Reformational Philosophy

Schenken en nalaten

SCHENKEN EN NALATEN

 

1. Periodieke schenking

Overweegt u de Christelijke filosofie enkele jaren achter elkaar te steunen? Dan is een periodieke schenking fiscaal aantrekkelijker dan een of meer ‘gewone’ giften. Periodieke schenkingen zijn namelijk volledig aftrekbaar op voorwaarde dat u zich verplicht minstens vijf jaar achter elkaar jaarlijks een vast bedrag te schenken. ‘Gewone’ giften daarentegen zijn slechts aftrekbaar wanneer ze meer dan 1% van uw belastbaar inkomen bedragen.

 

Voor fiscale vragen over schenkingen kunt u ook bellen met de Belastingtelefoon 0800 0543 (gratis) of kijken op de website van de belastingdienst.

2. Eenmalige schenking

U wilt een bedrag in geld liever niet periodiek maar ‘eenmalig’ schenken, maar wel zó dat u ook nog fiscaal voordeel heeft. Maak het bedrag gewoon over op ons boven genoemde rekeningnummer. Het dagafschrift van uw bank of een kwitantie is voldoende bewijs voor de fiscus. Voorwaarde is wel dat dit bedrag of het totaal van uw giften (aan meerdere doelen) binnen een jaar meer dan 1% van uw belastbaar inkomen bedraagt.

 

Ook in dit geval kunt u voor fiscale vragen bellen met de Belastingtelefoon 0800 0543 (gratis) of kijk op de website van de belastingdienst.

3. Nalatenschappen / legaten

Als u besluit om een deel van uw nalatenschap te bestemmen voor de Stichting voor Christelijke Filosofie dan weet u dat u investeert in de vorming van jonge mensen die al snel verant-woordelijke posities in onze samenleving innemen.

 

Daarvoor moet er een officieel testament komen, opgemaakt door een notaris. U kunt onze stichting in uw testament opnemen als legataris of als erfgenaam. In het eerste geval, legataris, gaat het een specifiek omschreven bedrag maar het kan ook om één of meer goederen gaan. In het tweede geval bepaalt u in uw testament dat de Stichting voor Christelijke Filosofie erfgenaam van uw nalatenschap wordt. Als u meerdere erfgenamen aanwijst bepaalt u zelf op welk percentage van uw nalatenschap een erfgenaam straks recht heeft.

 

Wij zijn als ANBI geen successierecht verschuldigd over de verkrijgingen uit nalatenschappen.

 

 

LEERSTOELSPONSORING

 

Onderwijs aan christen studenten op de Universiteiten is belangrijk. En het is belangrijk dat er juist binnen onze post-christelijke samenleving, ruimte is voor kritisch denken vanuit de christelijke filosofie.

 

Dit denken wordt gestimuleerd binnen de leerstoelen van onze hoogleraren op zeven universiteiten in Nederland. De kosten voor deze leerstoelen worden gedragen vanuit de stichting voor Christelijke Filosofie. Een financiële ondersteuning is daarom erg wenselijk. Er zijn verschillende mogelijkheden, deze worden hieronder beschreven.