sárospatak: 2010, Sárospataki Református Teológiai Akadémia. 313 pp. Boek 9789638809070
Sawyer, Frank 2013 Philosophical Perspectives. Volume II: From the Renaissance to Postmodernism. Sárospatak: 2013, Hernád Kiadó [Sárospataki Református Teológiai Akadémia]. 431 pp. Boek 9789638981707
Schaeffer, Francis A. 1942 Our System of Doctrine. Philadelphia: 1942, Bible Presbyterian Church. 7 pp. Brochure
Schaeffer, Francis A. 1962 Christianity and Culture. Themelios, vol. 1 (1962), nr. 2, pp. 5-15. Tijdschriftartikel
Schaeffer, Francis A. 1971 De dood over de stad. Amsterdam: 1971, Buijten & Schipperheijn. 119 pp. Boek 9060641906
Schaeffer, Francis A. 1973 Milieuvervuiling en de dood van de mens. De christelijke visie op ecologie. Amsterdam: 1973, Buijten & Schipperheijn. 109 pp. Boek 9060641965
Schaeffer, Francis A. 1977 De stad is gevallen. Een hulp bij de tv- en filmserie over opkomst en verval van de westerse cultuur. Hilversum: 1977, Evangelische Omroep. 80 pp. Boek 9070100150
Schaeffer, Francis A. 1979 Hij is er en Hij spréékt. Amsterdam: 1979, Buijten & Schipperheijn. 96 pp. Boek 9060643429
Schaeffer, Francis A. 1980 De God die leeft. Bijbels Christendom in de twintigste eeuw. Amsterdam: 1980, Buijten & Schipperheijn. Vijfde druk. 199 pp. Boek 9060641892
Schaeffer, Francis A. 1989 Sprong uit de wanhoop. Kampen: 1989, Van den Berg. 83 pp. Boek 9066510870
Schaeffer, Francis A.; Koop, C. Everett 1982 Whatever Happened to the Human Race? London: 1982, Marshall, Morgan & Scott. Tweede, herziene druk. 153 pp. Boek 0551008709
Schaeffer, J.H.F.; Smit, J.H.; Tromp, Th. (red.) 1997 Nuchtere noodzaak: ethiek tussen navolging en compromis. Opstellen aangeboden aan prof. dr. J. Douma. Kampen: 1997, Kok. 277 pp. Boek 9024260973
Schavemaker, C. 1985 Politici over universiteit en filosofie. s-Gravenhage: 1985, Academische Raad. Tussentijds deelrapport. 60 pp. Boek
Schavemaker, C. 1985 Wijsgeren over de universitaire discipline wijsbegeerte. s-Gravenhage: 1985, Academische Raad. Tussentijds deelrapport. 64 pp. Boek
Schelven, A.A. van 1925 Historisch onderzoek naar den levensstijl van het Calvinisme. Amsterdam: 1925, Kirchner. Wetenschappelijke samenkomst op 2 juli 1925, pp. 3-44. Brochure
Schelven, A.A. van 1927 De idee van den vooruitgang. Kampen: 1927, J.H. Kok. 32 pp. Brochure
Schelven, A.A. van 1934 De school met den Bijbel en het onderwijs in de geschiedenis. Amsterdam: 1934, De Standaard. Ongewijzigde herdruk uit 1989 verzorgd door de Vereniging van Christen-Historici. 24 pp. Brochure
Schilder, K. 1925 Dr. A. Kuyper en het “neo-calvinisme” te Apeldoorn veroordeeld? De rectorale rede van docent J.J. v.d. Schuit. Delft: 1925, Meinema. 49 pp. Boek
Schilder, K. 1933 Zur Begriffsgeschichte des “Paradoxon”. Mit besonderer Berücksichtigung Calvins und des nach-Kierkegaardschen “Paradoxon”. Kampen: 1933, J.H. Kok. Academisch proefschrift Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. VI + 472 pp. Proefschrift
Schilder, K. 1947 Is de term “algemeene genade” wetenschappelijk verantwoord? Twee bijdragen tot de bespreking der “Gemeene-gratie”-idee. Kampen: 1947, Ph. Zalsman. 94 pp. Boek
Schilder, K. 1948 Christus en cultuur. Franeker: 1948, Wever. 119 pp. Boek
Schipper, F. 1971 De mens. Amsterdam: 1971, Filosofisch Instituut VU. Werkcollege Systematische Wijsbegeerte o.l.v. prof. dr. ir. H. van Riessen. 6 pp. Dictaat
Schipper, F. 1980 Inleiding in de wetenschapsfilosofie. Amsterdam: s.a., VU. Syllabus, 2de jaars letteren. 60 pp. Dictaat
Schipper, F. 1980 Intuitie en constructie in de filosofie van Husserl en Carnap. Amsterdam: 1980, Rodopi. Academisch proefschrift VU. XI + 395 pp. Proefschrift
Schippers, R. 1954 De christelijke vrijheid. Utrecht: 1954, Libertas [Bond van Meisjesverenigingen op Gereformeerde Grondslag]. 32 pp. Brochure
Schippers, R. 1954 De gereformeerde zede. Kampen: 1954, J.H. Kok. 270 pp. Boek
Schippers, R. 1954 De verloving. Utrecht: 1954, Libertas [Bond van Meisjesverenigingen op Gereformeerde Grondslag]. 16 pp. Brochure
Schippers, R. 1954 Onze zondag. Utrecht: 1954, Libertas [Bond van Meisjesverenigingen op Gereformeerde Grondslag]. 16 pp. Brochure
Schippers, R. 1954 Vriendschap. Utrecht: 1954, Libertas [Bond van Meisjesverenigingen op Gereformeerde Grondslag]. 16 pp. Brochure
Schippers, R. 1958 De gereformeerden en de dans. Aalten: s.a., De Graafschap. 24 pp. Brochure
Schoeman, P.G. 1988 Wysgerige pedagogiek. Pretoria: 1988, Sacum Beperk. Tweede druk. 309 pp. Boek 094999457X
Schoeman, P.G. 1996 Ideology, Culture and Education. Bloemfontein: s.a., Tekskor. VIII + 191 pp. Boek 0868865109
Schoep, G.K. 1949 Neurose en Religie. Kampen: 1949, J.H. Kok. 46 pp. Brochure
Scholtz, G.D.; d’Assonville, V.E. 1967 Die betekenis en boodskap van die jaar 1966 vir die Calvinistiese Afrikaner. Die kerklike aspek. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 10 pp. Brochure
Scholtz, Gert J.L. 1975 Perspektiewe oor sport, politiek en menseverhoudinge. Potchefstroom: 1975, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 24 pp. Brochure 0869902121
Schoneveld, A.J. 1980 Christelijk geloof en gezond verstand. s-Gravenhage: 1980, Boekencentrum. 188 pp. Boek 9023914090
Schoon, B.; Jochemsen, H. 1997 Een ingrijpend gebeuren. Het religieus-culturele karakter van techniek door de geschiedenis heen. Amersfoort: 1997, Instituut voor CultuurEthiek. 50 pp. Boek 907616701X
Schouls, Peter A. 1968 Man in communication [Christian Perspectives, 1968]. Hamilton, Ontario: 1968, Guardian [Association for Reformed Scientific Studies]. 69 pp. Boek
Schouls, Peter A. 1972 Insight, Authority and Power. A Biblical Appraisal [Christian Perspectives, 1971]. Toronto, Ontario: 1972, Wedge. 46 pp. Boek
Schrijver, N.J. 2006 Na ons de zondvloed? De positie van toekomstige generaties in het volkerenrecht. Den Haag: 2006, Boom Juridische uitgevers [Christen Juristen Vereniging]. 56 pp. Brochure 9054547359
Schrotenboer, Paul G. 1955 A new apologetics. An analysis and appraisal of the eristic theology of Emil Brunner. Kampen: 1955, J.H. Kok. Academisch proefschrift VU. X + 222 pp. Proefschrift
Schrotenboer, Paul G. 1959 Faith and its problems. Toronto, Ontario: 1959, Pro Rege. Tweede druk. 116 pp. Boek
Schrotenboer, Paul G. 1967 Motives of Ecumenism [Christian Perspectives, 1967]. Toronto, Ontario: s.a., Association for Reformed Scientific Studies. 68 pp. Boek
Schrotenboer, Paul G. 1968 Conflict & Hope in South Africa. Hamilton, Ontario: s.a., Guardian. III + 134 pp. Boek
Schrotenboer, Paul G. 1972 Man in God’s World. The biblical idea of office. Toronto, Ontario: 1972, Wedge. 22 pp. Brochure
Schrotenboer, Paul G. 1989 Calling of the Church in a Changing World. Sioux Center, Iowa: 1989, Dordt College Press. VI + 44 pp. Brochure 0932914195
Schrotenboer, Paul G. (e.a.) 1996 Christians and Higher Education in Eastern Europe. Sioux Center, Iowa: 1996, Dordt College. 97 pp. Boek 0932914381
Schulte, R. 1995 Een halve waarheid. Enige kanttekeningen bij de hedendaagse biologie. Wageningen: 1995, Landbouwuniversiteit Wageningen. Scriptie Reformatorische Wijsbegeerte o.l.v. prof. dr. ir. E. Schuurman. 89 pp. Scriptie
Schultz, G. 1992 Weltanschauung als Antwort. Der hermeneutisch vertiefte Begriff der Weltanschauung im Lichte der Idee einer inneren Reformation des Denkens. Amsterdam: 1992, VU. Academisch proefschrift Vrije Universiteit. 299 pp. Proefschrift
Schut, G.H.A. 1965 Produkten-aansprakelijkheid. s.l.: 1965, Calvinistische Juristen Vereniging. 54 pp. Brochure
Schutte, A.G. 1971 Die studente-opstand of die weiering om “normaal” te wees. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO.  pp. Brochure 0869900323
Schutte, G.J. 1991 Patriotten, prinsgezinden, gereformeerden. Over Calvinisme en Revolutie in de achttiende eeuw. Apeldoorn: 1991, Willem de Zwijgerstichting. 48 pp. Brochure 9072462076
Schuurman, E. 1967 Een wijsgerige analyse van de moderne techniek. Delft: 1967, s.n. 60 pp. Scriptie
Schuurman, E. 1967 Martin Heidegger en de techniek. Een vragen naar de zin van de techniek. Delft: 1967, s.n. 43 pp. Scriptie
Schuurman, E. 1969 College geschiedenis van de filosofie. s.l.: 1969-1971, s.n. Collegereeks VU. 143 pp. Dictaat
Schuurman, E. 1969 Enkele opmerkingen betreffende de zin van de techniek. Lucerna, jrg. 8 (1969), nr. 1/2, pp. 3-12. Tijdschriftartikel
Schuurman, E. 1972 Techniek en toekomst. Confrontatie met wijsgerige beschouwingen. Assen: 1972, Van Gorcum. Academisch proefschrift VU. 568 pp. Proefschrift 9023209907
Schuurman, E. 1973 De kulturele spanning tussen technokratie en revolutie. Eindhoven: 1973, Technische Hogeschool Eindhoven. Intreerede Technische Hogeschool Eindhoven (Eindhoven, 12 oktober 1973). 32 pp. Inaugurele rede
Schuurman, E. 1975 Na-denken over de technisch-wetenschappelijke kultuur. Een uitdaging voor (aanstaande) ingenieurs. Delft: 1975, Technische Hogeschool Delft. Intreerede Technische Hogeschool Delft (Delft, 24 september 1975). 43 pp. Inaugurele rede
Schuurman, E. 1975 The scientialisation of modern culture. s.l.: s.a., s.n. 10 pp. Folio- of A4-document
Schuurman, E. 1977 Techniek: middel of moloch? Een christelijk-wijsgerige benadering van de crisis in de technisch-wetenschappelijke cultuur. Kampen: 1977, J.H. Kok. 136 pp. Boek 9024216559
Schuurman, E. 1978 Reformatie van de wijsbegeerte. Radix, jrg. 4 (1978), nr. 1, pp. 25-50. Overdruk. Tijdschriftartikel
Schuurman, E. 1978 The scientification of modern culture. Potchefstroom: 1978, Potchefstroom University for CHE. 13 pp. Brochure 0869904450
Schuurman, E. 1978 Verantwoordelijk denken en doen. Radix, jrg. 4 (1978), nr. 3, pp. 146-157. Overdruk. Tijdschriftartikel
Schuurman, E. 1979 Technology in a Christian-philosophical perspective. Toronto, Ontario: s.a., Association for the Advancement of Christian Scholarship. 15 pp. Folio- of A4-document
Schuurman, E. 1980 Technology and the Future. A Philosophical Challenge. Toronto, Ontario: 1980, Wedge. XXIII + 434 pp. Boek 0889061114
Schuurman, E. 1981 Techniek in christelijk perspectief. Kampen: 1981, J.H. Kok. Christelijk onderwijs en beroepsvorming. Een panorama van het Christeijk Beroepsonderwijs en met name de relatie naar techniek, pp. 17-39. Overdruk. Boek 9024204798
Schuurman, E. 1983 Christenen in Babel. Goudriaan: 1983, De Groot. 55 pp. Boek 9061402034
Schuurman, E. 1983 Reflections on the Technological Society. Toronto, Ontario: 1983, Wedge. Tweede druk. 66 pp. Boek 0889061505
Schuurman, E. 1984 Information society: Impoverishment or enrichment of culture? Potchefstroom: 1984, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 14 pp. Brochure 0869907514
Schuurman, E. 1987 Crisis in de landbouw. Een reformatisch-wijsgerig perspectief. Wageningen: 1987, Landbouwuniversiteit Wageningen [Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte]. Intreerede Landbouwuniversiteit Wageningen (Wageningen, 24 september 1987). 46 pp. Inaugurele rede
Schuurman, E. 1988 Krisis in die landbou. ‘n Reformatories-wysgerige perspektief. Potchefstroom: 1988, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 28 pp. Brochure 0869909789
Schuurman, E. 1988 Met open vizier. Reformatorisch-politieke beschouwingen. Nunspeet: 1988, RPF: Marnix van St. Aldegonde Stichting. 56 pp. Boek 9072016041
Schuurman, E. 1989 Het “technische paradijs”. Om de gebrokenheid van heel de schepping. Kampen: 1989, Kok Voorhoeve. 70 pp. Boek 9029709308
Schuurman, E. 1990 Filosofie van de technische wetenschappen. Leiden: 1990, Nijhoff. 116 pp. Boek 9068901788
Schuurman, E. 1990 The Future. Our choice or God’s gift? Wellington, New Zealand: 1990, Exile. 53 pp. Brochure 0473009765
Schuurman, E. 1995 Perspectives on Technology and Culture. Sioux Center, Iowa: 1995, Dordt College Press. VIII + 165 pp. Boek 0932914330
Schuurman, E. 1998 Geloven in wetenschap en techniek. Hoop voor de toekomst. Amsterdam: 1998, Buijten & Schipperheijn [Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte]. 207 pp. Boek 9060649761
Schuurman, E. 2002 Bevrijding van het Technische Wereldbeeld. Uitdaging tot een andere ethiek. Delft: 2002, TU Delft (Faculteit Techniek, Bestuur en Management). Afscheidscollege Technische Universiteit Delft (Delft, 15 mei 2002). 40 pp. Brochure 9056380915
Schuurman, E. 2003 Faith and Hope in Technology. Toronto, Ontario: 2003, Clements. 230 pp. Boek 189466728X
Schuurman, E. 2007 De uitdaging van de islamitische technologiekritiek. Wageningen: 2007, Wageningen Universiteit. Afscheidsrede Wageningen Universiteit (Wageningen, 20 september 2007). 38 pp. Brochure
Schuurman, E. 1978 The scientification of modern culture. Potchefstroom: 1978, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 13 pp. Brochure 0869904450
Schuurman, E. 1982 Technology in Christian-philosophical perspective. Potchefstroom: 1982, Potchefstroom University for CHE. Tweede druk. II + 17 pp. Brochure 0869905422
Schuurman, E. 1985 De wortels van het wetenschappelijk denken. Lustrumbundel VGSU 1985 (Utrecht: 1985, Vereniging van Gereformeerde Studenten te Utrecht “Deo Servire Vera Libertas”), pp. 98-110. Boek
Schuurman, E. 1991 Ondernemingsetiek. Potchefstroom: 1991, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 11 pp. Brochure 1868220869
Schuurman, E. 1995 n Kritiese besinning oor die moderne tegnologie. Potchefstroom: 1995, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 34 pp. Brochure 1868222055
Schuurman, E. (e.a.) 1993 Reformatorische cultuurvisie. Nunspeet: 1993, RPF: Marnix van St. Aldegonde Stichting. 120 pp. Boek 9072016157
Schuurman, E.; Glashouwer, W.J.J. 1977 Christenen vandaag. Gesprek tussen prof. dr. ir. E. Schuurman en Willem J.J. Glashouwer over: Techniek, middel of moloch? Hilversum: 1977, Evangelische Omroep. 8 pp. Brochure
Schuurman, E.; Reinders, J.E.; Waal, C. van der 1970 Visie of visioen? Beschouwingen over het jaar 2000. Rotterdam: 1970, Gereformeerd Sociaal en Economisch Verband. 75 pp. Brochure
Schuurman, Egbert 2005 The Technological World Picture and an Ethics of Responsibility. Sioux Center, Iowa: 2005, Dordt College Press. 71 pp. Boek 9780932914644
Schuurman, Egbert 2009 Die Herausforderung der islamischen Technologiekritik. Bietigheim/Baden: 2009, Gesellschaft für Kulturwissenschaft. 42 pp. Brochure 9783930218455
Scott, M. 1992 A Christian perspective on motivation. Potchefstroom: 1992, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 15 pp. Brochure 186822127X
Seerveld, Calvin G. 1964 Christian workers, unite! Rexdale: s.a., Christian Labour Association of Canada. 28 pp. Brochure
Seerveld, Calvin G. 1966 The song of Moses and the lamb: the Joke of A.R.S.S. education [Christian Perspectives, 1966]. Hamilton, Ontario: s.a., Association for Reformed Scientific Studies. 32 pp. Brochure
Seerveld, Calvin G. 1967 Take hold of God and pull. Moments in a college chapel. Translation of Scripture with accompanying meditations. Palos Heights, Illinois: 1967, Trinity Pennyasheet Press. Tweede, verbeterde druk. 173 pp. Boek
Seerveld, Calvin G. 1974 A turnabout in Aesthetics to understanding. Toronto, Ontario: 1974, Wedge [Institute for Christian Studies]. 26 pp. Brochure
Seerveld, Calvin G. 1975 Telltale Statues in Watteau’s Painting. Eighteenth-Century Studies, vol. 14 (1980/1981), nr. 2, pp. 151-180. Overdruk. Tijdschriftartikel
Seerveld, Calvin G. 1978 A Cloud of Witnesses and a New Generation. Vanguard Supplement (November/December 1978), pp. 1-16. Tijdschriftartikel 00095680
Seerveld, Calvin G. 1980 Balaam’s Apocalyptic Prophecies. A Study in Reading Scripture. Toronto, Ontario: 1980, Wedge [Association for the Advancement of Christian Scholarship]. Tweede druk. XV + 74 pp. Boek 0889061106
Seerveld, Calvin G. 1980 For the peace of God, look to your calling. Catalyst for Public Justice, vol. 3 (1980), nr. 4, p. 7. Tijdschriftartikel
Seerveld, Calvin G. 1980 Rainbows for the Fallen World. Aesthetic Life and Artistic Task. Toronto, Ontario: 1980, Tuppence Press. 254 pp. Boek
Seerveld, Calvin G. 1980 Towards a Cartographic Methodology for Art Historiography. Journal of Aesthetics & Art Criticism, vol. 39 (1980), nr. 2, pp. 143-154. Overdruk. Tijdschriftartikel
Seerveld, Calvin G. 1988 On Being Human. Imaging God in the Modern World. Burlington, Ontario: 1988, Welch Publishing Co. 104 pp. Boek 1550110683
Seerveld, Calvin G. 1997 Minorities and xenophilia. Rotterdam: 1997, International Association of Christian Artists. ART AD 2000, nr. 7 (1997), pp. 38-43. Folio- of A4-document 9070126915
Seerveld, Calvin G. 1997 Philosophical Aesthetics at Home with the Lord. An Untimely Valedictory. Amersfoort: 1997, Centrum voor Reformatorische Wijsbegeerte. 31 pp. Brochure
Seerveld, Calvin G.; Kampen, Pieter van 1994 De esthetische dimensie van een goede grap. De kunst van het fileren van een makreel. Music & Art, vol. 14 (1994), nr. 1, pp. 4-6, 11 en nr. 2, pp. 4-6. Tijdschriftartikel
Segerstedt, Torgny T. 1957 Some Notes on Definitions in Empirical Science. Uppsala/Wiesbaden: 1957, Lundequistska bokhandeln/Otto Harrassowitz. 37 pp. Boek
Seldenrijk, R. 1996 Naar een wetenschappelijke studie. Een voorbereiding voor aankomende studenten. Zoetermeer: 1996, Boekencentrum. 172 pp. Boek 9023914856
Seldenrijk, R. 1999 De kunst om er weer aan te denken. De vroege en de late kerk in de branding. Amersfoort: 1999, Stichting Evangelische Hogeschool. 25 pp. Brochure
Seldenrijk, R.; Jochemsen, H. 2007 Levens-waardig-heden. Bijbelse bezinning op zorg voor het leven. Amsterdam: 2007, Buijten & Schipperheijn [Nederlandse Patiënten Vereniging/Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut]. 176 pp. Boek 9789058813688
Sell, Alan P.F. 1987 Defending and declaring the Faith. Some Scottish examples 1860-1920. Exeter: 1987, Paternoster Press. 280 pp. Boek 0853643997
Senf, Ton (red.) 1989 Godsdienstvrijheid in Nederland. Amsterdam: 1989, Buijten & Schipperheijn [Internationaal Christelijk Studiecentrum]. 85 pp. Boek 9060646886
Sewell, K.C. 1995 The idea of a free christian university. Potchefstroom: 1995, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 17 pp. Brochure 1868222179
Shermann, Richard B. 1982 Reclaiming the World. Conversations with Francis A. Schaeffer. Comprehensive Leader’s Guide. Los Gatos, California: 1982, Schaeffer V Productions. 175 pp. Boek
Sichone, O.B.; Turok, B.; Mbeki, T.; Sejanamane, M.; Kaunda, K.D.; Venter, J.J. 1994 Africa and the new world order. Potchefstroom: 1994, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 36 pp. Brochure 1868221768
Sietsma, K. 1945 De ambtsgedachte. Amsterdam: s.a., S.J.P. Bakker. 222 pp. Boek
Simons, Petrus 2007 Tilling the Good Earth. The Impact of Technicism and Economism on Agriculture. Potchefstroom: 2007, s.n. Academisch proefschrift North-West University. IX + 398 pp. Proefschrift
Singer, C. Gregg 1965 Toynbee. Philadelphia: 1965, Presbyterian and Reformed Publishing Co. 76 pp. Boek
Sinke, Kees 1992 Jargon en Visie. Over de toepassing van de wijsbegeerte van de wetsidee op de natuurwetenschappen in “Time and Again”. Utrecht: 1992, Rijksuniversiteit Utrecht. Afstudeerscriptie Grondslagen der Natuurkunde o.l.v. dr. D. Dieks. 63 pp. Scriptie
Sire, James W. 1981 Een wereld van verschil. Bewust leven met de Heer van het Heelal. Kampen: 1981, J.H. Kok. 183 pp. Boek 9024220211
Sizoo, A. 1921 De beteekenis der Cynisch-Stoische propaganda voor de verbreiding van het Evangelie. Amsterdam: 1921, Kirchner. Wetenschappelijke samenkomst op 22 juni 1921, pp. 31-64. Brochure
Sizoo, A. 1933 Augustinus’ werk over de christelijke wetenschap. Delft: 1933, Meinema. Intreerede VU (Amsterdam, 24 maart 1933). 29 pp. Brochure
Sizoo, A. (e.a.) 1954 Eenheid in veelheid. Een bundel opstellen over een aantal aan de Vrije Universiteit onderwezen wetenschappen. Goes: 1954, Oosterbaan & Le Cointre [Vereniging voor Hoger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag]. 94 pp. Boek
Sizoo, G.J. 1952 De herziening van het physische causaliteits-beginsel. Kampen: 1952, J.H. Kok. 20 pp. Brochure
Sizoo, G.J. (e.a.) 1950 De ouderdom der aarde. Kampen: s.a., J.H. Kok [Christelijke Vereniging van Natuur- en Geneeskundigen]. 79 pp. Boek
Skillen, J.W. 1996 Christians organizing for political service. Potchefstroom: 1996, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 57 pp. Brochure 1868222292
Skillen, James W. 1981 International politics and the demand for global justice. Burlington/Sioux Center: 1981, Welch Publishing Co./Dordt College Press. 143 pp. Boek 0919532845
Skillen, James W. 1982 Prophecy, Critique, Action. Political Philosophy in the Light of Biblical Revelation. s.l.: 1982, s.n. 37 pp. Folio- of A4-document
Skillen, James W. 2000 A covenant to keep. Meditations on the Biblical Theme of Justice. Grand Rapids, Michigan: 2000, CRC Publications [Center for Public Justice]. 219 pp. Boek 1562125443
Skillen, James W. (red.) 1982 Confessing Christ and Doing Politics. Washington: 1982, Association for Public Justice Education Fund. 103 pp. Boek 0936456027
Slagter, Martin; Slagter, Sjoerd; Eijmers, Hester 1998 Leren Filosoferen. Praktische filosofie. Basisboek Leiden: 1998, Spruyt, Van Mantgem & De Does. XII + 90 pp. Boek 902383920X
Slagter, Martin; Slagter, Sjoerd; Eijmers, Hester; Avedissian, Minas 1998 Leren Filosoferen. Praktische filosofie. Werboek Leiden: 1998, Spruyt, Van Mantgem & De Does. XV + 104 pp. Boek 9023839226
Slob, Marjan; Staman, Jan 2012 Beleid en het bewijsbeest. Een verkenning van verwachtingen en praktijken rond evidence based policy. Den Haag: 2012, Rathenau Instituut. 44 pp. Boek 9789077364420
Sloof, F.B. 198? Scriptie Ervin Laszlo. Delft: s.a., s.n. 17 pp. Scriptie
Slotemaker de Bruine, J.R. 1910 Christelijk Sociale Studiën. Utrecht: 1910, G.J.A. Ruys. Speciale uitgave, onveranderd naar den tweede druk. XVI + 324 pp. Boek
Slotemaker de Bruine, J.R. 1923 Christelijk-sociale studiën. Deel I: Christelijk-sociaal. Utrecht: 1923, G.J.A. Ruys. Zesde druk. XV + 335 pp. Boek
Slotemaker de Bruine, J.R. 1924 Christelijk-sociale studiën. Deel II: De kerk. Utrecht: 1924, G.J.A. Ruys. Zesde druk. XII + 343 pp. Boek
Slotemaker de Bruine, J.R. (e.a.) 1938 Veertig jaar christelijk maatschappelijke arbeid in Nederland: 1898-1938. s.l.: 1938, Centrale Bond voor Inwendige Zending en Christelijke Philanthropische Inrichtingen. 96 pp. Boek
Smedes, Lewis B. 1977 De nieuwe werkelijkheid. Existentie en situatie van de mens in gemeenschap met Christus. Hilversum: 1977, Wytse Benedictus. 244 pp. Boek 9062400132
Smeenk, C. 1942 Isolement ook thans? Wageningen: s.a., Zomer & Keuning. 174 pp. Boek
Smeenk, C. 1955 De ontwikkeling der Maatschappij. Sociaal-economische geschiedenis. Kampen: 1955, J.H. Kok. 450 pp. Boek
Smit, J.H.; Strauss, S.A.; Strauss, P.J. (red.) 1992 Reformasie in ootmoed. Opstelle opgedra aan Professor Pieter de Bruyn Kock, in lewe professor in die Wysbegeerte aan die Universiteit van die Oranje Vrystaat. Bloemfontein: 1992, Vereniging vir Christelike Hoër Onderwys. III + 238 pp. Boek   0868864064
Smit, M.C. 1950 De verhouding van christendom en historie in de huidige Rooms-Katholieke geschiedbeschouwing. Kampen: 1950, J.H. Kok. Academisch proefschrift VU. 220 pp. Proefschrift
Smit, M.C. 1951 Rooms-Katholicisme en verdraagzaamheid. AR-Staatkunde, jrg. 21 (1951), nr. 8, pp. 245-257. Overdruk. Tijdschriftartikel
Smit, M.C. 1955 Het goddelijk geheim in de geschiedenis. Kampen: 1955, J.H. Kok. Intreerede VU (Amsterdam, 27 september 1955). 34 pp. Inaugurele rede
Smit, M.C. 1955 Het goddelijk geheim in de geschiedenis. Kampen: 1955, J.H. Kok. Intreerede VU (Amsterdam, 27 september 1955). 34 pp. Inaugurele rede
Smit, M.C. 1955 The Divine Mysterie in History. Kampen: 1955, J.H. Kok. Intreerede VU (Amsterdam, 29 september 1955). 30 pp. Inaugurele rede
Smit, M.C. 1957 De actualiteit van het recht van verzet. AR-Staatkunde, jrg. 27 (1957), nr. 10, pp. 276-284. Tijdschriftartikel
Smit, M.C. 1959 Cultuur en heil. s.l.: s.a., s.n. 32 pp. Brochure
Smit, M.C. 1971 Syllabus Wijsbegeerte in de Middeleeuwen (1971-1972). Amsterdam: 1971, VU. Syllabus. 6 pp. Dictaat
Smit, M.C. 1974 Encyclopedie van de geschiedeniswetenschap nader over de dynamiek van de geschiedenis. Amsterdam: 1974, VU. Syllabus. 22 pp. Dictaat