Reformational Philosophy

Disclaimer

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van de dienstverlening legt de stichting voor Christelijke Filosofie gegevens van leden en donateurs vast in een bestand. Tenzij expliciet anders aangegeven worden uw gegevens niet verstrekt aan derden. De stichting voor Christelijke Filosofie gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van een lidmaatschap en/of het verlenen van overige diensten.

Beveiliging gegevens

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Clickgedrag

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals bijvoorbeeld de meest bezochte pagina’s. Daardoor kan de stichting voor Christelijke Filosofie de inrichting van de website optimaliseren.

Gebruik van cookies

De stichting voor Christelijke Filosofie kan gebruik maken van zogenaamde cookies bij het aanbieden van haar diensten. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. De stichting voor Christelijke Filosofie zal gebruik maken van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

Wijzigingen

De stichting voor Christelijke Filosofie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Bekijk daarom regelmatig het privacystatement voor een update.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact  met ons op via info@christelijkefilosofie.nl.

Disclaimer

Uit het oogpunt van zorgvuldigheid is aan de teksten op deze site de grootst mogelijke aandacht besteed. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie, zoals afgebeeld op uw beeldscherm, voor 100 procent correct is. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze teksten.